Účet 043 - Obstaranie dlhodobého finančného majetku

Na tomto účte sa účtujú všetky náklady spojené s obstaraním podielových a realizovateľných cenných papierov a podielov. Súčasťou nákladov súvisiacich s obstaraním sú aj poplatky a provízie maklérom, burzám a poradcom. Súčasťou týchto nákladov nie sú úroky, kurzové rozdiely.

Výber účtovných prípadov s účtom 043

Zaradenie umeleckých diel, zbierok a predmetov z drahých kovo za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov do dlhodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie pozemkov obstaraných za účelom dlhodobého uloženia voľných peňažných prostriedkov do dlhodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Obstarávanie dlhodobého finančného majetku charakteru CP a podielov kúpou v individuálnom obchode - ID   ID = Interný Doklad
Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním dlhodobého finančného majetku platené v hotovosti/na účet (VPD, VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu )
Provízie za obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov - ID   ID = Interný Doklad
Obstaranie dlhodobých cenných papierov a podielov kúpou v anonymnom obchode (na verejnom trhu) - ID   ID = Interný Doklad
Poplatky trhom pri obstarávaní CP - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
Bezodplatné nadobudnutie dlhodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod (darovanie) obstarávaného dlhodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie zmarenej investície (napr. dražobná zábezpeka, ak účtovná jednotka nebola v dražbe úspešná) - ID   ID = Interný Doklad
Uplatnenie práva z nakúpenej opcie na obstaranie dlhodobého finančného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie podielových cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Nadobudnutie podielových CP a podielov v spoločnosti s podstatným vplyvom kúpou v individuálnom alebo anonymnom obchode v obstarávacej cene

Nadobudnutie ralizovateľných cenných papierov a podielov kúpou v individuálnom obchode v obstarávacej cene

Nákup dlhových cenných papierov držaných do doby splatnosti v individuálnom obchode, v anonymnom obchode, ocenených obstarávacou cenou

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 04

O Účtu 043 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 043

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 04

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=043&popis=Obstaranie-dlhodobeho-financneho-majetku&i=29

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.