Vyžiadanie daňového bonusu spätne až za 5 rokov

Nárok na daňový bonus je definovaný v § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov: každý daňovník, ktorý v danom období dosiahol príjem zo závislej činnosti alebo z podnikania si môže uplatniť daňový bonus na každé vyživované dieťa, pričom prechodný pobyt dieťaťa mimo domácnosť nemá vplyv na uplatnenie daňového bonusu.

 

Za vyživované dieťa sa považuje dieťa vlastné, osvojené, dieťa prevzaté do náhradnej starostlivosti rodičov na základe súdneho rozhodnutia a taktiež dieťa druhého z manželov. Jedná sa teda o každé dieťa do veku 25 rokov, ktoré študuje na strednej alebo vysokej škole, pričom sa musí jednať o denné štúdium. Výnimku tvoria deti, ktorým bol priznaný invalidný alebo sociálny dôchodok alebo získali vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa pred dovŕšením 25 rokov veku.

 

Daňový bonus si môže uplatniť len jeden z rodičov. Poradie nároku je nasledovné:

 1. Matka
 2. Otec
 3. Iná oprávnená osoba

Nárok na daňový bonus má rodič aj v prípade, že má príjem iba zo zahraničia. Ak v zahraničí poberá obdobnú dávku – prídavok na deti/daňový bonus, tieto dávky nemajú vplyv na uplatnenie daňového bonusu na Slovensku a rodič má naň stále nárok. Podmienkou je aby bol takýto rodič rezident Slovenskej republiky. Nerezident SR musí spĺňať podmienku príjmu, tj. musí mať aspoň 90% príjmu zo Slovenska.

 

V prípade, že ste si zabudli uplatniť nárok na daňový bonus v už podanom daňovom priznaní, môžete si nárok uplatniť dodatočne. Pre uplatnenie nároku je potrebné podať dodatočné daňové priznanie za príslušné zdaňovacie obdobie. Aktuálne je možné vyžiadať daňový bonus za 5 rokov spätne:

 • rok 2018 (iba do 31.12.2023)
 • rok 2019
 • rok 2020
 • rok 2021
 • rok 2022

Za podanie dodatočného daňového priznania sa neplatí žiadna pokuta a daňový bonus bude vyplatený do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom bolo podané daňové priznanie. Znamená to, že ak podáte daňové priznanie v novembri, daňový bonus bude vyplatený do konca decembra.

 

Okrem podmienky starostlivosti o vyživované dieťa je potrebné splniť aj podmienku minimálneho príjmu za daný rok. Ak ste v danom roku zarobili viac ako je tento minimálny príjem určite máte nárok na daňový bonus na každé vyživované dieťa.

 

Prehľad minimálneho príjmu v jednotlivých rokoch:

Rok

Minimálny príjem

2018

2 880,00 Eur

2019

3 120,00 Eur

2020

3 480,00 Eur

2021

3 738,00 Eur

1 – 6/2022

3 876,00 Eur

7 – 12/2022

Zrušený


Výška daňového bonusu v danom roku podľa veku dieťaťa

Rok

Vek dieťaťa

Daňový bonus mesačne

Daňový bonus ročne

2018

do 25 rokov

21,56 Eur

258,72 Eur

2019

do 6 rokov

22,17 Eur/44,34 Eur*

66,51+399,06 = 465,57 Eur

6 – 25 rokov

22,17 Eur

266,04 Eur

2020

do 6 rokov

45,44 Eur

545,28 Eur

6 – 25 rokov

22,72 Eur

272,64 Eur

1 – 6/2021

 

do 6 rokov

46,44 Eur

278,64 Eur

6 – 25 rokov

23,22 Eur

139,32 Eur

7 – 12/2021

 

do 6 rokov

46,44 Eur

278,64 Eur

6 – 15 rokov

39,47 Eur

236,82 Eur

15 – 25 rokov

23,22 Eur

139,32 Eur

1 – 6/2022

 

do 6 rokov

47,14 Eur

282,84 Eur

6 – 15 rokov

43,60 Eur

261,60 Eur

15 – 25 rokov

23,57 Eur

141,42 Eur

7 – 12/2022**

do 15 rokov

70,00 Eur

420,00 Eur

15 – 25 rokov

40,00 Eur

240,00 Eur

 *POZN: Od 01.04.2019 do 31.12.2019 je možné si uplatniť daňový bonus vo výške 44,34 Eur mesačne

**POZN: za mesiace júl až december 2022 je výška daňového bonusu limitovaná percentom základu dane.

 

Čo potrebujete k vyžiadaniu daňového bonusu ak ste si podali daňové priznanie?

 • Kópiu podaného daňového priznania (aby bolo možné vyčísliť rozdiely).
 • Rodný list dieťaťa.
 • Potvrdenie o návšteve školy ak dieťa študuje v zahraničí, potvrdenie je potrebné z dvoch školských rokov, tak aby bol potvrdený celý kalendárny rok, za ktorý podávate daňové priznanie.

 

Čo potrebujete k vyžiadaniu daňového bonusu ak vám bolo vykonané ročné zúčtovanie?

 • Potvrdenie o vykonaní ročného zúčtovania. V prípade, že bol výsledkom ročného zúčtovania preplatok potrebujete aj druhú stranu ročného zúčtovania – o druhú stranu ročného zúčtovania treba požiadať zamestnávateľa.
 • Rodný list dieťaťa.
 • Potvrdenie o návšteve školy ak dieťa študuje v zahraničí, potvrdenie je potrebné z dvoch školských rokov, tak aby bol potvrdený celý kalendárny rok, za ktorý podávate daňové priznanie.

 

Ak máte pripravené všetky podklady, daňové priznanie môžete vyplniť jednoducho na stránkach finančnej správy, pozor však by ste ho vyplňovali v správnom formulári. Pre každý rok je samostatný formulár. Daňové priznanie musíte označiť ako dodatočné a vyčísliť rozdiely oproti riadnemu daňovému priznaniu/ročnému zúčtovaniu. V prípade, že ste za daný rok daňové priznanie nepodávali ani vám nebolo vykonané ročné zúčtovanie musíte podať riadne daňové priznanie. Vzhľadom k tomu, že riadne daňové priznanie bude podané po termíne na podanie daňového priznania, daňový úrad za podanie po termíne vyrúbi pokutu vo výške 30,00 Eur. Za dodatočné daňové priznanie daňový úrad nevyrúbi žiadnu pokutu.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie finančných výpomocí
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná teória
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Sumy v daňových priznaniach pre fyzické osoby
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Mzdové veličiny od 01.01.2024

31. 10. 2023

Mzdové veličiny aktualizované pre rok 2024. Výška minimálnej mzdy, minimálna mzda podľa stupňov náročnosti, výška nezdaniteľnej časti v roku 2024.

Rodičovský dôchodok

21. 05. 2023

Čo je rodičovský dôchodok? Odkedy vzniká nárok na rodičovský dôchodok?

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vyziadanie-danoveho-bonusu-spatne-az-za-5-rokov&idc=522

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.