Zmeny v sociálnom poistení od 1. júla 2018

Od prvého júla 2018 nadobúdajú účinnosť zmeny v sociálnom poistení, ktoré sa týkajú platenia poistného pre SZČO, oslobodenia pracujúcich dôchodcov od platenia odvodov, zvýšenia životného minima či dávky v nezamestnanosti apod.

Zmeny v platení poistného SZČO

Sociálna poisťovňa bude všetky samostatne zárobkovo činné osoby, ktorým v roku 2018 vznikla povinnosť platiť sociálne poistné písomne informovať o výške poistného najneskôr do 23.júla 2018. Prvý odvod tak budú SZČO platiť najneskôr do 8.augusta. Povinnosť platiť sociálne poistné vzniká SZČO na základe odovzdaného daňového priznania k dani z príjmov, ak dosiahla príjem vyšší ako 5 472 eur. V prípade, že si SZČO odložil lehotu na podanie daňového priznania sociálna poisťovňa mu písomne oznámi výšku poistného najneskôr do 21.októbra 2018 a sumu poistného musí uhradiť najneskôr do 8.novembra 2018

Zmeny v odvodoch pracujúcich dôchodcov

Zmena sa týka pracujúcich dôchodcov s príjmom do 200 eur, ktorí pracujú buď na dohodu o vykonaní práce alebo na dohodu o pracovnej činnosti. Dôchodcovia, ktorí spĺňajú tieto podmienky sú oslobodení od platenie sociálneho poistného. Táto zmena sa týka dôchodcov, ktorí majú priznaní starobný dôchodok, predčasný, invalidný či výsluhový dôchodok. V prípade, že prekročia hranicu 200 eur príjmu poistné budú platiť z príjmu nad 200 eur. V praxi to znamená, že ak dôchodca pracujúci na dohodu zarobí 305 eur, sociálne poistné bude odvádzať len zo sumy nad 200 eur tzn. zo sumy 105 eur.

Zmena sumy životného minima

Suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu sa zvyšuje o 5,59 eur, zo 199,48 eur na 205,07 eur.  Pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu sa životné minimum zvyšuje o 3,90 eur, zo 139,16 eur na 143,06 eur, životné minimum pre zaopatrené a nezaopatrené neplnoleté dieťa sa zvyšuje o 2,55 eur, zo 91,06 eur na 93,61 €

Táto zmena ovplyvní:

  • Výšku daňového bonusu, ktorý sa zvýši na 22,16 eur (od 1.1.2019)
  • Výšku nezdaniteľnej časti na daňovníka na 3 937,34 eur (na rok 2019)
  • Výšku prídavkov na dieťa na sumu 24,34 eur (od 1.1.2018)
  • Minimálneho nároku na predčasný dôchodok na sumu 246,10 eur (od 1.7.2018)
  • Výšku rodičovského príspevku na 220,70 eur (od 1.1.2019)
  • Výšku minimálneho starobného dôchodku na 278,90 eur mesačne (od 1.1.2019)

Zmena maximálnej dávky v nezamestnanosti

Maximálna dávka v nezamestnanosti sa zvyšuje o 43 eur pri 31 dňovom kalendárnom mesiaci zo 929,50 eur na 972,30 eur a o 41,40 eur pri 30 dňovom kalendárnom mesiaci z 899,60 eur na 941 eur.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Sumy v daňových priznaniach pre fyzické osoby
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny od 01.01.2019

03. 12. 2018

Nová výška minimálnej mzdy, výška príplatkov, výška nezdaniteľnej časti v roku 2019 a ostatné zmeny v mzdových veličínách platneé od 01.01.2019

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zmeny-v-socialnom-poisteni-od-1-jula-2018&idc=343

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.