Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 031 - Pozemky

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Patria tu pozemky, lesné pozemky a ostatné pozemky, ku ktorým má podnik vlastnícke právo alebo právo správy majetku.

Výber účtovných prípadov s účtom 031


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 031 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie pozemkov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Nadobudnutie pozemkov prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 031 /
Nadobudnutie pozemkov delimináciou v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 031 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Preradenie pozemku z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 031 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Nadobudnutie pozemkov vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 031 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Pozemky nadobudnuté privatizáciou alebo pri kúpe podniku alebo časti podniku - IDID = Interný Doklad 031 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 , 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Bezodplatný prevod pozemku, na ktorý účtovná jednotka nie je povinná (považuje sa za darovanie) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 031
Bezodplatný prevod pozemku podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 031
Vyradenie pozemkov z titulu deliminácie v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 031
Preradenie pozemkov z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 031
Vydanie pozemkov v poľnohospodárskych družstvách oprávneným osobám z titulu majetkových podielov - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 031
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 031
Novozistené pozemky pri inventarizácii v účtovníctve dovtedy neúčtované, ocenené ROC - IDID = Interný Doklad 031 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 031

Inzercia ∇


Zvýšenie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zaúčtovanie ťarchopisu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Zvýšenie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 031

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Odplatný predaj pozemku

1. Úbytok pozemku - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 031
2. Výnos z predaja pozemku - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Vyradenie pozemkov z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora

1. Účtovná hodnota pozemku - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 031
2. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a vyšším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
3. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a nižším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

1. Vyčíslená výška manka alebo škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 031
2. Nárok na náhradu škody (alebo manka) - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 031 píšeme aj v tomto článku

 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

19. 02. 2012, Jana Rusnáková 8. Maturitná otázka z účtovníctva - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 03


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 03 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 031

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (5)

 1. [ 1] Zuzana 05.03.2012, 16:48

  poprosím Vás o pomoc ako účtovať zatiaľ nevybavený reštitučný nárok na vrátenie pozemku u pozemkového spoločenstva, resp.i vypracovanie geometrických plánov pre uvedené nároky

 1. [ 2] Daša* 05.06.2013, 15:05

  Dobrý deň, prosím o radu, na základe akého dokladu účtovať predaj pozemku, na základe Rozhodnutia z KN alebo až na základe Listu vlastníctva. Ďalej by som potrebovala poradiť, ako zaúčtovať Zámennú zmluvu. Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 3] Besana 19.11.2013, 13:31

  Dobrý deň prosím o radu ,predávame časť pozemku v sume 30.000 eur ,tento celý pozemok mám na účte 031 v sume 36.000 eur. Prosím Vás o radu ako postupovať pri určení ceny zostatku pozemku ,V skutočnosti sa predáva iba 1/3 pozemku a 2/3 pozemku zostávajú najďalej v našom majetku. Ďakujem

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 20.11.2013, 09:22

  Dobrý deň, mali by ste odpísať teda 1/3 zo zostatkovej ceny, teda z 36tisic=12000 €. To odpíšete ako predaj pozemku a 30 000 zaúčtujete ako vynos z predaja..

 1. [ 5] sia 11.02.2015, 11:04

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, predávame pozemok (s.r.o.), ale jeho cena je nižšia ako OC. Viete mi prosím poradiť ako to mám zaúčtovať. Ďakujem.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=031&popis=Pozemky&i=24

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal