Účet 032 - Umelecké diela a zbierky

Patria tu výstavné diela a umelecké predmety (v zmysle autorské zákona), ak nie sú súčasťou stavebných objektov.

Výber účtovných prípadov s účtom 032

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie umeleckých diel a zbierok do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok prevodom podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok delimináciou v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie umeleckých diel pri privatizácii alebo kúpe podniku ako celku - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Umelecké diela a zbierky novozistené pri inventarizácii, doteraz v účtovníctve nezachytené, v ocenení ROC - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok, na ktoré účtovná jednotka nie je povinná - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod umeleckých diel a zbierok podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu deliminácie v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Preradenie umeleckých diel a zbierok z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Umelecké diela a zbierky obstarané vo vlastnej réžii

Odplatný predaj umeleckých diel a zbierok

Vyradenie umeleckých diel a zbierok z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

Zvýšenie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Zníženie obstarávacej ceny umeleckých diel a zbierok o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty umeleckých diel a zbierok - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie umeleckých diel a zbierok bezodplatne

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 03

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 032

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 03

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=032&popis=Umelecke-diela-a-zbierky&i=25

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.