Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov

V praxi sa v účtovníctve bežne stretávame so zápočtom pohľadávok a záväzkov. Zápočet pohľadávky a záväzku je možné vystaviť  napríklad v prípade, kedy spoločnosť ABC nakupuje tovar u spoločnosti XYZ, a tá fakturuje spoločnosti ABC služby za poskytnutie reklamného priestoru v letáku, tzn. v prípade, že účtovná jednotka má vystavenú aj prijatú faktúru na tú istú firmu.

V prípade, že je možné zápočet v účtovníctve vystaviť, je nutné takýto zápočet poslať druhej strane (odberateľovi/dodávateľovi) poslať na odsúhlasenie, po odsúhlasení a potvrdení zápočtu posiela druhá strana jednu kópiu zápočtu späť prvej strane (dodávateľ/odberateľ) a až potom môže byť zápočet zaúčtovaný.

Možnosti účtovania:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

  1.  Vystavená faktúra za dodaný tovar

 

 

a)      cena bez DPH

 

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH

 

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c)       celková suma

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

  1. Prijatá faktúra od dodávateľa

 

 

a)      cena bez DPH

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

 

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

c)       celková suma

 

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

  1. Zápočet pohľadávky so záväzkom – 1.spôsob

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

  1. Zápočet pohľadávky so záväzkom – 2. spôsob

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

  1. Zápočet pohľadávky so záväzkom – 3.spôsob

395 Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktivní) 395

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

 

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

395 Účet 395 - Vnútorné zúčtovanie (Aktivní) 395

Kategórie

S tématom 'Vzájomný zápočet pohľadávok a záväzkov' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vzájomné započítanie pohľadávok a záväzkov
6 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie ostatných pohľadávok

16. 08. 2015

Účtovanie ostatných pohľadávok, účet 315, účtovanie reklamácií, rabatov a zliav, nevyfakturovaných dodávok a ostatných pohľadávok.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  *JA* 25.05.2015, 09:12

Ako účtovať vzájomný zápočet ak jedna firma je platca DPH a druha nie. Ako tam treba riešiť tu sumu a DPH?

#2  Ing. Eva Mihalíková 30.05.2015, 15:45

Príklady účtovania sú uvedené v článku. To či je jeden platca DPH a druhy nie na zápočte nevadí, započítava sa aj tak len najvyššia možná suma, napr. Platca DPH vystavil Fa na 200eur s DPH, neplatca vystavil platcovi fakturu na 150 eur, zápočet sa vystaví na 150 a zbytok sa musí doplatiť. O DPH sa neúčtuje.

#3  DK 08.09.2015, 21:48

Dobrý deň, ak idem robiť zápočet medzi finančnou výpomocou a FD môžem to účtovať ako 321/249?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vzajomny-zapocet-pohladavok-a-zavazkov&idc=181

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.