Účet 025 - Pestovateľské celky trvalých porastov

Tvoria samostatnú kategóriu DHM bez ohľadu na ich cenu. Podľa zákona o dani z príjmov v nadäznosti na katastrálny zákon pestovateľskými celkami trvalých porastov s dobou plodnosti dlhľou ako 3 roky sú:

a) ovocné stromy vysádzané na súvislom pozemku s výmerom nad 0,25 ha v hustote najmenej 90 stromov na 1 ha,

b) ovocné kríky vysádzané na súvislom pozemku s výmerom nad 0,25 ha v hustote najmenej 1000 stromov na 1 ha,

c) chmeľnice a vinice.

Výber účtovných prípadov s účtom 025

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Novo zistené, v účtovníctve dosiaľ neevidované pestovateľské celky trvalých porastov ocenené v ROC - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku po dosiahnutí plodonosného veku - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov podľa právnych predpisov (ak boli plne odpísané) - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia k pestovateľským celkom trvalých porastov do používania - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie pestovateľských celkov trvalých porastov z dlhodobého hmotného majetku pri ich úplnom odpísaní - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení pestovateľských celkov z majetku - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia prestovateľských celkov trvalých porastov na základe rozhodnutia účtovnej jednotky

Obstaranie pestovateľských celkov trvalých porastov

1. Dodávky projektových a prieskumných prác - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. Nákup sadeníc - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Spotreba chemických ochranných prostriedkov a priemyselných hnojív - ID   ID = Interný Doklad
4. Spotreba vlastných organických hnojív - ID   ID = Interný Doklad
6. Aktivácia vlastnej práce a nákladov na hnojenie a na chemickú ochranu - ID   ID = Interný Doklad
7. Zaradenie pestovateľských celkov trvalých porastov do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Zníženie obstarávacej ceny pestovateľských celkov trvalých porastov o sumy priznaných dobropisov dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty pestovateľských celkov trvalých porastov - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov bezodplatne (darom) v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadubudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie pestovateľských celkov trvalých porastov bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Nadobudnutie pestovateľských celkov trvalých porastov delimináciou v štátnom podniku

1. Vstupná cena - ID   ID = Interný Doklad
2. Oprávky - ID   ID = Interný Doklad
3. Zostatková hodnota - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatné odovzdanie pestovateľských celkov trvalých porastov na základe právneho predpisu

Predaj pestovateľských celkov trvalých porastov

Manká zistené v priebehu roka alebo pri inventarizácii

Škoda zistená na pestovateľských celkoch trvalých porastov, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 02

O Účtu 025 píšeme také v tomto článku

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 025

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 02

Otázky & Diskusia k tomuto účtu

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=025&popis=Pestovatelske-celky-trvalych-porastov&i=18

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.