Účet 063 - Realizovateľné cenné papiere a podiely

Na tomto účte sa účtujú cenné papiere a podiely, ktoré nie sú cennými papaiermi na obchodovanie, cennými papiermi držanými do doby splatnosti, cennými papiermi a podielmi v ovládanej osobe, cennými papiermi a podielmi v spoločnosti s podstatným vplyvom. Na tomto účte sa účtujú akcie a podiely, ak ich hodnota tvorí menej ako 20% podiel na hlasovacíh právach spoločnosti, v ktorých podnik nadobudol akcie alebo podiel.

Výber účtovných prípadov s účtom 063

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

Kurzové rozdiely pri preceňovaní realizovateľných CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia - sú súčasťou reálneho ocenenia

Predaj realizovateľných CP a podielov

Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu likvidácie obchodnej spoločnosti

Zúčtovanie úbytku realizovateľných CP a podielov z titulu vylúčenia spoločníka z účasti v s.r.o.

Zúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 06

O Účtu 063 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 063

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 06

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

#1  Koštenský 08.02.2012, 12:58

účtovný zápis 063/413 poddiel 0,72% akcií. Emitent konkurzom likvidoval a.s. Zostatková hodnota akcie je .O Akým zápisom odučtovať uvedené účty.

#2  Salnerová Iveta 03.08.2012, 10:27

zmena podielu z nepodstatného vplyvu na podstatný vplyv dokúpením CP

#3  Roland Kronovetter 13.06.2020, 22:29

Pracovný úraz, ďakujem za všetku pomoc.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=063&popis=Realizovatelne-cenne-papiere-a-podiely&i=37

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.