Účet 031 - Pozemky

Patria tu pozemky, lesné pozemky a ostatné pozemky, ku ktorým má podnik vlastnícke právo alebo právo správy majetku.

Výber účtovných prípadov s účtom 031

Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie pozemkov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie pozemkov prevodom podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie pozemkov delimináciou v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Preradenie pozemku z osobného užívania do podnikania - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie pozemkov vkladom do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
Pozemky nadobudnuté privatizáciou alebo pri kúpe podniku alebo časti podniku - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod pozemku, na ktorý účtovná jednotka nie je povinná (považuje sa za darovanie) - ID   ID = Interný Doklad
Bezodplatný prevod pozemku podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie pozemkov z titulu deliminácie v štátnom podniku - ID   ID = Interný Doklad
Preradenie pozemkov z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
Vydanie pozemkov v poľnohospodárskych družstvách oprávneným osobám z titulu majetkových podielov - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - ID   ID = Interný Doklad
Novozistené pozemky pri inventarizácii v účtovníctve dovtedy neúčtované, ocenené ROC - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pozemkov - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Odplatný predaj pozemku

Vyradenie pozemkov z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

Zvýšenie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 03

O Účtu 031 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 031

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 03

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (5)

#1  Zuzana 05.03.2012, 16:48

poprosím Vás o pomoc ako účtovať zatiaľ nevybavený reštitučný nárok na vrátenie pozemku u pozemkového spoločenstva, resp.i vypracovanie geometrických plánov pre uvedené nároky

#2  Daša* 05.06.2013, 15:05

Dobrý deň, prosím o radu, na základe akého dokladu účtovať predaj pozemku, na základe Rozhodnutia z KN alebo až na základe Listu vlastníctva. Ďalej by som potrebovala poradiť, ako zaúčtovať Zámennú zmluvu. Ďakujem za odpoveď.

#3  Besana 19.11.2013, 13:31

Dobrý deň prosím o radu ,predávame časť pozemku v sume 30.000 eur ,tento celý pozemok mám na účte 031 v sume 36.000 eur. Prosím Vás o radu ako postupovať pri určení ceny zostatku pozemku ,V skutočnosti sa predáva iba 1/3 pozemku a 2/3 pozemku zostávajú najďalej v našom majetku. Ďakujem

#4  Ing. Eva Mihalíková 20.11.2013, 09:22

Dobrý deň, mali by ste odpísať teda 1/3 zo zostatkovej ceny, teda z 36tisic=12000 €. To odpíšete ako predaj pozemku a 30 000 zaúčtujete ako vynos z predaja..

#5  sia 11.02.2015, 11:04

Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, predávame pozemok (s.r.o.), ale jeho cena je nižšia ako OC. Viete mi prosím poradiť ako to mám zaúčtovať. Ďakujem.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=031&popis=Pozemky&i=24

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.