Účet 029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok

Ide o DHM nezaraditeľný na predchádzajúce účty. Možno tu zaradiť: otvárky nových lomov, pieskovísk a hlinísk, technickú rekultiváciu, technické zhodnotenie.

Výber účtovných prípadov s účtom 029

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie ODHM podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia ODHM do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie ODHM z dlhodobého hmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení ostatného DHM z majetku - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie ODHM na základe právneho predpisu

Predaj ODHM ešte neodpísaného

Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii

Obstaranie ODHM dodávateľsky u platiteľa DPH

Škoda zistená na ODHM, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Zvýšenie obstarávacej ceny ODHM o sumy uznaných ťarchopisov dodávateľov

Likvidácia ODHM na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Zníženie obstarávacej ceny ODHM o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie ODHM vo vlastnej réžii

Nadobudnutie ODHM bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie ODHM bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyradenie ODHM pri jeho vrátení z titulu reštitučných nárokov

1. Záväzok účtovnej jednotky z titulu reštitúcie - ID   ID = Interný Doklad
2. Zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
3. Vyradenie z dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
4. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok vyšší ako zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad
5. Zúčtovanie rozdielu, ak je reštitučný nárok nižší ako zostatková cena - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie ODHM delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková hodnota - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 02

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 029

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 02

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

#1  Sančiová Mária 04.03.2014, 20:28

Prosím - odpisuje sa majetok zaúčtovaný na účte 028 a 029 a ako dlho?

#2  Ing. Eva Mihalíková 05.03.2014, 19:37

Odporúčam prečítať prílohu zákona o dani z príjmov, tam je rozdelenie majetku do odpisových skupín..

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=029&popis=Ostatny-dlhodoby-hmotny-majetok&i=22

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.