Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022

Národná rada SR schválila 24.05.2022 v skrátenom legislatívnom konaní návrh zákona o financovaní voľného času dieťaťa a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Súčasťou tohto návrhu je aj zmena zákona o dani z príjmov (zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov), na základe ktorého sa od 1.júla 2022 zvyšuje daňový bonus na dieťa a menia sa podmienky jeho vyplácania.

Daňový bonus je možné poberať za nezaopatrené dieťa = dieťa, ktoré ešte neskončilo povinnú školskú dochádzku, najviac do 25 rokov ak je študentom denného štúdia na vysokej škole, alebo sa kvôli chorobe nemôže sústavne pripravovať na povolanie štúdiom.

 

Výška daňového bonusu od 1. júla 2022:

Vek dieťaťa

Výška daňového bonusu

0 - 15 rokov

70,00 Eur

15 – 25 rokov

40,00 Eur

 

Súčasne so zmenou výšky daňového bonusu sa menia aj podmienky na jeho uplatnenie. Od júla 2022 už nie je potrebné spĺňať podmienky minimálneho príjmu (pre rok 2022 je to suma 3876,00 Eur). Výška daňového bonusu bude obmedzená percentuálnou výškou základu dane v závislosti na počte detí.

Podmienky na uplatnenie daňového bonusu:

  • na dieťa nie je poskytovaná dotácia na stravovanie (platí pre deti do 15 rokov)
  • dieťa žijúce s daňovníkom v jednej domácnosti
  • maximálna výška je ohraničená percentom zo základu dane
Percentá z čiastkového základu dane:

Percento z čiastkového základu dane

Počet detí

20%

1 dieťa

27%

2 deti

34%

3 deti

41%

4 detí

48%

5 detí

55%

6 a viac detí

 

Výpočet čiastkového základu dane:

 

Výpočet čiastkového základu dane

Zamestnanec 01.01.-31.12.2022

mesačný čiastkový základ dane =

 hrubá mzda mínus odvody

Zamestnanec 01.01.-31.12.2022

ročný čiastkový základ dane =

1/2 * (ročný úhrn hrubá mzda mínus odvody)

Zamestnanec 01.07.-31.12.2022

(začal pracovať až po 1.júli)

mesačný čiastkový základ dane =

 hrubá mzda mínus odvody

Zamestnanec 01.07.-31.12.2022

(začal pracovať až po 1.júli)

ročný čiastkový základ dane =

ročný úhrn hrubá mzda mínus odvody

Živnostník (SZČO) podniká celý rok 2022

ročný čiastkový základ dane =

1/2 * (príjmy mínus výdavky)

Živnostník(SZČO)

(začal podnikať po 1.júli)

ročný čiastkový základ dane =

príjmy mínus výdavky

 

Vysvetlenie výpočtu pre zamestnanca, ktorý pracuje po celý rok 2022: ročný čiastkový základ vychádza z polovice rozdielu hrubej mzdy a odvodov, pretože počítame nárok na daňový bonus novým spôsobom za polovicu roka (od 1.júla do 31.decembra 2022).

Vysvetlenie výpočtu pre živnostníka, ktorý podniká celý rok 2022: čiastkový základ dane vychádza z polovice rozdielu príjmov a výdavkov, pretože počítame nárok za polovicu roka (od 1.júla do 31.decembra 2022.

Od 1.júla do 31.decembra 2022 platí prechodné obdobie, počas ktorého je možné využiť výpočet daňového bonusu buď týmto novým spôsobom alebo spôsobom platným do 30.júna 2022, pričom platí, že zamestnancovi sa vyplatí tá výška daňového bonusu, ktorá je vyššia. Znamená to, že ak zamestnancovi vychádza vyšší daňový bonus výpočtom, ktorý bol platný do 30.júna zamestnávateľ mu bude naďalej vyplácať daňový bonus  v rovnakej výške aj po 1.júli 2022.

V prípade, že zamestnanec má príjem zo závislej činnosti a súčasne aj z podnikania, na účely výpočtu ročného nároku na daňový bonus sa tieto príjmy spočítavajú.

Daňový bonus vypočítaný týmto spôsobom sa prvý krát vyplatí v mzde za júl 2022 a teda zamestnanci ho prvý krát dostanú vo výplatnom termíne v auguste.

 

Príklad výpočtu:

Pán Martin má 3 deti vo veku 5, 8 a 16 rokov, jeho hrubá mesačná mzda je 850,00 Eur, výška sociálneho poistenia je 79,90 Eur a výška zdravovného poistenia je 34,00 Eur. Aká bude výška daňového bonusu pána Martina od júla 2022?

Tabuľková výška daňového bonusu podľa veku detí:

  • 5 rokov = 70,00 Eur
  • 8 rokov = 70,00 Eur
  • 16 rokov = 40,00 Eur

Spolu možná výška daňového bonusu = 180,00 Eur

 

Výpočet mesačného čiastkového základu dane (hrubá mzda mínus odvody) = 850,00 – 79,90 – 34,00 = 736,10

Overenie, či možná výška daňového bonusu spĺňa podmienku maximálnej výške na základe percenta z čiastkového základu dane pre 3 deti = 34%

34% z 736,10 = 736,1*0,34 = 250,27

Tabuľková výška daňového bonusu 180,00 Eur je nižšia ako maximálne možná výška daňového bonusu 250,27 Eur a preto má pán Martin nárok na daňový bonus vo výške 180,00 Eur.

Prepočet podľa spôsobu výpočtu do 30.júna 2022.

Nárok na daňový bonus podľa veku dieťaťa:

  • 5 rokov = 47,14 Eur
  • 8 rokov = 43,60 Eur
  • 16 rokov = 23,57 Eur

Spolu daňový bonus = 114,31. Výška daňového bonusu vypočítaná podľa pravidiel platných do 30.júna 2022 je nižšia ako výška daňového bonus vypočítaná spôsobom platným od 1.júla 2022. Zamestnávateľ pánovi Martinovi vyplatí daňový bonus, ktorý je pre neho výhodnejší a teda vo výške 180,00 Eur.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná závierka
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základy účtovníctva
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zmeny-v-danovom-bonuse-na-dieta-od-1-jula-2022&idc=480

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.