Adriana Mezeiová

Adriana Mezeiová

Komentáře

Stránka Komentář
Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe Dobrý deň! Zákon o DPH od 01.01. 2013 neustanovuje povinnosť vyhotoviť faktúru z titulu prijatia platby od nadobúdateľa pred dodaním tovaru. (paragraf 43, ods. 1 až 4 zákona o DPH) (vloženo: 23.01.2024, 09:52)
logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/profil.php?jmeno=Adriana-Mezeiova&id=38144

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.