Zákazková výroba a jej účtovanie

V rámci novely postupov účtovania pre podnikateľov osobitnú pozornosť si vyžaduje zákazková výroba. Jej definíciu a účtovanie je vymedzené v §30 postupov účtovania pre podnikateľov. Do konca roka 2010 sa o zákazkovej výrobe účtovalo ako o zásobe. Hlavná zmena v oblasti účtovania zákazkovej výroby po 1.1.2 011 Účet 011 - Zřizovací výdaje (Aktívny) 011 nastala v tom, že zákazková výroba sa nebude v súvahe vykazovať ako zásoba, ale ako pohľadávka, ktorá sa bude účtovať na účte 316 – Čistá hodnota zákazky. Pre účtovanie výnosov zo zákazky je ustanovený nový účet výnosov 606 – Výnosy zo zákazky.

 

Príklad:

Účtovná jednotka uzatvorila zmluvu na zákazku „výstavbu budovy“ na 3 roky. Rozpočtované náklady na zákazku sú vo výške 100 tis. €, rozpočtované výnosy sú vo výške 150 tis. €. Rozpočtované náklady a výnosy boli dodržané a bola dohodnutá priebežná fakturácia.

 

 

1.rok

2.rok

3.rok

Jednotl.

Kumul.

Jednotl.

Kumul.

Rozpočtované náklady

30

40

70

30

100

Rozpočtované výnosy

70

70

140

10

150

Rozpočtovaný zisk

40

30

70

-20

50

Skutočné náklady

30

40

70

30

100

Priebežná fakturácia

70

70

140

10

150

Stupeň dokončenia zákazky (skutočné náklady : celkové náklady)

30%

(30:100)

40%

(40:100)

70%

(70:100)

30% (30:100)

100% (100:100)

Výnosy podľa stupňa dokončenia (rozpočtované výnosy x stupeň dokončenia zákazky)

45

(150 x 30%)

 

60

(150 x 40%)

105

(150 x 70%)

45

(150 x 30%)

150

(150 x 100%)

Úprava výnosov cez účet 316 (výnosy – fakturácia)

- 25

(45 – 70)

– 10

(60 – 70)

– 35

(105 – 140)

+ 35

(45 – 10)

0

(150 – 150)

– sumy su uvádzané v tis. €


Inzerce ∇
 

Účtovanie v 1.roku

Suma

MD

D

1. Účtovanie skutočných nákladov na zákazku

30

5xx

1xx, 3xx

2. Priebežná fakturácia výkonov

70

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

606

3. Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet

70

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

4. Úprava výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

25

606

316

Vo výnosoch bola zúčtovaná vyššia suma ako mala byť zúčtovaná podľa stupňa dokončenia zákazky, z čoho vyplýva, že sa musia ponížiť výnosy. V nákladoch je zúčtovaných (skutočné náklady) 30 000€, vo výnosoch (skutočná fakturácia – úprava výnosov = 70 – 25) 45 000€, zisk (výnosy – náklady = 45 – 30) 15 000€.

 

Účtovanie v 2.roku

Suma

MD

D

1. Účtovanie skutočných nákladov na zákazku

40

5xx

1xx, 3xx

2. Priebežná fakturácia výkonov

70

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

606

3. Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet

70

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

4. Úprava výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

10

606

316

Vo výnosoch bola zúčtovaná vyššia suma ako mala byť zúčtovaná podľa stupňa dokončenia zákazky, z čoho vyplýva, že sa musia znížiť výnosy. V nákladoch je zúčtovaných (skutočné náklady) 40 000€, vo výnosoch (skutočná fakturácia – úprava výnosov = 70 – 10) 60 000€, zisk (výnosy – náklady = 60 – 40) 20 000€.

 

Účtovanie v 3.roku

Suma

MD

D

1. Účtovanie skutočných nákladov na zákazku

30

5xx

1xx, 3xx

2. Priebežná fakturácia výkonov

10

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

606

3. Príjem peňažných prostriedkov na bankový účet

10

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

4. Úprava výnosov podľa stupňa dokončenia zákazky ku dňu zostavenia účtovnej závierky

35

316

606

V nákladoch je zúčtovaných 30 000€, vo výnosoch (10 + 35) 45 000€ a zisk je (45 – 30) 15 000€.

 

V prípade, že dôjde počas realizácie zákazky k zmene rozpočtu, účtovná jednotka musí pristúpiť k aktualizácii (prepracovaniu) rozpočtu na zákazku. Menia sa skutočné náklady v jednotlivých rokoch, rozpočtované náklady celkom, ako aj výpočty stupňa dokončenia a výnosov podľa stupňa dokončenia. Účtovanie sa ale nemení.

Kategórie

S tématom 'Zákazková výroba a jej účtovanie' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zakazkova-vyroba-a-jej-uctovanie&idc=41

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.