Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 075 - Oprávky ku goodwillu

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Odpisuje sa rovnomerne od nadobudnutia podniku alebo jedho časti a to tak, že kladný rozdiel sa odpisuje do nákladov, záporný prostredníctvom totho účtu do výnosov.

Výber účtovných prípadov s účtom 075


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie odpisu goodwillu - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 075
Zaúčtovanie odpisu záporného goodwillu - IDID = Interný Doklad 075 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551
Vyradenie goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 075 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
Vyradenie záporného goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 075
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení goodwillu z majetku - IDID = Interný Doklad 075 / 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015
Vyradenie záporného goodwillu pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 075

Inzercia ∇


Tvorba oprávok vo výške odpisov bežného roka

1. pri goodwille - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 075
2. pri zápornom goodwille - IDID = Interný Doklad 075 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

Oprava zúčtovaných oprávok v dôsledku chýb pri výpočte odpisov v bežnom roku

1a. goodwill - zníženie oprávok - IDID = Interný Doklad 075 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551
1b. goodwill - zvýšenie oprávok - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 075
2a. Záporný goodwill - zníženie oprávok - IDID = Interný Doklad 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551 / 075
2b. Záporný goodwill - zvýšenie oprávok - IDID = Interný Doklad 075 / 551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok ku goodwillu pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 075
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 075
3. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 , 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 075
4. prebytku pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 015Účet 015 - Goodwill (S premenlivým zostatkom) 015 / 075

Zaúčtovanie zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh

1. Pasívny zostatok - oprávky ku goodwillu - IDID = Interný Doklad 075 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
2. Aktívny zostatok - oprávky k zápornému goodwillu - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 075

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh

1. Pasívny začiatočný stav - oprávky ku goodwillu - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 075
2. Aktívny začiatočný stav - oprávky k zápornému goodwillu - IDID = Interný Doklad 075 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 07


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 07 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tieto online účtovné testy, v ktorých sa účtuje s účtom 075

Opravné položky, 8 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=075&popis=Opravky-ku-goodwillu&i=47

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal