Zmeny v zákone o dani z motorových vozidiel platné od 01.12.2020

Motorové vozidlá využívané na podnikanie alebo na inú samostatnú zárobkovú činnosť podliehajú každoročne dani z motorových vozidiel. Daň z motorových vozidiel upravuje zákon č. 361/2004 Z.z. o dani z motorových vozidiel. Aktuálne znenie zákona platné od 01.12.2020.

V zákone o dani z motorových vozidiel boli schválené tieto zmeny:

  1. Zmena termínu na podanie daňového priznania
  2. Osobitná sadzba pre ťahače a návesy
  3. Zmena úprav v ročných sadzbách pre vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3
  4. Zmeny v platení preddavkov

 

Termín na podanie daňového priznania

Termín na podanie daňového priznania sa mení z konca januára na koniec marca 2021. Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel je teda nutné podať do 31.03.2021. Okrem termínu sa zmení aj predpísané tlačivo na podanie daňového priznania.

 

Sadzba pre ťahače a návesy

Pre ťahače a návesy boli stanovené nasledujúce ročné sadzby:

Počet náprav

Celková hmotnosť alebo najväčšia technicky prípustná hmotnosť v tonách

Ročná sadzba dane v EUR

nad

do

1 alebo 2 nápravy

 

8

312

8

10

417

10

12

518

12

14

620

14

16

777

16

18

933

18

20

1 089

20

22

1 252

22

24

1 452

24

26

1 660

26

28

1 862

28

30

2 075

30

 

2 269

3 nápravy

 

17

566

17

19

673

19

21

828

21

23

1 144

 

27

1 295

27

29

1 452

29

31

1 599

31

33

1 755

33

35

1 964

35

37

2 172

37

40

2 375

40

 

2 582

4 a viac náprav

 

25

721

25

27

877

27

29

1 033

29

31

1 189

31

33

1 337

33

35

1 548

35

37

1 755

37

40

1 968

40

 

2 172

 

Ročná sadzba pre návesy patriace do kategórie O4 zníži o 60% bez ohľadu na vek návesu.

 

Zmena úprav v ročných sadzbách pre vozidlá zaradené do kategórie M2, M3, N3

Do týchto kategórii patria:

  • M2 – vozidlá na prepravu osôb s viac ako 8 sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou menej ako 5 ton
  • M3 - vozidlá na prepravu osôb s viac ako 8 sedadlami okrem sedadla pre vodiča, s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 5 ton
  • N3 – vozidlá na prepravu tovaru s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou viac ako 12 ton.

Ročná sadzba pre tieto vozidlá sa upraví podľa veku vozidla nasledovne:

Vek vozidla

Úprava ročnej sadzby

0  -  36 mesiacov

- 50%

37 – 72 mesiacov

- 40%

73 – 108 mesiacov

- 30%

108 – 144 mesiacov

- 20%

144 – 156 mesiacov

- 10%

Viac ako 156 mesiacov

Ročná sadzba

 

Pre vozidlá, ktoré budú staršie ako 156 mesiacov sa použije ročná sadzba, ktorá sa už nebude zvyšovať tak ako je pri vozidlách iných kategórií.

 

Zmeny v platení preddavkov

Povinnosť platiť preddavky môže byť:

-          štvrťročná, ak je predpokladaná daň viac ako 700 eur ale menej ako 8 300 eur

-          mesačná, ak je predpokladaná daň viac ako 8 300 eur

Preddavky na daň za zdaňovacie obdobie roku 2021, ktoré budú splatné do lehoty na podanie daňového priznania (do 31.03.2021) sa neplatia v tejto lehote ale sa rozpočítajú k preddavkom splatným v nasledujúcich mesiacoch/štvrťrokoch.

Ak teda má daňovník povinnosť platiť preddavky štvrťročne, výšku preddavkov za 1-3/2021 rozpočíta na tretiny a pripočíta ich k preddavkom na druhý, tretí a štvrtí štvrťrok, následne ich uhradí v termíne na úhradu daných štvrťrokov.

Ak má daňovník povinnosť platiť preddavky mesačne, výšku preddavkov za mesiace 1-3/2021 rozpočíta na devätiny a pripočíta ich k preddavkom na nasledujúce mesiace, následne ich uhradí spolu s preddavkami za daný mesiac v termíne na úhradu preddavku.  

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zahraničnej meny
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vplyv účtovných prípadov na výkazy v účtovníctve
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zmeny-v-zakone-o-dani-z-motorovych-vozidiel-platne-od-01-12-2020&idc=429

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.