Videokurz Kurzy účtovnictva

Zákazková výroba a jej účtovanie

V rámci novely postupov účtovania pre podnikateľov osobitnú pozornosť si vyžaduje zákazková výroba. Jej definíciu a účtovanie je vymedzené v §30 postupov účtovania pre podnikateľov. Do konca roka 2010 sa o zákazkovej výrobe účtovalo ako o zásobe. Hlavná zmena v oblasti účtovania zákazkovej výroby po 1.1.2011 nastala v tom, že zákazková výroba sa nebude v súvahe vykazovať ako zásoba, ale ako pohľadávka, ktorá sa bude účtovať na účte 316 Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316 – Čistá hodnota zákazky. Pre účtovanie výnosov zo zákazky je ustanovený nový účet výnosov 606 Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový - daňový) 606 – Výnosy zo zákazky.

 

Príklad:

Účtovná jednotka uzatvorila zmluvu na zákazku „výstavbu budovy“ na 3 roky. Rozpočtované náklady na zákazku sú vo výške 100 tis. €, rozpočtované výnosy sú vo výške 150 tis. €. Rozpočtované náklady a výnosy boli dodržané a bola dohodnutá priebežná fakturácia.

 

 

1.rok

2.rok

3.rok

Jednotl.

Kumul.

Jednotl.

Kumul.

Rozpočtované náklady

30

40

70

30

100

Rozpočtované výnosy

70

70

140

10

150

Rozpočtovaný zisk

40

30

70

-20

50

Skutočné náklady

30

40

70

30

100

Priebežná fakturácia

70

70

140

10

150

Stupeň dokončenia zákazky (skutočné náklady : celkové náklady)

30%

(30:100)

40%

(40:100)

70%

(70:100)

30% (30:100)

100% (100:100)

Výnosy podľa stupňa dokončenia (rozpočtované výnosy x stupeň dokončenia zákazky)

45

(150 x 30%)

 

60

(150 x 40%)

105

(150 x 70%)

45

(150 x 30%)

150

(150 x 100%)

Úprava výnosov cez účet 316 Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316 (výnosy – fakturácia)

- 25

(45 – 70)

– 10

(60 – 70)

– 35

(105 – 140)

+ 35

(45 – 10)

0

(150 – 150)

– sumy su uvádzané v tis. €


Inzerce ∇
 

Účtovanie v 1.roku

Suma

MD

D

1. Účtovanie skutočných nákladov na zákazku

30

5xx

1xx, 3xx

2. Priebežná fakturácia výkonov

70

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

606 Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový - daňový) 606

3. Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet

70

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

4. Úprava výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

25

606 Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový - daňový) 606

316 Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316

Vo výnosoch bola zúčtovaná vyššia suma ako mala byť zúčtovaná podľa stupňa dokončenia zákazky, z čoho vyplýva, že sa musia ponížiť výnosy. V nákladoch je zúčtovaných (skutočné náklady) 30 000€, vo výnosoch (skutočná fakturácia – úprava výnosov = 70 – 25) 45 000€, zisk (výnosy – náklady = 45 – 30) 15 000€.

 

Účtovanie v 2.roku

Suma

MD

D

1. Účtovanie skutočných nákladov na zákazku

40

5xx

1xx, 3xx

2. Priebežná fakturácia výkonov

70

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

606 Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový - daňový) 606

3. Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet

70

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

4. Úprava výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

10

606 Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový - daňový) 606

316 Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316

Vo výnosoch bola zúčtovaná vyššia suma ako mala byť zúčtovaná podľa stupňa dokončenia zákazky, z čoho vyplýva, že sa musia znížiť výnosy. V nákladoch je zúčtovaných (skutočné náklady) 40 000€, vo výnosoch (skutočná fakturácia – úprava výnosov = 70 – 10) 60 000€, zisk (výnosy – náklady = 60 – 40) 20 000€.

 

Účtovanie v 3.roku

Suma

MD

D

1. Účtovanie skutočných nákladov na zákazku

30

5xx

1xx, 3xx

2. Priebežná fakturácia výkonov

10

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

606 Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový - daňový) 606

3. Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet

10

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

4. Úprava výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

35

316 Účet 316 - Čistá hodnota zákazky (S premenlivým zostatkom) 316

606 Účet 606 - Výnosy za zákazky (Výnosový - daňový) 606

V nákladoch je zúčtovaných 30 000€, vo výnosoch (10 + 35) 45 000€ a zisk je (45 – 30) 15 000€.

 

V prípade, že dôjde počas realizácie zákazky k zmene rozpočtu, účtovná jednotka musí pristúpiť k aktualizácii (prepracovaniu) rozpočtu na zákazku. Menia sa skutočné náklady v jednotlivých rokoch, rozpočtované náklady celkom, ako aj výpočty stupňa dokončenia a výnosov podľa stupňa dokončenia. Účtovanie sa ale nemení.

Kategórie

S tématom 'Zákazková výroba a jej účtovanie' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zakazkova-vyroba-a-jej-uctovanie&idc=41

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.