Zahraničná mena v účtovníctve

Každý kto účtoval akúkoľvek účtovnú operáciu v zahraničnej mene bude so mnou určite súhlasiť, že práve prepočty zahraničných mien na eurá túto operáciu komplikujú. V mnohých prípadoch komplikácia ďalej pokračuje pri úhrade či inkase pohľadávky v zahraničnej mene. Často do hry vstupuje ešte daň z pridanej hodnoty, pre ktorú sú často dôležité iné dáta než pre účtovníctvo a teda dochádza paralelne k použitiu viacerých kurzov pre rôzne účely.

Účtovné jednotky sú povinné viesť účtovníctvo v peňažných jednotkách – eurách. V prípade pohľadávok a záväzkov, podielov obchodných spoločností, cenných papierov a derivátov, cenín, pokiaľ sú vyjadrené v zahraničnej mene sú účtovné jednotky povinne použiť súčasne zahraničnú menu, táto povinnosť platí aj pre opravné položky, rezervy a technické rezervy, pokiaľ sa týkajú majetku a záväzkov vyjadrených v zahraničnej mene.


Inzerce ∇

Ako stanoviť deň uskutočnenia účtovného prípadu?

Pre potreby oceňovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v zahraničnej mene ku dňu ich vzniku je možné považovať okamih uskutočnenia účtovného prípadu:

 • U dodávateľa deň vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu
 • U odberateľa deň vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu dodávateľom

 

Pri kurzových rozdieloch, ktoré vznikajú v priebehu účtovného obdobia pri ocenení majetku a záväzkov sa uskutočnením účtovného prípadu rozumie:

 • Úhrada záväzku
 • Inkaso pohľadávky
 • Prevzatie dlhu u pôvodného dlžníka
 • Vzájomné započítanie pohľadávok
 • Úhrada úveru alebo pôžičky novým úverom alebo pôžičkou
 • Prevod záloh na úhradu pohľadávok a záväzkov

 

K prepočtu zahraničnej meny sa odporúča použiť prepočet cez kurz Národnej banky Slovenska v deň uskutočnenia účtovného prípadu.

Internou smernicou je nutné rozhodnúť o:

 • Spôsobe účtovania, tzn. spôsobu súčasného zachytenia eura a zahraničnej meny
 • Vymedzeniu dňa uskutočnenia účtovného prípadu
 • Rozhodnutiu o kurze pre jednotlivé účtovné prípady v priebehu obdobia

 

V rámci metodického nariadenia pri podnikateľských subjektoch v oblasti zahraničnej meny je potrebné rešpektovať predpisy, ale je nutné spracovať aj kvalitný interný predpis, ktorý s variantných riešení vyberie vhodné podmienky pre konkrétnu firmu.

 

Príklad účtovania zahraničného výpisu v jednoduchom účtovníctve:

zahranicni vypis v jednoduchom učtovnictve

 

Príklady na účtovanie zahraničnej meny a kurzových rozdielov nájdete v článku Kurzové rozdiely v účtovníctve.

Kategórie

S tématom 'Zahraničná mena v účtovníctve' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zahraničnej meny
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  Martina Áčová 13.11.2013, 18:09

Dobrý deň, podľa ktorého zákona sa takýmto spôsobom oceňujú pohľadávky a záväzky? "Pre potreby oceňovania pohľadávok a záväzkov vyjadrených v zahraničnej mene ku dňu ich vzniku je možné považovať okamih uskutočnenia účtovného prípadu: U dodávateľa deň vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu U odberateľa deň prijatia faktúry alebo obdobného dokladu"

#2  Ing. Eva Mihalíková 14.11.2013, 10:27

Dobrý deň, ospravedlňujem sa, malo tam byť: U odberateľa deň vystavenia faktúry alebo obdobného dokladu dodávateľom.

#3  Martina Áčová 14.11.2013, 18:20

Ďakujem :)

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Zahranicna-mena-v-uctovnictve&idc=139

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.