Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami

| Jana Rusnáková

Zúčtovanie so zamestnancami vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj ostatné zúčtovania v súvislosti so sociálnym poistením a zdravotným poistením zamestnávateľa aj zamestnanca sa účtujú v účtovej skupine 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Táto ÚS nezahŕňa zúčtovanie odmien spoločníkom v obchodných spoločnostiach a členom družstiev zo závislej činnosti, pokiaľ nejde o odmeny z pracovnoprávneho vzťahu.

33 – Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 – Zamestnanci
333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Súvzťažné účty väčšinou účtovná skupina 52

Podnik poskytuje ako zamestnávateľ:
Cena práce: hrubé mzdy -> z hľadiska zamestnávateľa + úhrady poistného za sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ

Mzda  

-    peňažné
-    nepeňažné plnenie
-    počíta sa mesačne na základe prvotných dokladov (evidencia dochádzky, úkolové listy, dovolenkové lístky)

Inzercia ∇
Analytická evidencia

-    na každého zamestnanca – mzdový list
-    zúčtovacia a výplatná listina – IÚD – súhrn mzdových listov
->    účtovanie mzdy (pracovný aj mimopracovný pomer)      521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 – Mzdové náklady / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
->    pracovnú zmluvu môže mať aj spoločník        
522Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový) 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti / 366Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasívny) 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
->    zamestnávateľ za zamestnanca ale aj spoločníkov musí odvádzať poistenie do soc. poisťovne
524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 – Zákonné sociálne poistenie / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
->    zároveň aj poistenie v méně zamestnanca
331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
->    DzP FO odvádza taktiež zamestnávateľ
331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 – Ostatné priame dane

    Čistá mzda = hrubá mzda – poistné
     521Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový) 521 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331     -> hrubá mzda
     331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336     -> poistenie
     331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342     -> daň
     331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 – Iné záväzky    -> ČM sa môže znižovať ešte o iné poplatky (pôžičky, výživné)
     331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211         -> čistá mzda, ktorá sa vypláca zamestnancovi na BÚ alebo v hotovosti

->    náhrada príjmu pri dočasnej PN do 10dní (hradí zamestnávateľ)
524Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový) 524 / 331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331
    Nad 10dní uhrádza SP priamo na účet zamestnanca
->    ako záväzok účtujeme hrubú mzdu
331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331 / 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211
->    poistné FO – podnikateľ
526Účet 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa (Nákladový) 526 – Sociálne náklady FO – podnikateľa / 336Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Ostatné záväzky voči zamestnancom
333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 -> cestovné výdavky, štipendium, vernostné
335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 -> poskytnuté preddavky zamestnancovi, poskytnuté karty ( 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 / 213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213), pohľadávka za spôsobené manko

Tvorba sociálneho fondu
472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472 – Záväzky zo sociálneho fondu
->    0,6% až 1% povinný prídel z hrubej mzdy      527Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový) 527 / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
->    SF je tvorení aj z VH         421Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasívny) 421 – Zákonný rezervný fond / 472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472
-    použitie:
-    úhrada stravných lístkov
-    na regeneráciu pracovných síl
-    doprava do zamestnania
-    rekreácia


Autor: Jana Rusnáková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie nákladov na cestovné Účtovanie nákladov na cestovné

16. 09. 2018, Eva Mihalíková Účtovanie nákladov na účte 512, príklady z praxe.... celý článok


 Zúčtovacie vzťahy Zúčtovacie vzťahy

26. 10. 2015, Eva Mihalíková, Jana Rusnáková Účtovanie pohľadávok a záväzkov.... celý článokKategórie: Maturitné otázky

Rýchly prehľad článkov z kategórie Maturitné otázky

S témou Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami souvisí následujúcí účtovný testy

Súvislý príklad z podvojného účtovníctva, 33 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014, 7 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zuctovacie-vztahy-so-zamestnancami&idc=63

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.