Účet 013 - Software

Programové vybavenie, pokiaľ nie je súčasťou dodávky hardwaru a jeho ocenenia.

Výber účtovných prípadov s účtom 013

Zaúčtovanie začiatočného stavu účtu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad
Nadobudnutie softvéru prevodom podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie softvéru pri jeho úplnom odpísaní - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie novozisteného softvéru, doteraz nezachyteného v účtovníctve - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení softvéru z majetku - ID   ID = Interný Doklad
Technické zhodnotenie softvéru uskutočnené dodávateľským spôsobom
ID zaradenie softveru do užívania

Zvýšenie obstarávacej ceny softvéru o sumu uznaných dobropisov

Zníženie obstarávacej ceny softvéru o sumu priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty softvéru - ID   ID = Interný Doklad

Aktivácia nákladov vynaložených na tvorbu softvéru vytvoreného za účelom obchodovania s ním

Nadobudnutie softvéru bezodplatne (darovanie) v ocenení ROC

Bezodplatné odovzdanie softvéru na základe právneho predpisu

Bezodplatné odovzdanie softvéru bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Jednorazový predaj softvéru s vyradením z evidencie

Technické zhodnotenie softvéru

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k softvéru pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Obstaranie softvéru dodávateľsky u platiteľa DPH

1. Cena dodávky bez DPH - PFA   PFA = Prijatá faktúra
2. DPH k dodávke, ak má platiteľ nárok na odpočet - PFA   PFA = Prijatá faktúra
3. Vedľajšie náklady súvisiace s obstaraním - VBÚ   VBÚ = Výpis z bankového účtu
4. Zaradenie obstarávaného softvéru do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 01

Skúste tieto účtovné testy, kde sa účtuje s účtom 013

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 01

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (9)

#1  1 25.09.2023, 05:19

1

#2  1 25.09.2023, 05:19

1

#3  1 25.09.2023, 05:19

1

#4  1 25.09.2023, 05:19

1

#5  1 25.09.2023, 05:19

1

#6  1 25.09.2023, 05:19

1

#7  1 25.09.2023, 05:19

1

#8  1 25.09.2023, 05:19

1

#9  1 25.09.2023, 05:19

1

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=013&popis=Software&i=7

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.