Videokurz Kurzy účtovnictva

Úlohy mzdového účtovníka v organizáciách.

S rozvojom podnikateľských aktivít v rámci širokého spektra organizačno-právnych foriem podnikania, s rozširovaním výrobných kapacít a ponuky služieb vzniká v praktickej činnosti podnikateľských subjektov ale aj subjektov verejného sektoru potreba zamestnávať pracovníkov a z celkom pochopiteľných dôvodov im za prácu vykonanú pre zamestnávateľa vyplácať mzdu.

V prípade, že sa fyzická alebo právnická osoba rozhodne niekoho zamestnávať, dospeje k poznaniu, že pred ňou stojí neľahká úloha porozumenia širokého spektra rôznych predpisov, ktoré sa viažu k zamestnanosti, pracovnému právu, k problematike zdanenia príjmov zo závislej činnosti, o okruhu otázok orientovaných na zákonné nároky náhrad cestovných výdavkov spojených s pracovnou cestou, k účtovaniu miezd a k problematike vystavovania rôznych potvrdení pre nároky zamestnancov na štátnu sociálnu podporu a iné.

Je zrejmé že pri vyššom alebo narastajúcom počte zamestnancov sa vrcholové vedenie každého podnikateľského subjektu musí s veľkou vážnosťou zaoberať úlohou mzdových účtovníkov vo firme. Všetci si totiž uvedomujú, že musia v tejto osobe nájsť spoľahlivý oporný bod, ktorý je schopný metodicky vecne aj prakticky zvládnuť široký okruh predpisov súvisiacich so zamestnávaním pracovníkov.

Rozsah činnosti mzdových účtovníkov je možné charakterizovať takto:

1.)    Vykonávajú:

 • Náročné práce v oblasti ucelenej  mzdovej agendy,
 • zrážku a odvod mesačných preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti miestne príslušnému správcovi dane a odvod vyberaný formou zrážky dane,
 • zrážky zdravotného a sociálneho poistenia a ich odvod príslušným zdravotným poisťovniam a sociálnej poisťovni,
 • zápis všetkých predpísaných údajov do mzdových listov,
 • zúčtovanie daňových záloh na základe žiadosti zo strany zamestnanca,
 • výpočet odmien na základe dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti,
 • výpočty denných vymeriavacích základov pre dávky nemocenského poistenia a ich príslušné odovzdanie sociálnej poisťovni.

2.)    Vyhotovujú:

 • Mzdové listy pracovníkov,
 • evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia zamestnancov,
 • hlásenia o pracovných aj nepracovných úrazoch,
 • potvrdenia pre súdy, banky, poisťovne, rôzne úrady, posudkové komisie a iné subjekty,
 • potvrdenia pre zamestnanca, obsahujúce ročné, štvrťročné príjmy a ďalšie údaje potrebné k žiadosti o priznanie dávok štátnej podpory,
 • potvrdenia o zdaniteľných príjmoch,
 • mzdové a evidenčné listy za účelom záznamovej povinnosti.

3.)    Zakladajú:

 • Výplatné lístky všetkých pracovníkov do ich mzdových listov,
 • Prehlásenia k dani zamestnancov vrátane všetkých potvrdení, ktoré sú stanovené pre priznanie nezdaniteľných častí, zliav na dani a daňového bonusu na dieťa,

4.)    Sledujú:

 • Všetky zmeny, vyplývajúce z úprav právnych predpisov a týkajúcich sa zamestnávania pracovníkov,
 • vecnú a formálnu správnosť predložených dokladov.

Inzerce ∇


5.)    Zúčastňujú sa:

 • Kurzov, školení, seminárov a konzultácií zameraných na oblasť dane z príjmov fyzických osôb, sociálneho a zdravotného poistenia, mzdovej problematiky, zamestnanosti a i.

6.)    Spracovávajú na počítači:

 • Mzdovú agendu vrátane podkladov pre dávky nemocenského poistenia,
 • mesačné zmeny v zrážkach,
 • zadania odstupného, miezd a ich zložiek, platov, dovolenky, študijného voľna, informácií o materskej dovolenke refundácii mzdy, neplateného voľna a prekážok v práci platených zo zákona.

7.)    Odvádzajú:

 • Mesačne na účet sociálnej poisťovne sociálne poistenie,
 • mesačne zdravotné poistenie na účty jednotlivých zdravotných poisťovní
 • z príjmov, ktoré sú predmetom dane a nie sú od dane oslobodené, mesačné daňové preddavky alebo daň vyberanú formou zrážky na príslušný účet.

8.)    Vybavujú:

 • Korešpondenciu,

9.)    Zabezpečujú:

 • Spracovávanie výplat mimoriadnych odmien, odmien pri pracovnom a životnom výročí, odmien za riešenie výskumných a iných úloh, ďalšie mzdy, autorské honoráre a i.

10.)  Predkladajú:

 • Každoročne zamestnancom k podpisu prehlásenie o dani vrátanie požiadaviek na vyznačenie a doplnenie zmien,

11.)  Odosielajú:

 • Evidenčné listy zamestnancov do sociálnej poisťovne

12.)  Kontrolujú:

 • Prevodové príkazy odvodov zdravotného a sociálneho poistenia, pôžičiek, sporenia, ostatného poistenia, zrážok pre odborové organizácie, dôchodkového pripoistenia, životného poistenia,

13.)  Zodpovedajú:

 • Za včasné vykonávanie zrážok zo miezd zamestnancov,
 • za včasné vykonávanie všetkých úkonov mzdovej účtovníčky (mzdového účtovníka),
 • za prípravu dokladov pre založenie a archiváciu

Vymenovaný súhrn úloh, ktoré v podniku bežne vykonávajú mzdoví účtovníci, nemusí byť stopercentne vyčerpávajúci a úplný. Mala by z neho však prirodzene vyplynúť šírka odborného záberu a úloha mzdových účtovníkov v podnikateľských subjektoch ako aj v organizáciách, ktoré majú iné ciele a poslanie než je podnikanie.  

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. DPH v zahraničných účtovných dokladoch
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Daňové veličiny
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Zakladanie firiem a povinnosti s ním spojené

01. 10. 2013

Ak v najbližšej dobe plánujete založenie s.r.o. alebo prechod zo živnosti na eseročku, mali by ste myslieť aj na všetky úkony, ktoré sú s touto operáciou spoj...

Účtovanie miezd

06. 07. 2011

Všetko, čo potrebujete vedieť o účtovaní o mzdových nákladoch a sociálnom zabezpečení zamestnancov na jednom mieste

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ulohy-mzdoveho-uctovnika-v-organizaciach-&idc=277

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.