Účet 065 - Dlhové cenné papiere držané do splatnosti

Ide o dlhové cenné papiere držané do splatnosti, ak ich splatnosť je dlhšia ako jeden rok od doby obstarania a podnik má zámer ich držať do doby splatnosti.

Výber účtovných prípadov s účtom 065

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Podiel alikvotného úrokového výnosu pri kupónovom dlhodpise - ID   ID = Interný Doklad
Podiel výnosu (rozdiel medzi menovitou hodnotou a obstarávacou cenou) diskontovaných dlhových CP - ID   ID = Interný Doklad
Zvýšenie menovitej hodnoty kupónových dlhopisov o podiel alikvotného úrokového výnosu - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konenčného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Inkaso splatných dlhových cenných papierov (dlhodobých, krátkodobých) - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad
Predaj dlhodobých dlhových cenných papierov držaných do splatnosti - ID   ID = Interný Doklad

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

Inkaso splatných kupónových dlhopisov

Kurzové rozdiely z dlžných CP emitovaných v cudzej mene ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka (referenčný výmenný kurz vyhlásený a zverejnený ECB alebo NBS)

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 06

O Účtu 065 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 065

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 06

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=065&popis=Dlhove-cenne-papiere-drzane-do-splatnosti&i=38

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.