Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Daša*

Komentáre

Stránka Komentár
Zmeny v postupoch účtovania od 1.1.2012 Dobrý deň, prosím o radu, ako účtovať (konkrétne na ktorých účtoch) zriadenie vecného bremena (prechod cez pozemok, výstavba vnútropodnikovej komunikácie a inžinierskych sietí) a náväzne na to odplatu za vecné bremeno, ktorú budeme fakturovať fyzickej osobe nepodnikateľovi už v tomto roku na základe zmluvy. Vzťahuje sa na takýto prípad povinnosť odvodu DPH? Môžeme výnosy rozložiť na niekoľko rokov alebo je nutné ich účtovať celé naraz (je to vysoká suma, ktorá nám výrazne skreslí hospodársky výsledok), navyše náklady na zriadenie tohoto vecného bremena vzniknú v priebehu tohto aj budúceho roka. Zaujímalo by ma, ako je to aj v opačnom prípade, keď by naša spoločnosť platila za vecné bremeno, dal by sa tento náklad preniesť do účtovníctva postupne? Ďakujem za odpoveď. (vloženo: 05.06.2013, 09:49)
Účet 031 Dobrý deň, prosím o radu, na základe akého dokladu účtovať predaj pozemku, na základe Rozhodnutia z KN alebo až na základe Listu vlastníctva. Ďalej by som potrebovala poradiť, ako zaúčtovať Zámennú zmluvu. Ďakujem za odpoveď. (vložené: 05.06.2013, 15:05)