Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Ide o dlhové cenné papiere držané do splatnosti, ak ich splatnosť je dlhšia ako jeden rok od doby obstarania a podnik má zámer ich držať do doby splatnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 065


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 065 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Podiel alikvotného úrokového výnosu pri kupónovom dlhodpise - IDID = Interný Doklad 065 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Podiel výnosu (rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou) diskontovaných dlhových CP - IDID = Interný Doklad 065 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov o podiel alikvotného úrokového výnosu - IDID = Interný Doklad 065 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 096Účet 096 - Opravné položky k dlhodobému finančnému majetku (Pasívny) 096 / 065
Zaúčtovanie konenčného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 065
Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD PPD = Príjmový Pokladničný Doklad 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 256Účet 256 - Dlhové cenné papiere so splatnosťou do jedného roka držané do splatnosti (Aktívny) 256 , 065
Predaj dlhodobých dlhových cenných papierov držaných do splatnosti - IDID = Interný Doklad 561Účet 561 - Predané cenné papiere a podiely (Nákladový) 561 / 065

Inzercia ∇


Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

1. Prostredníctvom kalkulačného pčtu obstarania - IDID = Interný Doklad 065 / 043Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku (Aktívny) 043
2. Priamo z preddavku - IDID = Interný Doklad 065 / 053Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok (Aktívny) 053
3. Priamo bez preddavku - VPD VPD = Výdavkový pokladničný doklad, VBÚVBÚ = Výpis z bankového účtu 065 / 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211 , 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Inkaso splatných kupónových dlhopisov

1. Podiel istiny - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 065
2. Podiel alikvotného úrokového výnosu z predchádzajúcich rokov - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 065
3. Podiel alikvotného úrokového výnosu v roku splatnosti - IDID = Interný Doklad 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 / 665Účet 665 - Výnosy z dlhodobého finančného majetku (Výnosový) 665

Kurzové rozdiely z dlžných CP emitovaných v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS)

1. Kurzový zisk - IDID = Interný Doklad 065 / 663Účet 663 - Kurzové zisky (Výnosový) 663
2. Kurzová strata - IDID = Interný Doklad 563Účet 563 - Kurzové straty (Nákladový) 563 / 065


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 065 píšeme aj v tomto článku

 Finančný majetok účtovnej jednotky Finančný majetok účtovnej jednotky

20. 01. 2012, Jana Rusnáková 6. Maturitná otázka z účtovníctva - Finančný majetok účtovnej jednotky... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 06


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 06 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 065

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=065&popis=Dlhove-cenne-papiere-drzane-do-splatnosti&i=38

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal