Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Vyhlásenie Stiahnuť

Kto má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka? Kto má nárok na uplatnenie daňového bonusu? Aká je výška daňového bonusu na dieťa? Dozviete sa v nasledujúcom článku.

Vyhlásenie na zdanenie príjmov podpisuje zamestnanec pri nástupe do zamestnania pri ktoromkoľvek druhu príjmu zo závislej činnosti, môže ho v jednom období podpísať len u jedného zamestnávateľa. Podpísaním formulára získa zamestnanec nárok na nezdaniteľnú časť na daňovníka, čím sa zníži celková mesačná výška preddavku na daň. Od 1.1.2020 je zrušená povinnosť každoročne vypĺňať formulár, zamestnanec tlačivo vyplní neskôr len v prípade, že nastanú zmeny.

Daňovník má nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka len ak má tieto príjmy:

  • príjmy zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • príjmy z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti (§ 6 zákona o dani z príjmov).

Nárok na nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka má každý daňovník bez ohľadu na to, akú časť zdaňovacieho obdobia zdaniteľné príjmy poberal. Výška nezdaniteľnej časti základu dane pre daňovníka závisí od výšky jeho základu dane:

  • ZD sa rovná alebo je nižší ako 92,8-násobok sumy platného životného minima (19 506,56 €) , NČZD na daňovníka je suma zodpovedajúca 21-násobku sumy platného životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia,
  • ZD je vyšší ako 92,8-násobok platného životného minima, NČZD na daňovníka je suma zodpovedajúca rozdielu 44,2-násobku platného životného minima a jednej štvrtiny základu dane, ak je táto suma nižšia ako nula, NČZD na daňovníka sa rovná 0 (dochádza ku kráteniu nezdaniteľnej časti základu dane).

NČZD = (44,2 x ŽM) – (ZD : 4)

Suma životného minima k 1.1.2020 je stanovená vo výške 210,20 €, nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka v roku 2020 je vo výške 4 414,20 €.

 

Daňový bonus

Daňový bonus na dieťa podľa § 33 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov je položkou, ktorá  znižuje daň z príjmov fyzickej osoby. Daňovník si môže uplatniť tento bonus na každé vyživované dieťa, ktoré s ním žije v domácnosti a to od mesiaca, v ktorom sa dieťa narodilo, až do mesiaca, v ktorom dieťa dosiahne 25 rokov. Avšak nárok na daňový bonus má iba 1 z rodičov, ak sa rodičia nedohodnú uplatní sa poradie: matka, otec, iná oprávnená osoba.

Ak si chce rodič uplatniť nárok na daňový bonus na dieťa musí dosiahnuť určitú výšku príjmu (hranicou ročných zdaniteľných príjmov pre rok 2020 na poskytnutie daňového bonusu je suma 3 480 €):

  • príjmy zo závislej činnosti = aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy
  • príjmy z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti = aspoň vo výške 6-násobku minimálnej mzdy a daňovník vykázal kladný základ dane.


Doklady potrebné pre uplatnenie daňového bonusu:

  • rodný list dieťaťa (stačí kópia), alebo výpis z rodného listu,
  • potvrdenie o návšteve školy a to len v prípade, ak dieťa študuje na škole, ktorá nie je evidovaná v sieti škôl Slovenskej republiky (ak dieťa študuje napr. v Českej republike).Daňový bonus v roku 2020 je vo výške 22,72 € za mesiac. Výška daňového bonusu na dieťa do 6 rokov sa zdvojnásobuje na 45,44 € mesačne.

Od roku 2021 sa daňový bonus zvyšuje na 23,22 € za mesiac.


Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Rezervy
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účty v účtovnej osnove
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Test mzdového účtovníka
19 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Súhrnný výkaz k DPH

17. 10. 2020

Kedy podať súhrnný výkaz, lehoty na podanie súhrnného výkazu, návod ako na to

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Ivana Salamonová 09.03.2022, 10:17

Dobrý deň! Vypísujem niečo do vyhlásenia na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka a daňového bonusu. Ide o daňový bonus uplatnený raz ročne. Ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 13.03.2022, 11:09

Dobrý deň, predpokladám, že si uplatňujete daňový bonus v daňovom priznaní, to nesúvisí s vyhlásením, o ktorom píšeme v tomto článku. Vyhlásenie odovzdávate iba zamestnávateľovi aby Vám uplatňoval daňový bonus mesačne v mzde. Ročný nárok si uplatníte v daňovom priznaní vyplnením oddielu o uplatnení daňového bonusu.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vyhlasenie-na-uplatnenie-nezdanitelnej-casti-zakladu-dane-na-danovnika-a-danoveho-bonusu&idc=427

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.