Veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

352 €

Minimálna čistá mesačná mzda

304,84 €

Minimálna hrubá hodinová mzda

2,023 €

Sadzba za pohotovosť

0,4046 €/hod.

Odmena za nočnú prácu

0,4046 €/hod.

Kompenzácia za sťažený výkon v práci

0,4046 €/hod.

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

198,09 €

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

138,19 €

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

90,42 €

Daňový bonus na dieťa (január – jún 2014)

21,41 €/mes.

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2015 (za rok 2014). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

1901,66 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2014 (19,2 x živ. minima)
19,2 x 198,09 €

3 803,33 €

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2014 je vyšší než 19 809 €

Vypočíta sa: 8755,58 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

35 022,31 €

Minimálny vymeriavací základ od 1.1.2014 pre zdravotné a sociálne poistenie

402,50 €

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

4025,00 €

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

4025,00 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

4025,00 €

Inzerce ∇Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2014 sumu vo výške 56,35 € z minimálneho vymeriavacieho základu 402,50 €. Maximálny mesačný vymeriavací základ je určený na 4025 €.

Sociálne odvody predstavuje suma 133,42 € a jej splatnosť za január je do 8. februára 2014. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 189,77 €

Povinne poistenou osobou je od 1.7.2014 ten, ktorého hrubý obrat za rok 2013 podľa daňového priznania predstavuje suma 4830 €. Táto suma predstavuje hrubý obrat, tzn. všetky prijaté tržby bez odpočítania výdavkov.


Kategórie

S tématom 'Veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Veliciny-v-mzdovom-uctovnictve-v-roku-2014&idc=145

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.