Účet 053 - Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok

Zaplatené zálohy na DFM.

Výber účtovných prípadov s účtom 053

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie poskytnutého preddavku po obstaraní majetku - ID   ID = Interný Doklad
Vrátenie poskytnutého preddavku v prípade nesplnenia zmluvy - PPD   PPD = Príjmový Pokladničný Doklad , VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Poskytnutie preddavku na nákup cenných papierov - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu

Vyúčtovanie preddavkov v súvislosti s konečným vyúčtovaním dodávky

Poskytnutie preddavku na obstaranie dlhodobého finančného majetku

Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Nadobudnutie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 05

O Účtu 053 píšeme také v tomto článku

Účtovanie preddavkov

24. 11. 2011

V obchodnej praxi je častým javom, že dodávateľ od svojho odberateľa požaduje zaplatenie celej alebo čiastočnej úhrady za dohodnutú dodávku ešte pred jej rea...

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 053

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 05

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (1)

#1  Roland Kronovetter 13.06.2020, 22:27

Ďakujem pekne

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=053&popis=Poskytnute-preddavky-na-dlhodoby-financny-majetok&i=34

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.