Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ide o DHM nezaraditeľný na predchádzajúce účty. Možno tu zaradiť: otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie.

Výber účtovných prípadov s účtom 029

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie ODHM podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia ODHM do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie ODHM z dlhodobého hmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení ostatného DHM z majetku - ID   ID = Interný Doklad

Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii

Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH

Škoda zistená na ODHM, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Zvýšenie obstarávacej ceny ODHM o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie ODHM vo vlastnej réžii

Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie ODHM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyradenie ODHM pri jeho vrátení z titulu reštitučných nárokov

1. Záväzok účtovnej jednotky z titulu reštitúcie - ID   ID = Interný Doklad
2. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
3. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok vyšší ako zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
5. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok nižší ako zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie ODHM delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková hodnota - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie ODHM na základe právneho predpisu

Predaj ODHM ešte neodpísaného

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 02

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 029

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 02

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

#1  Sančiová Mária 04.03.2014, 20:28

Prosím - odpisuje sa majetok zaúčtovaný na účte 028 a 029 a ako dlho?

#2  Ing. Eva Mihalíková 05.03.2014, 19:37

Odporúčam prečítať prílohu zákona o dani z príjmov, tam je rozdelenie majetku do odpisových skupín..

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=029&popis=Ostatny-dlhodoby-hmotny-majetok&i=22

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.