Vnútropodnikové účtovníctvo

Podstata vnútropodnikového účtovníctva

Vnútropodnikové účtovníctvo je neverejné a slúži pre potreby vnútropodnikového riadenia, zároveň poskytuje údaje pre finančné účtovníctvo.

Organizácia vnútropodnikového účtovníctva

Oranizáciu je možné vykonať v rámci analytických účtov k finančnému účtovníctvu, pričom sa využijú vnútropodnikové náklady a vnútropodnikové výnosy, ktoré sa zaradia do účtov skupín 59 a 69 (napr. 599 a 699). Alebo v samostatnom účtovnom okruhu, pre ktorý sa zvolia účtvy v rámci volných účtovných tried 8 a 9. Obsahovú náplň uvedených účtovných tried, zvolených účtovných skupín a jednotlivých syntetických účtov si určí účtovná jednotka sama. Možné je použiť aj kombináciu týchto dvoch postupov. 

Spájacie účty preukazujúce nadväznosť medzi finančným a vnútropodnikovým účtovníctvom pokiaľ je organizované v samostatnom účtovnom okruhu, si účtovná jednotka zvolí v rámci účtov účtovných tried 8 a 9, prípadne ich funkciu nahradí technické spracovanie dát.

Účty vnútropodnikového účtovníctva uvedie účtovná jednotka v účtovnom rozvrhu. 

Jednookruhová a dvojokruhová účtovná sústava

Jednookruhová účtovná sústava pozostáva z hlavnej knihy, ktorá obsahuje syntetické a analytické účty

Text MD D
Spotreba materiálu 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
 - spotreba strediska 1 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501/001  
 - spotreba strediska 2 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501/002  
 - spotreba strediska 3 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501/003  
Tržby za predaj tovaru 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211 604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604
 - tržby strediska 1   604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604/001
 - tržby strediska 2   604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604/002
 - tržby strediska 3   604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604/003
Služby poskytnuté strediskom 3 stredisku 2 599/002 699/003

Inzerce ∇

Dvojokruhová účtovná sústava

Dvojokruhová účtovná sústava pozostáva z hlavnej knihy, ktorá obsahuje syntetické, analytické a spájacie-rozlišovacie účty

Účet Text
891 Spájací účet k nákladom
892 Spájací účet k výnosom
893 Spájací účet k zásobám
894 Spájací účet k zmenám stavu zásob
801 Náklady strediska 1
811 Náklady strediska 2
821 Náklady strediska 3
901 Výnosy strediska 1
911 Výnosy strediska 2
921 Výnosy strediska 3

Príklady účtovania

Text MD D
Spotreba materiálu výdajom zo skladu 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501 112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112
 - spotreba strediska 1 801 891
 - spotreba strediska 2 811 891
 - spotreba strediska 3 821 891
 - dodávka polotovarov zo strediska 2 do 3 821 911
 - dodávka polotovarov zo strediska 1 do 2 811 901
 - zmena stavu nedokončenej výroby 892 894
Prírastok nedokončenej výroby 121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121 611 Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový - daňový) 611

 


Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Jednoduché účtovníctvo
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovný slovníček II
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných účtovných dokladoch
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (4)

#1  juliaustupska 21.02.2016, 12:00

Mám nevymožiteľné pohľadávky z r.2008, /má to exekútor/ účtujem v evidencii, ako môžem tieto pohľadávky vyňať z účtovníctva, aby som ich už nevpisovala do daňového priznania, ďakujem

#2  Ing. Eva Mihalíková 25.02.2016, 18:57

môžte ich preúčtovať ako pripočitateľné položky do nákladov a zdaniť.

#3  marianustupsky 26.02.2016, 16:53

ja účtujem v evidencii, tak to znamená, že to prirátam k výdavkom? Moje výdavky sú 3700Eur nevymož. pohľadávky sú 4100Eur výdavky budú 7800,-Eur a tie dám takéto do Daňového priznania t.j. 7800Eur?

#4  Ing. Eva Mihalíková 29.02.2016, 12:23

je tam viacero podmienok, viac sa dočítate tu bod 3.2.: https://www.financnasprava.sk/_img/pfsedit/Dokumenty_PFS/Profesionalna_zona/Dane/Metodicke_pokyny/Priame_dane/2014.09.02_MP_posudzovanie_pohladaviek.pdf

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Vnutropodnikove-uctovnictvo&idc=166

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.