Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účet 015 - Goodwill

Typ účtu: S premenlivým zostatkom
Druh účtu: Súvahový

Tvorí samostatnú zložku DNM podnikateľov SR od 1.1.2003. Je to kladný rozdiel medzi obstarávacou cenou a podielom obstarávateľa na reálnej hodnote obstaraného identifikovateľného majetku a záväzkov v deň obstarania. Ak je tento rozdiel záporný, ide o záporný goodwill.

Výber účtovných prípadov s účtom 015


Účtovný prípad Predkontácia
MD/D
Zobraziť detail
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - IDID = Interný Doklad 015 / 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701
Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh, ak ide o záporný goodwill - IDID = Interný Doklad 701Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktívny) 701 / 015
Zaúčtovanie goodwillu v účtovnej jednotke, ktorá je právnym nástupcom účtovnej jednotky zanikajúcej splynutím, zlúčením alebo rozdelením - IDID = Interný Doklad 015 /
Vyradenie goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075 / 015
Vyradenie záporného goodwillu z dlhodobého nehmotného majetku pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 015 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - goodwillu - IDID = Interný Doklad 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702 / 015
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - záporného goodwillu - IDID = Interný Doklad 015 / 702Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktívny) 702
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení goodwillu z majetku - IDID = Interný Doklad 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075 / 015
Vyradenie záporného goodwillu pri jeho úplnom odpísaní - IDID = Interný Doklad 015 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075

Inzercia ∇


Vyúčtovanie zvýšenia oprávok ku goodwillu pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075
2. darovania - IDID = Interný Doklad 543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075
3. vkladu do základného imania - IDID = Interný Doklad 541Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 541 , 367Účet 367 - Záväzky z upísaných nesplatených cenných papierov a vkladov (Pasívny) 367 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075
4. prebytku pri inventarizácii - IDID = Interný Doklad 015 / 075Účet 075 - Oprávky ku goodwillu (S premenlivým zostatkom) 075

Zúčtovanie záväzku z kúpy podniku

1. Dohodnutá kúpna cena - IDID = Interný Doklad / 372Účet 372 - Záväzky z kúpy podniku (Pasívny) 372
2. Prevzatie jednotlivých zložiek majetku v ocenení reálnou hodnotou - IDID = Interný Doklad /
3. Prevzatie záväzkov - IDID = Interný Doklad /
4. Prevzatie rezerv - IDID = Interný Doklad /
5a. Zúčtovanie goodwillu - IDID = Interný Doklad 015 /
5b. Zúčtovanie záporného goodwillu - IDID = Interný Doklad / 015

Zúčtovanie odloženej dane z príjmov, ktorá sa vzťahuje k účtovným prípadom, ktoré sa účtujú ako náklad alebo výnos

1. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
2. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
3. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z bežnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 592Účet 592 - Odložená daň z príjmov (Aktívny) 592
4. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z mimoriadnej činnosti - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 /
5. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
6. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s účtovaním na účty nerozdelených výsledkov hospodárenia - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428 , 429Účet 429 - Neuhradená strata minulých rokov (Pasívny) 429
7. Zúčtovaie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 015 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
8. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s vkladom podniku alebo jeho časti u prijímateľa vkladu - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 015
9. Zúčtovanie odloženého daňového záväzku z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 015 / 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481
10. Zúčtovanie odloženej daňovej pohľadávky z rozdielov vzniknutých v súvislosti s kúpou podniku alebo jeho časti u kupujúceho - IDID = Interný Doklad 481Účet 481 - Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka (S premenlivým zostatkom) 481 / 015


Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme.
/

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:


Inzercia ∇


O účte 015 píšeme aj v týchto článkoch

 Účtovanie predaja a kúpy podniku. Účtovanie predaja a kúpy podniku.

29. 10. 2014, Eva Mihalíková Účtovanie predaja a kúpy podniku v praxi. Návod ako na to.... celý článok


 Goodwill Goodwill

08. 10. 2013, Eva Mihalíková Čo je goowill a kedy sa účtuje?... celý článok


 Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok

19. 02. 2012, Jana Rusnáková 8. Maturitná otázka z účtovníctva - Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok... celý článok


Ďalšie účty z účtovnej skupiny 01


Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 01 »

Pomohla vám tato stránka? Odporučte ju ďalej, ďakujeme.


Skústie tento online účtovný test, v ktorém sa účtuje s účtom 015

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

« Späť na výpis celej účtovnej osnovy
Otázky & Diskusia k tomuto účtu


Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:


Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=015&popis=Goodwill&i=14

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.

Vysvetlenie:
MD=Má dať / D=Dal