Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami

Zúčtovanie so zamestnancami vyplývajúce z pracovnoprávnych vzťahov, ako aj ostatné zúčtovania v súvislosti so sociálnym poistením a zdravotným poistením zamestnávateľa aj zamestnanca sa účtujú v účtovej skupine 33 – Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia. Táto ÚS nezahŕňa zúčtovanie odmien spoločníkom v obchodných spoločnostiach a členom družstiev zo závislej činnosti, pokiaľ nejde o odmeny z pracovnoprávneho vzťahu.

33 – Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami a orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia
331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 – Zamestnanci
333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom
335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335 – Pohľadávky voči zamestnancom
336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336 – Zúčtovanie s orgánmi sociálneho poistenia a zdravotného poistenia

Súvzťažné účty väčšinou účtovná skupina 52

Podnik poskytuje ako zamestnávateľ:
Cena práce: hrubé mzdy -> z hľadiska zamestnávateľa + úhrady poistného za sociálne a zdravotné poistenie, ktoré platí zamestnávateľ

Mzda  

-    peňažné
-    nepeňažné plnenie
-    počíta sa mesačne na základe prvotných dokladov (evidencia dochádzky, úkolové listy, dovolenkové lístky)

Inzerce ∇
Analytická evidencia

-    na každého zamestnanca – mzdový list
-    zúčtovacia a výplatná listina – IÚD – súhrn mzdových listov
->    účtovanie mzdy (pracovný aj mimopracovný pomer)      521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 – Mzdové náklady / 331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331
->    pracovnú zmluvu môže mať aj spoločník        
522 Účet 522 - Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti (Nákladový - daňový) 522 – Príjmy spoločníkov a členov zo závislej činnosti / 366 Účet 366 - Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti (Pasivní) 366 – Záväzky voči spoločníkom a členom zo závislej činnosti
->    zamestnávateľ za zamestnanca ale aj spoločníkov musí odvádzať poistenie do soc. poisťovne
524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524 – Zákonné sociálne poistenie / 336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
->    zároveň aj poistenie v méně zamestnanca
331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
->    DzP FO odvádza taktiež zamestnávateľ
331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342 – Ostatné priame dane

    Čistá mzda = hrubá mzda – poistné
     521 Účet 521 - Mzdové náklady (Nákladový - daňový) 521 / 331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331     -> hrubá mzda
     331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336     -> poistenie
     331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342     -> daň
     331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379 – Iné záväzky    -> ČM sa môže znižovať ešte o iné poplatky (pôžičky, výživné)
     331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211         -> čistá mzda, ktorá sa vypláca zamestnancovi na BÚ alebo v hotovosti

->    náhrada príjmu pri dočasnej PN do 10dní (hradí zamestnávateľ)
524 Účet 524 - Zákonné sociálne poistenie (Nákladový - daňový) 524 / 331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331
    Nad 10dní uhrádza SP priamo na účet zamestnanca
->    ako záväzok účtujeme hrubú mzdu
331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336
331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342
331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331 / 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211
->    poistné FO – podnikateľ
526 Účet 526 - Sociálne náklady fyzickej osoby - podnikateľa (Nákladový - nedaňový) 526 – Sociálne náklady FO – podnikateľa / 336 Účet 336 - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia (S premenlivým zostatkom) 336

Ostatné záväzky voči zamestnancom
333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333 -> cestovné výdavky, štipendium, vernostné
335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335 -> poskytnuté preddavky zamestnancovi, poskytnuté karty ( 335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335 / 213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213), pohľadávka za spôsobené manko

Tvorba sociálneho fondu
472 Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) 472 – Záväzky zo sociálneho fondu
->    0,6% až 1% povinný prídel z hrubej mzdy      527 Účet 527 - Zákonné sociálne náklady (Nákladový - daňový) 527 / 472 Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) 472
->    SF je tvorení aj z VH         421 Účet 421 - Zákonný rezervný fond (Pasivní) 421 – Zákonný rezervný fond / 472 Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) 472
-    použitie:
-    úhrada stravných lístkov
-    na regeneráciu pracovných síl
-    doprava do zamestnania
-    rekreácia

Kategórie

S tématom 'Zúčtovacie vzťahy so zamestnancami ' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zuctovacie-vztahy-so-zamestnancami&idc=63

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.