Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí

Majú samostatné technicko-ekonomické určenie, dobu použiteľnosti dlhšiu ako jeden rok a cenu vyššiu ako 1700 EUR. Sú to najmä:

a) stroje, prístroje, zariadenia,

b) dopravné prostriedky,

c) inventár (napr. nábytok, hudobné nástroje, elektrické spotrebiče a pod.)

Výber účtovných prípadov s účtom 022

Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí v obstarávacej cene do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie predmetu finančného prenájmu do používania - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí do dlhodobého hmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Novo zistené, v účtovníctve zatiaľ neevidované Zaradenie odplatne obstaraného technického zhodnotenia samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (ocenené v ROC) - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí pri ich úplnom odpísaní - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení samostatných hnuteľných vecí a súboru hnuteľných vecí z majetku - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí dodávateľsky u platiteľa DPH

Predaj samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí ešte stále neodpísaných

Manká zistené v priebehu roka pri inventarizácii

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Zvýšenie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy uznaných ťarchopisov investičných dodávateľov

Škoda zistená na samostatných hnuteľných veciach a súboroch hnuteľných vecí z mimoriadnych príčin, ktorá je neopraviteľná, majetok alebo jeho časť je nepoužiteľná

Zníženie obstarávacej ceny samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí o sumy priznanných dobropisov investičných dodávateľov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí - ID   ID = Interný Doklad

Likvidácia samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí na základe rozhodnutia účtovnej jednotky (napr. sú už morálne zastaralé)

Aktivácia nákladov vynaložených na zhotovenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí vo vlastnej réžii

Vyradenie časti samostatne hnuteľnej veci z používania likvidáciou za predpokladu, že zostávajúca časť je funkčná

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bezodplatne (darom) v ocenení ROC

Obstaranie dlhodobého hnuteľného majetku na základe zmluvy o finančnom prenájme

Bezodplatný prevod samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Vyradenie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí pri ich vrátení z titulu reštitučných nárokov

Nadobudnutie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí delimináciou v štátnom podniku

Bezodplatné odovzdanie samostatných hnuteľných vecí a súborov hnuteľných vecí (napr. vodný, plynárenský zákon)

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 02

O Účtu 022 píšeme také v těchto článcích

Prenos daňovej povinnosti na faktúre

24. 06. 2016

Účtovanie prenesenej daňovej povinnosti, prenos daňovej povinnosti, náležitosti faktúry pri prenose daňovej povinnosti, daňové priznanie k DPH pri prenose daňo...

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 022

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančného prenájmu
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 02

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (2)

#1  taylorko 13.11.2012, 10:05

je to velmi zaujímave.. som naozaj nadšený a pripravený všetko si naštudovať :P

#2  jana 13.11.2012, 10:05

som v tom s tebou ;O

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=022&popis=Samostatne-hnutelne-veci-a-subory-hnutelnych-veci&i=17

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.