Videokurz Kurzy účtovnictva

Životné minimum od 1.7.2022

Životné minimum je spoločensky uznaná minimálna hranica príjmov fyzickej osoby, pod ktorou nastáva stav jej hmotnej núdze. Suma životného minima by mala postačiť na základné ľudské potreby ako je bývanie, jedno teplé jedlo a základné ošatenie. Životné minimum upravuje zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Sumy životného minima sa podľa zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime upravia vždy k 1. júlu bežného kalendárneho roka (a platia do 30.6. nasledujúceho roka), a to tak, že aktuálne platné sumy životného minima (do 30.6.2022) sa vynásobia koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu alebo koeficientom rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností. Na úpravu životného minima sa použije vždy jeden z uvedených  ukazovateľov s nižšou hodnotou. Podľa údajov Štatistického úradu SR pre výpočet zmeny životného minima k 1.7.2022 to boli koeficienty s hodnotou:

  • 1,117 (koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností) a
  • 1,075 (koeficient rastu čistých peňažných príjmov na osobu).

Použije sa nižšia hodnota koeficientu a aktuálne platná suma životného minima (do 30.6.2022) sa vynásobí koeficientom rastu čistých peňažných príjmov na osobu, t.j. 216,08 € x 1,075 = 234,42 €. Po deviatich rokoch sa životné minimum bude upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien. Od 1. júla tohto roka dochádza k úprave súm životného minima nasledovne:

  • ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu suma 218,06 € sa upravuje na 234,42 € mesačne (základná suma životného minima),
  • ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu suma 152,12 € mesačne sa upravuje na 163,53 € mesačne,
  • ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa a o nezaopatrené dieťa suma 99,56 € mesačne sa upravuje na 107,03 € mesačne.


Od výšky životného minima sa odvíjajú aj ďalšie veličiny v oblasti dane z príjmov, ako je nezdaniteľná časť základu dane, výška základu dane pre uplatnenie vyššej sadzby dane fyzických osôb, výška základu dane, do ktorej má daňovník nárok na celú sumu nezdaniteľnej časti základu dane, výška príjmov, od ktorej vzniká povinnosť podania daňového priznania. Životné minimum ovplyvňuje aj výšku dávok v hmotnej núdzi, sociálne a zdravotné dávky, výšku rodičovského príspevku,nepostihnuteľnú sumu pri exekúcii, sumu predčasného starobného dôchodku a maximálnu odmenu nezamestnaného a iné. Pre niektoré veličiny platí zmena od 1.7. tohto roka, iné sa menia až od 1.1. nasledujúceho kalendárneho roka.

 

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovný slovníček III.
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zivotne-minimum-od-1-7-2022&idc=481

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.