Využívame súbory cookies. Pokračovaním prehliadanie tohto webu súhlasíte s používaním cookies, viac informácií.

OK, rozumiem
Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 031 - Pozemky

Typ účtu: Aktíva
Druh účtu: Súvahový

Patria tu pozemky, lesné pozemky a ostatné pozemky, ku ktorým má podnik vlastnícke právo alebo právo správy majetku.

Výber účtovných prípadov s účtom 031


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 031 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaradenie pozemkov do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
Nadobudnutie pozemkov prevodom podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 031 /
Nadobudnutie pozemkov delimináciou v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 031 / 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411
Preradenie pozemku z osobného užívania do podnikania - IDID = Interný Doklad 031 / 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491
Nadobudnutie pozemkov vkladom do základného imania - IDID = Interný Doklad 031 / 353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353
Pozemky nadobudnuté privatizáciou alebo pri kúpe podniku alebo časti podniku - IDID = Interný Doklad 031 / 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 , 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
Bezodplatný prevod pozemku, na ktorý účtovná jednotka nie je povinná (považuje sa za darovanie) - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 031
Bezodplatný prevod pozemku podľa právnych predpisov - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 031
Vyradenie pozemkov z titulu deliminácie v štátnom podniku - IDID = Interný Doklad 411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411 / 031
Preradenie pozemkov z podnikania do osobného užívania - IDID = Interný Doklad 491Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 / 031
Vydanie pozemkov v poľnohospodárskych družstvách oprávneným osobám z titulu majetkových podielov - IDID = Interný Doklad 479Účet 479 - Ostatné dlhodobé záväzky (Pasívny) 479 / 031
Zúčtovanie opravnej položky pri vyradení majetku z evidencie - IDID = Interný Doklad 092Účet 092 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku (Pasívny) 092 / 031
Novozistené pozemky pri inventarizácii v účtovníctve dovtedy neúčtované, ocenené ROC - IDID = Interný Doklad 031 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 031

Inzercia ∇


Zvýšenie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

1. Zaúčtovanie ťarchopisu - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321
2. Zvýšenie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Zníženie obstarávacej ceny pozemkov o sumy uznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená DODO = Dobropis 321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DODO = Dobropis 315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042
2. Zníženie hodnoty pozemkov - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 031

Nadobudnutie pozemkov bezodplatne (darovaním)

1. Bezodplatné nadobudnutie - IDID = Interný Doklad 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva pozemkov, ktorými sa nezvyšuje základné imanie - IDID = Interný Doklad 041Účet 041 - Obstaranie dlhodobého nehmotného majetku (Aktívny) 041 / 413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413
3. Prevod do dlhodobého hmotného majetku - IDID = Interný Doklad 031 / 042Účet 042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku (Aktívny) 042

Odplatný predaj pozemku

1. Úbytok pozemku - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 031
2. Výnos z predaja pozemku - VFAVFA = Vydaná faktúra 311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311 / 641Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový) 641

Vyradenie pozemkov z titulu splatenia vecných vkladov do obchodných spoločností u investora

1. Účtovná hodnota pozemku - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 031
2. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a vyšším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415
3. Rozdiel medzi účtovnou hodnotou a nižším ocenením vkladu - IDID = Interný Doklad 415Účet 415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastnín (S premenlivým zostatkom) 415 / 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367

Manko alebo škody zistené počas účtovného obdobia alebo pri inventarizácii

1. Vyčíslená výška manka alebo škody - IDID = Interný Doklad 549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549 / 031
2. Nárok na náhradu škody (alebo manka) - IDID = Interný Doklad 378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 / 648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 031 píšeme aj v tomto článku

 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

19. 02. 2012, Jana Rusnáková 8. Maturitná otázka z účtovníctva - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 03


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 03 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 031

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu (6)

 1. [ 1] Zuzana 05.03.2012, 16:48

  poprosím Vás o pomoc ako účtovať zatiaľ nevybavený reštitučný nárok na vrátenie pozemku u pozemkového spoločenstva, resp.i vypracovanie geometrických plánov pre uvedené nároky

 1. [ 2] Daša* 05.06.2013, 15:05

  Dobrý deň, prosím o radu, na základe akého dokladu účtovať predaj pozemku, na základe Rozhodnutia z KN alebo až na základe Listu vlastníctva. Ďalej by som potrebovala poradiť, ako zaúčtovať Zámennú zmluvu. Ďakujem za odpoveď.

 1. [ 3] Besana 19.11.2013, 13:31

  Dobrý deň prosím o radu ,predávame časť pozemku v sume 30.000 eur ,tento celý pozemok mám na účte 031 v sume 36.000 eur. Prosím Vás o radu ako postupovať pri určení ceny zostatku pozemku ,V skutočnosti sa predáva iba 1/3 pozemku a 2/3 pozemku zostávajú najďalej v našom majetku. Ďakujem

 1. [ 4] Ing. Eva Mihalíková 20.11.2013, 09:22

  Dobrý deň, mali by ste odpísať teda 1/3 zo zostatkovej ceny, teda z 36tisic=12000 €. To odpíšete ako predaj pozemku a 30 000 zaúčtujete ako vynos z predaja..

 1. [ 5] sia 11.02.2015, 11:04

  Dobrý deň, chcela by som sa Vás spýtať, predávame pozemok (s.r.o.), ale jeho cena je nižšia ako OC. Viete mi prosím poradiť ako to mám zaúčtovať. Ďakujem.

 1. [ 6] Mrs Benson 11.06.2018, 06:24

  Pozdrav všetkým !!!! som tu znova ......... Potrebujete úver? Máte záujem získať pôžičku na podnikanie? Or. Máte dlh splatiť? vybudovať infraštruktúru alebo ďalej vzdelávať? Poskytujeme pôžičky ľubovoľnej časti sveta. Naša úroková sadzba je 3%, s prevoditeľnou dobou trvania bez ohľadu na umiestnenie alebo stav úveru. Ak chcete získať pôžičku dnes Kontaktujte nás teraz e-mailom na adresu spoločnosti: (info.motecloanfirm@gmail.com) (INFORMÁCIE O PORUCHÁCH) Celé meno: ......... Výška úveru ................. Krajina: ........................ váš príjem: ................... doba trvania úveru .............. Osobné telefónne číslo: ............ Ďakujeme vám, keď očakávame obchodovanie s vami. S pozdravom Pani Bensonová

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=031&popis=Pozemky&i=24

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal