Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 096


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 061Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke (Aktívny) 061
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 062Účet 062 - Podielové cenné papiere a podiely v podnikoch s podstatným vplyvom (Aktívny) 062
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 063Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely (Aktívny) 063
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 065Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti (Aktívny) 065
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení pohľadávky z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 066Účet 066 - Pôžičky účtovnej jednotke v konsolidovanom celku (Aktívny) 066
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 067Účet 067 - Ostatné pôžičky (Aktívny) 067
Zaúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 069Účet 069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 069
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 096
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému finančnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 096
Oceňovací rozdiel zo zníženia ocenenia dlhodobých realizovateľných CP a podielov účtovaných na účte 063 - IDID = Interný Doklad 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414 / 096
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 096 / 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565
Oceäovací rozdiel z precenenia realizovateľných CP účtovaných na účte 063 na reálnu hodnotu, ak reálna hodnota ja nižšia ako obstarávacia cena - IDID = Interný Doklad 565Účet 565 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku (Nákladový) 565 / 096
Storno oceňovacieho rozdielu zo zníženia ocenenia dlhodobých realizovateľných CP a podielov účtovaných na účte 063 - IDID = Interný Doklad 096 / 414Účet 414 - Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov (S premenlivým zostatkom) 414
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 096 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702

Inzercia ∇Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 096 píšeme aj v týchto článkoch

 Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020 Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020

30. 04. 2020, Eva Mihalíková Novinky a zmeny v odpisovaní v roku 2020, rovnomerné odpisovanie, výpočet odpisov, návod ako na to.... celý článok


 Finančný majetok účtovnej jednotky Finančný majetok účtovnej jednotky

20. 01. 2012, Jana Rusnáková 6. Maturitná otázka z účtovníctva - Finančný majetok účtovnej jednotky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 09


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 09 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 096

Opravné položky, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=096&popis=Opravne-polozky-k-dlhodobemu-financnemu-majetku&i=59

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal