Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľnosti

| Michaela Vetráková

Ako sa zdaňujú príjmy z prenájmu Vašej nehnuteľnosti? Článok je zameraný na  prenájom nehnuteľnosti z pohľadu zdaňovania fyzickej osoby.

Fyzická osoba môže prenajímať svoju nehnuteľnosť dvomi spôsobmi a to ako súkromná osoba bez živnostenského oprávnenia, alebo na základe živnostenského oprávnenia:

  • §6 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov → fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť na základe živnosti. Fyzická osoba musí mať založenú živnosť a podnikať, poskytuje aj iné služby spojené s prenájmom (napr. stravovanie, upratovanie a pod.). Tieto príjmy sú posudzované § 6 ods. 1 zákona o dani z príjmov ako príjmy z podnikania.
  • §6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov → fyzická osoba prenajíma nehnuteľnosť bez živnosti. Fyzická osoba poskytuje v rámci prenájmu nehnuteľnosti iba základné služby, ktoré súvisia s prenájmom nehnuteľnosti (napr. dodávku energií, odvoz komunálneho odpadu a pod.). Fyzická osoba sa musí registrovať sa na príslušnom miestnom daňovom úrade, kde prenajímateľovi pridelia DIČ. Podľa zákona sa treba zaregistrovať do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa nehnuteľnosť začala prenajímať.

Pri príjmoch z prenájmu nehnuteľnosti u fyzickej osoby bez živnosti platí oslobodenie do výšky 500 eur za príslušné zdaňovacie obdobie (kalendárny rok) podľa § 9 ods. 1 písm. g)  zákona o dani z príjmov. Princíp uplatnenia oslobodenie do tejto výšky je nasledovný: oslobodené sú príjmy z prenájmu do výšky 500 eur a ak úhrn týchto príjmov presiahne 500 eur, do základu dane sa zahrnie len rozdiel príjmov nad takto stanovenú hranicu. Oslobodené príjmy z prenájmu sa tak v daňovom priznaní neuvádzajú vôbec. Je dôležité myslieť aj na následné krátenie daňových výdavkov k týmto príjmom. Výdavky sa totiž zistia rovnakým pomerom, ako je pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom.

Praktický príklad

Fyzická osoba dosiahne príjmy z prenájmu nehnuteľnosti za rok 2022 vo výške 7 200 eur a výdavky vo výške 2 000 eur. Daňovník si môže uplatniť z príjmu z prenájmu nehnuteľnosti oslobodenie od dane v sume 500 eur, kde uvedie pri príjmoch z prenájmu už len sumu príjmov vo výške 6 700 eur. Pomer príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým príjmom je 6 700/7 200. Týmto pomerom je zároveň povinná krátiť aj súvisiace výdavky. Celková výška daňových výdavkov, ktoré uvedie daňovníčka v daňovom priznaní bude 1 861,11 eur [(6 700 : 7 200) x 2000 ].


Ako sa následne vypočíta základ dane z príjmov?

 

Základ dane (čiastkový základ dane) z príjmov z prenájmu nehnuteľnosti, t. j. príjmov podľa § 6 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov vypočítame, ak od zdaniteľných príjmov z prenájmu nehnuteľnosti odpočítame preukázateľné výdavky.

 

ZD = 7 200 – 2000 = 5 200 eur

 

Kedy musí daňovník podať daňové priznanie?

Daňovník je povinný podať daňové priznanie k dani z príjmov za rok 2022 v tom prípade, ak úhrn všetkých jeho zdaniteľných príjmov (t. j. aj príjmov zo závislej činnosti, z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z použitia diela a použitia umeleckého výkonu, z kapitálového majetku alebo ostatných príjmov) za zdaňovacie obdobie roku 2022 presiahne sumu 2 289,63 eura.

Rozdiely prenájmu nehnuteľnosti na základe živnosti vs. podnikanie bez živnosti

Fyzická osoba, ktorá prenajíma nehnuteľnosť na živnosť si môže zvoliť, či si v danom zdaňovacom období uplatní skutočné alebo paušálne výdavky (60 % z príjmov, max. 20 000 eur za rok), ak nie je platiteľom DPH. Taktiež si môže uplatniť nezdaniteľné časti základu dane a nárok na daňový bonus,

Ak daňovník dosiahol v zdaňovacom období len zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľností (tzv. pasívne príjmy), nemôže si znížiť základ dane odpočítaním nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka alebo nezdaniteľnej časti základu dane na manžela/manželku. Nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka je možné uplatniť a odpočítať len od tzv. aktívnych príjmov, t.j. príjmov zo závislej činnosti alebo príjmov z podnikania alebo príjmov z inej samostatnej zárobkovej činnosti.


Autor: Michaela Vetráková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností Zdaňovanie príjmov z príležitostných činností

12. 08. 2022, Ing. Michaela Vetráková Ako zdaniť príležitostný príjem?... celý článok


 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022 Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022

26. 06. 2022, Eva Mihalíková Spôsob zaokrúhľovania, účtovanie zaokrúhľovania v podvojnom účtovníctve, účtovanie zaokrúhľovania v jednoduchom účtovníctve, návod ako na to.... celý článok


 Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022 Zmeny v daňovom bonuse na dieťa od 1. júla 2022

29. 05. 2022, Eva Mihalíková Výška daňového bonusu, daňový bonus od júla 2022, príklad výpočtu daňového bonusu... celý článokKategórie: Dane

Rýchly prehľad článkov z kategórie Dane

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zdanovanie-prijmov-z-prenajmu-nehnutelnosti&idc=483

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.