Zakladanie firiem a povinnosti s ním spojené

Ak v najbližšej dobe plánujete založenie s.r.o. alebo prechod zo živnosti na eseročku, mali by ste myslieť aj na všetky úkony, ktoré sú s touto operáciou spojené. Či už pôjde o samotnú registráciu eseročky alebo výber spoločnosti ktorá ju zrealizuje, bežné administratívne úkony, až po vedenie účtovníctva. Pozrite si prehľad činností, s ktorými sa pravdepodobne stretnete.

Ako založiť firmu?

Prvým a základným problémom je, ako vôbec firmu založiť. Ľudia zdatnejší v právnych a účtovných úkonoch sa môžu na to podujať aj sami, je to však výhodnejšie? V prvom rade si musíte vybrať veľa voľného času na všetky úkony a obehanie úradov. Treba si preto dobre zvážiť, akú hodnotu má váš čas. Prekvapivé však je, že založenie spoločnosti vlastnými silami sa často nevyplatí ani z finančného hľadiska. Dnes existuje množstvo spoločností, ktoré sa zaoberajú čisto iba zakladaním eseročiek, pričom dokážu výrazne ušetriť na súdnych poplatkoch. Príkladom, za súdne poplatky zväčša zaplatíte okolo 300€, špecializovaným firmám však iba okolo 170€. Často vás teda môže výjsť založenie špecializovanou spoločnosťou lacnejšie, aj vrátane ich provízie.

Účtovníctvo vo firme

Keďže väčšina subjektov je povinná viesť účtovníctvo v sústave podvojného účtovníctva, pri založení spoločnosti nastáva aj problém, ako zaúčtovať samotný úkon založenia firmy. Zaúčtovať treba predovšetkým splatenie základného imania (peňažného i nepeňažného), vklady zakladateľov, ale i zriaďovacie výdavky. Presný spôsob, ako zaúčtovať založenie eseročky nájdete v tomto článku.

Jednoduchším spôsobom je však vedením účtovníctva poveriť účtovníka, alebo externú spoločnosť. Opäť závisí na vašich schopnostiach a časovom priestore, či sa vám oplatí využívať externé účtovníctvo, alebo si ho riešiť sám. Predovšetkým vo väčších spoločnostiach však okrem samotnej práce určite ocenia aj to, že účtovník či účtovná spoločnosť v podstate preberá zodpovednosť za chyby, ktoré pri vedení účtovníctva môžu nastať. Účtovná a daňová legislatíva sa navyše celkom dynamicky mení, preto je dnes čoraz ťažšie sledovať aktuálne zmeny v nej. Ak si však na vedenie účtovníctva trúfate sami, existuje množstvo programov, ktoré sú často (zväčša však s uričtými obmedzeniami) zdarma dostupné na internete. Práca s nimi je vcelku jednoduchá a stačia vám základné znalosti v tejto problematike. Ak sa predsa len rozhodnete, že účtovníctvo prenecháte iným, tieto programy môžu vo vašej spoločnosti nájsť aj iné využitie, napr. pri evidencii objednávok, skladovej evidencii, fakturácii a podobne.

Registrácia spoločnosti

Medzi ďalšie povinnosti, ktoré po založení vlastnej firmy musíte absolvovať, patrí registrácia spoločnosti na daňovom úrade, či registrácia na DPH. Do 30 dní od získania oprávnenia na podnikanie treba požiadať miestneho správcu dane o registráciu (prihláškou o registráciu právnickej osoby). Prílohou k tejto prihláške je povolenie/oprávnenie na registráciu a potvrdenie o zápise do ORSR, resp. zriaďovacia listina. Na základe tejto prihlášky vám daňový úrad vydá Osvedčenie o registrácii a pridelení DIČ a zaregistruje vás k dani z príjmov. Tieto povinnosti vám môžu opäť odpadnúť, ak si zakladáte s. r. o. cez špecializovanú spoločnosť, ktorá o registráciu požiada už pri samotnom zakladaní spoločnosti.
Žiadosť o registráciu DPH musí povinne podať každá zdaniteľná osoba, ktorá podniká v SR, alebo osoba, ktorá podniká inde, no má v SR bydlisko a za posledných 12 mesiacov dosiahla obrat 47 790€ a to do 20 dní od jeho dosiahnutia.

Odvody konateľa spoločnosti

Do sociálnej a zdravotnej poisťovne musí odvádzať odvody aj konateľ spoločnosti. Ak konateľ má zo spoločnosti pravidelný príjem, odvádza sa z neho príspevok na nemocenské a dôchodkové poistenie, invalidné poistenie, poistenie v nezamestnanosti ako i rezervný fond solidarity. V prípade nepravidelných príjmov iba do dôchodkového poistenia. V prípade odvodov do zdravotnej poisťovne sa rozdiely nerobia a z každého príjmu sa platia 4% odvody a 10% platí zamesnávateľ.

Tento článok spísala firma firmáreň.sk, s.r.o.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výnosov z hospodárskej činnosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zahraničnej meny
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zakladanie-firiem-a-povinnosti-s-nim-spojene&idc=124

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.