Účet 061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke

Na tento účet sa účtujú:

a) akcie, ak akciová spoločnosť, ktorej akcie podnik (ako investor - materská spoločnosť) nadobudol, je ovládaný osobou - dcérskou spoločnosťou,

b) podiely, ak obchodná spoločnosť, v ktorej podnik (ako investor) nadobudol podiel, je ovládanou osobou.

Dcérska účtovná jednotka je spoločnosť, v ktorej má podnik (ako materská spoločnosť) väčšinu hlasovacích práva, alebo má právo vymenúvať alebo odvolávať väčšinu členov štatutárneho orgánu alebo dozorného orgánu a súčasne je jej spoločníkom alebo akcionárom.

Výber účtovných prípadov s účtom 061

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Upísanie vkladov do dcérskej účtovnej jednotky - ID   ID = Interný Doklad
Nárok upisovateľa akcií do a.s. na vrátenie zaplatenej sumy, ak bolo upsovanie neúčinné - ID   ID = Interný Doklad
Ďalšie upísanie podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Zúčtovanie úbytku podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke z titulu likvidácie dcérskej obchodnej spoločnosti

1. Úbytok CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
2. Podiel na likvidačnom zostatku - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad

Zaúčtovanie kurzových rozdielov pri predaji podielových cenných papierov a podielov v cudzej mene

Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Zmena reálnej hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia (ocenené metódou vlastného imania)

Kurzové rozdiely pri preceňovaní podielových CP a podielov vyjadrených v cudzej mene na reálnu hodnotu u vlastníka týchto CP a podielov ku dňu ocenenia - sú súčasťou reálneho ocenenia

Zvýšenie hodnoty podielových CP a podielov u vlastníka týchto CP a podielov na základe zvýšenia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke

Zníženie hodnoty podielových CP a podielov a vkladov u vlastníka týchto CP a vkladov na základe zníženia základného imania v dcérskej účtovnej jednotke

Predaj podielových CP a podielov v dcérskej účtovnej jednotke

1. Úbytok podielových CP a podielov - ID   ID = Interný Doklad
3a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
3b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z precenenia majetku - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
4a. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - aktívneho - ID   ID = Interný Doklad
4b. Zrušenie oceňovacieho rozdielu z kapitálových účastnín - pasívneho - ID   ID = Interný Doklad
2. Výnos z predaja - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 06

O Účtu 061 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 061

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 06

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

#1  Anna Dvorská 22.01.2012, 20:36

Ako odúčtujem 100% podiel v dcére,ktorý máme v účtovníctve na účte 061? Je správne 367/061?Ako potom navýšim ZI o tento podiel,keďže dcéra zaniká z dôvodu zlúčenia a zároveň zlikvidujem účet 367? Ďakujem

#2  Jana 23.01.2012, 16:55

Dobrý deň, podľa môjho názoru je 367/061 správne. Ak sa zlučuje dcéra s matkou, tak potom je potrebné vyčísliť majetok a záväzky a to previesť do súvahy matky. Odporučila by som Vám prečítať si: www.partneraudit.sk/down/zrusenie.pdf možno pomôže.

#3  bosková miroslava 11.03.2016, 09:33

Ako od účtujem 50% podiel v dcérskej spoločnosti, kde sme boli 100% vlastník-ZI je 25.000,-EUR a jediný akcionár. V roku 2015 sme predali 50% akcii za 12.500,-EUR. Uvedené akcie sme mali v účtovníctve na účte 061? Ďakujem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=061&popis=Podielove-cenne-papiere-a-podiely-v-dcerskej-uctovnej-jednotke&i=35

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.