Účet 012 - Aktivované náklady na vývoj

Predstavujú DNM vtvorený vlastným vývojom alebo v priebehu jeho vývoja, t.j. výsledky úspešne vykonaných vývojových prác.

Výber účtovných prípadov s účtom 012

Zaúčtovanie konečného zostatku účtu pri uzavretí účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Zúčtovanie novozískaných aktivovaných nákladov na vývoj, v účtovníctve nezachytených, v ocenení ROC - ID   ID = Interný Doklad
Aktivované náklady na vývoj získané prevodom podľa právnych predpisov - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie aktivovaných nákladov na vývoj pri ich úplnom odpísaní - ID   ID = Interný Doklad
Zaúčtovanie začiatočného stavu pri otvorení účtovných kníh - ID   ID = Interný Doklad
Vyradenie oprávok z evidencie pri vyradení aktivovaných nákladov z majetku - ID   ID = Interný Doklad

Vyúčtovanie zvýšenia oprávok k aktivovaným nákladom na vývoj pri vyradení majetku z titulu:

1. predaja - ID   ID = Interný Doklad
2. darovania - ID   ID = Interný Doklad
3. preradenia z podnikania do osobného užívania - ID   ID = Interný Doklad
4. manka a škody - ID   ID = Interný Doklad
5. prebytku pri inventarizácii - ID   ID = Interný Doklad
6. vkladu do základného imania - ID   ID = Interný Doklad
7. vyradenia z užívania v dôsledku likvidácie - ID   ID = Interný Doklad

Aktivácia nákladov vynaložených na vývoj v prípade, že výsledky vývojových prác nie sú predmetom ocenenia priemyselných ani iných oceniteľných práv a spĺňajú podmienky stanovené postupmi účtovania na zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku

Zvýšenie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy uznaných ťarchopisov

Zníženie obstarávacej ceny aktivovaných nákladov na vývoj o sumy priznaných dobropisov

1a. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, ak faktúra nebola uhradená - DO   DO = Dobropis
1b. Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že faktúra bola uhradená - DO   DO = Dobropis
2. Zníženie hodnoty aktivovaných nákladov na vývoj - ID   ID = Interný Doklad

Nadobudnutie aktivovaných nákladov na vývoj bezodplatne v ocenení ROC

1. Bezodplatné nadobudnutie - ID   ID = Interný Doklad
2. Bezodplatné nadobudnutie od spoločníkov alebo členov družstva, ktorým sa nezvyšuje základné imanie - ID   ID = Interný Doklad
3. Zaradenie do dlhodobého nehmotného majetku - ID   ID = Interný Doklad

Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj na základe právneho predpisu

Bezodplatný prevod aktivovaných nákladov na vývoj bez právnej povinnosti (považuje sa za darovanie)

Pridat operaciu

Poznáte príklad ktorý na tejto stránke chýba? Pridajte ho, ďakujeme..

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo dvacetjedna:

Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím
/
Nic nenalezeno, vyberte účet ze seznamu prosím

Ďalšie účty z účtovnej skupiny 01

Skúste tento účtovný test, kde sa účtuje s účtom 012

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Precvičte si účtovanie s účtovnou triedou 01

Otázky & Diskusia k tomuto účtu (3)

#1  1 16.03.2023, 00:00

1

#2  1 16.03.2023, 00:00

1

#3  1 16.03.2023, 00:00

1

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet dvacet osm:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/ucet.php?ucet_c=012&popis=Aktivovane-naklady-na-vyvoj&i=3

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.