Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku

Typ účtu: Pasíva
Druh účtu: Súvahový

Výber účtovných prípadov s účtom 092


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092 / 031Účet 031 - Pozemky (Aktívny) 031
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092 / 032Účet 032 - Umelecké diela a zbierky (Aktívny) 032
Zúčtovanie opravnej položky k stavbám pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 081Účet 081 - Oprávky k stavbám (Pasívny) 081
Zúčtovanie opravnej položky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 082Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasívny) 082
Zúčtovanie opravnej položky k pestovateľským celkom pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 085Účet 085 - Oprávky k pestovateľkým celkom trvalých porastov (Pasívny) 085
Zúčtovanie opravnej položkyk zvieratám základného stáda a ťažným zvieratám pri ich trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 086Účet 086 - Oprávky k základnému stádu a ťažným zvieratám (Pasívny) 086
Zúčtovanie opravnej položky k ostatnému DHM pri jeho trvalom vyradení z účtovníctva - IDID = Interný Doklad 092 / 089Účet 089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 089
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 092 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 092
Zaúčtovanie opravnej položky k dlhodobému hmotnému majetku z dôvodu prechodného zníženia jeho ocenenia ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka - IDID = Interný Doklad 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553 / 092
Spresnenie sumy opravnej položky v rámci upravujúcej uzávierkovej účtovnej operácie - IDID = Interný Doklad 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553 / 092
Čiastočné alebo úplné zrušenie opravnej položky, ak pominuli dôvody prechodného zníženia ocenenia - IDID = Interný Doklad 092 / 553Účet 553 - Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k dlhodobému majetku (Nákladový) 553

Inzercia ∇


Štátne príspevkové organizácie

Tvorba opravných položiek (príspevkové organizácie) k pohľadávkam vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 391Účet 391 - Opravné položky k pohľadávkam (Pasívny) 391
Tvorba opravných položiek k dlhodobému hmotnému majetku vyplývajúca z mimoriadnych činností (príspevkové organizácie) 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 092
Tvorba opravných položiek k zásobám (príspevkové organizácie) vyplývajúca z mimoriadnych činností 579Účet 579 - Tvorba opravných položiek (Nákladový) 579 / 191Účet 191 - Opravné položky k materiálu (Pasívny) 191
Nárok na dotáciu - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 /
Priznanie dotácie na obstaranie dlhodobého majetku - IDID = Interný Doklad 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 / 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384
Inkaso dotácie na bankový účet - VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Povinnosť vrátiť dotáciu alebo jej časť, ak bola porušená finančná disciplína - IDID = Interný Doklad / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348
Sankcie za nesprávne použitie dotácie - IDID = Interný Doklad 542Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový) 542 / 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 092 píšeme aj v týchto článkoch

 Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020 Rovnomerné odpisovanie dlhodobého majetku v roku 2020

30. 04. 2020, Eva Mihalíková Novinky a zmeny v odpisovaní v roku 2020, rovnomerné odpisovanie, výpočet odpisov, návod ako na to.... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 09


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 09 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 092

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Opravné položky, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=092&popis=Opravne-polozky-k-dlhodobemu-hmotnemu-majetku&i=55

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal