Zvýšenie stravného od 01. októbra 2023

Zamestnávateľ je povinný podľa Zákonníka práce zabezpečiť zamestnancovi stravovanie podľa zásad zdravej a správnej výživy a zároveň mu ukladá povinnosť zabezpečiť zamestnancom po 4 hodinách práce teplé jedlo s vhodným nápojom buď na pracovisku alebo v jeho blízkosti.

 

Stravné u zamestnancov

Spôsob akým zamestnávateľ poskytne zamestnancovi teplý obed s nápojom záleží na dohode medzi nimi. Ak zamestnávateľ neposkytuje teplý obed, môže si zamestnanec v súčasnosti vybrať si medzi stravovacou kartou a finančným príspevkom na stravovanie. Stravné lístky v papierovej forme môžu využívať iba tie firmy, ktoré nemôžu využívať elektronickú formu.

 

Prehľad hodnôt stravného v roku 2023 pri pracovných cestách na Slovensku: 

Časové pásmo

01.01.-31.05.2023

01.06.-30.09.2023

01.10.-31.12.2023

5 – 12 hodín

6,80 EUR

7,30 EUR

7,80 EUR

12 – 18 hodín

10,10 EUR

10,90 EUR

11,60 EUR

viac ako 18 hodín

15,30 EUR

16,40 EUR

17,40 EUR

 

Na stravné majú nárok všetci zamestnanci, ktorí pracujú viac ako 4 hodiny v danom dni. Od 1. októbra 2023 sa v závislosti na zmene výšky stravného pri tuzemských cestách zmenila minimálna hodnota stravného lístka. Aktuálna minimálna hodnota stravného lístka je 5,85 EUR.  

 

Zákonník práce nariaďuje zamestnávateľovi prispievať zamestnancom, ktorí odpracujú viac ako 4 hodiny príspevok na jedlo vo výške:

  • minimálne 55% z minimálnej hodnoty stravného lístka, aktuálne 55% z 5,85 EUR = 3,22 EUR
  • maximálne 55% zo sumy stravného pre pracovnú cestu v trvaní 5-12 hodín, aktuálne 55% z 7,80 EUR = 4,29 EUR.

 

Príspevok zamestnávateľa na stravné podľa Zákonníka práce teda musí byť:

  • minimálne 3,22 EUR
  • maximálne 4,29 EUR

 

Zamestnávateľ môže poskytnúť stravné aj vo vyššej hodnote ako predpisuje zákon. Na strane zamestnávateľa bude takto poskytnuté stravné nedaňovým výdavkom (okrem príspevku zo sociálneho fondu). Súčasne musí stravné poskytovať zamestnávateľ dopredu, takže zvýšené stravné mal mať zamestnanec vyplatené najneskôr 02.10.2023.

 

Maximálne a minimálne hodnoty stravného u zamestnancov:

 

Minimálna hodnota

Maximálna hodnota

Stravný lístok

5,85 EUR

7,80 EUR

Finančný príspevok na stravu

3,22 EUR

4,29 EUR

 

Zamestnancovi patrí stravné za každý kalendárny deň pracovnej cesty za podmienok ustanovených zákonom č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách. V praxi to znamená, že ak je zamestnanec na viacdňovej pracovnej ceste, pričom pracovná cesta trvá aj počas víkendu, má takýto zamestnanec nárok na stravné aj počas víkendu. Nárok na stravné má bez ohľadu na to či vykonáva nejakú prácu alebo nie.

 

Stravné u živnostníkov

Živnostníci si taktiež môžu uplatniť výdavky stravu, maximálne však do výšky 4,29 € /pracovný deň (75% zo stravného pre časové pásmo 5-12hodín).

Nárok na uplatnenie výdavkov na stravné má živnostník na každý deň v ktorom vykonáva prácu, tzn. stravné si môže uplatniť aj v sobotu alebo v nedeľu ak pracuje aj počas víkendu. Výhodou je, že živnostník nemusí preukazovať výdavky na stravné nákupom stravných lístkov alebo stravy. Stačí ak si ich tieto výdavky uplatní v rámci účtovníctva alebo preukázateľných výdavkov pri daňovej evidencii.

 

Prehľad výšky daňových výdavkov za rok 2023 pre pracovné dní okrem víkendov a štátnych sviatkov:

Obdobie

Počet pracovných dní

Stravné na deň

Výška stravného

01.01.- 31.05.2023

103 dní

3,74 EUR

385,22 EUR

01.06.-30.09.2023

83 dní

4,02 EUR

333,66 EUR

01.10.-31.12.2023

61 dní

4,29 EUR

261,69 EUR

 

Prehľad výšky daňových výdavkov za rok 2023 pre pracovné dní vrátane víkendov a štátnych sviatkov:

Obdobie

Počet pracovných dní

Stravné na deň

Výška stravného

01.01.- 31.05.2023

151 dní

3,74 EUR

564,74 EUR

01.06.-30.09.2023

122 dní

4,02 EUR

490,44 EUR

01.10.-31.12.2023

92 dní

4,29 EUR

394,68 EUR

 

V prípade, že živnostník pracuje iba počas pracovných dní môže si za rok 2023 započítať do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane980,57 EUR. Ak sa jedná o živnostníka, ktorý pracuje aj počas víkendov a sviatkov môže si za toto obdobie do výdavkov ovplyvňujúcich základ dane započítať až 1 449,86 EUR. Pri uplatňovaní stravného aj počas víkendov a sviatkov je vhodné vedieť prácu počas týchto dní preukázať. Žiadny živnostník by si nemal uplatniť stravné za 365 dní v roku, pretože nie je reálne aby každý deň v roku pracoval.   

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie neziskových organizácií
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Daňové veličiny
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava základu dane
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny od 01.01.2024

31. 10. 2023

Mzdové veličiny aktualizované pre rok 2024. Výška minimálnej mzdy, minimálna mzda podľa stupňov náročnosti, výška nezdaniteľnej časti v roku 2024.

Stravné v roku 2023

20. 08. 2023

Aktuálne sumy stravného pre zamestnancov aj živnostníkov. Stravné ako daňový výdavkov živnostníka.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zvysenie-stravneho-od-01-oktobra-2023&idc=518

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.