Veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2013

Veličina

Hodnota

Minimálna hrubá mesačná mzda

337,70 €/mesiac

Minimálna hrubá hodinová mzda

1,941€/hodina

Životné minimum 1 plnoletej fyzickej osoby

194,58€/mesiac

Životné minimum ďalšej spoločne posudzovanej fyzickej osoby

135,74 €/mesiac

Životné minimum zaopatreného alebo nezaopatreného neplnoletého dieťaťa

88,82 €/mesiac

Daňový bonus na dieťa

21,03 €/mesiac

Výška ročného príjmu do ktorej nemusíte podávať daňové priznanie v roku 2013 (za rok 2012). Jedná sa o 50% nezdaniteľnej časti základu dane.

1867,97  €/rok

Nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2012 (19,2 x živ. minima)
19,2 x 194,58 €

3 735,94 €

311,33€/mes

Nezdaniteľná časť na daňovníka ak základ dane za rok 2012 je vyšší než 18 983 €

vypočíta sa:
8 193,80 mínus (základ dane/4)

Nezdaniteľná časť daňovníka bude nulová od hranice základu dane

39 732,00 €

Minimálny vymeriavaci základ od 1.1.2013 pre zdravotné a sociálne poistenie

393,00 €

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie

3930,00 €

Maximálny vymeriavací základ SP - nemocenské a garančné poistenie

3930,00 €

Maximálny vymeriavací základ SP - dôchodkové, nezamestnanosť, RFS

3930,00 €


Inzerce ∇

Odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne

Minimálne mesačné zdravotné odvody predstavujú na rok 2013 sumu vo výške 55,02 € z minimálneho vymeriavacieho základu 393 €. Maximálny mesačný vymeriavací základ je určený na 3930 €, teda suma predstavuje 550,20 €.

Sociálne odvody predstavuje suma 130,27 € a jej splatnosť za január je do 8. februára 2013. Za predošlý mesiac je potrebné odvody platiť vždy do 8. dňa nasledujúceho mesiaca za mesiacom, za ktorý sa odvody platia.

Spolu odvody do zdravotnej a sociálnej poisťovne predstavuje suma 185,29 €

Povinne poistenou osobou je od 1.7.2012 ten, ktorého hrubý obrat za rok 2011 podľa daňového priznania predstavuje suma 4078,68 € (bez odpočítania výdavkov). Suma platná od 1.7.2013 predstavuje 4716 €, čo je minimálna suma obratu určená daňovým priznaním za rok 2012.

 

 

Kategórie

S tématom 'Veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2013' súvisí nasledujúci účtovný test

F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  ekopo 10.02.2013, 18:07

minimálny odvod povinne poistenej osoby do SP je 130,27 € Uvedené číslo v článku je trochu zavádzajúce. Výška 185,29 € sú spolu odvody do ZP a SP.

#2  Ing. Eva Mihalíková 11.02.2013, 12:50

ďakujeme za upozornenie, chybu sme už odstránili.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Veliciny-v-mzdovom-uctovnictve-v-roku-2013&idc=101

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.