Účty časového rozlišovania

Jedným zo základných postupov účtovania je zaúčtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Na zabezpečenie časovej a vecnej súvislosti účtovných prípadov, ktoré sú platene dopredu slúžia účty z účtovnej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.

Viac z teórie účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov sa dočítate v článku Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva.

Náklady budúcich období - účet 381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

- výdavok v bežnom účtovnom období

- náklad v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Predplatné odborných časopisov na nasledujúce účtovné obdobie

 

 

1)      zaplatený preddavok

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

2)      PFA – vyúčtovanie

 

 

a)      suma predplatného

381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

c)       zúčtovanie preddavku

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

314 Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktivní) 314

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

Nájomné platené vopred

 

 

1)      Suma bez DPH

381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

-

2)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

3)      celková suma

-

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

381 Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktivní) 381

 

Inzerce ∇

Komplexné náklady budúcich období - účet 382 Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktivní) 382

- náklady budúceho účtovného obdobia, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu

 

Účtovné súvzťažnosti

Suma

MD

D

Rok 2012 – zaplatená reklama za prenájom vysielacieho času v rozhlase, reklama sa odvysiela v 01/2013.

 

 

 

  1. Úhrada za prenájom vysielacieho času

5000 €

382 Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktivní) 382

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Rok 2013

 

 

 

  1. Zúčtovanie časovo rozlíšeného nákladu

5000 €

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

382 Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktivní) 382

Výdavky budúcich období - účet 383 Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasivní) 383

 - náklad v bežnom účtovnom období

- výdavok v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nájomné vrátane iných služieb platené pozadu

 

 

1)      zaúčtovanie v bežnom roku

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

383 Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasivní) 383

2)      zaúčtovanie v nasledujúcom roku

383 Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasivní) 383

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Výnosy budúcich období - účet 384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

- príjem v bežnom účtovnom období

- výnos v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Prijaté predplatné odborného časopisu

 

 

1)      prijatý preddavok

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

2)      VFA zúčtovanie s odberateľom

 

 

a)      suma predplatného

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

b)      DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c)       zúčtovanie preddavku

324 Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasivní) 324

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

Zaúčtovanie výnosov budúcich období do bežného účtovného obdobia

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

Nájomné prijaté vopred

 

 

1)      výška nájomného bez DPH

-

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

2)      DPH

-

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

3)      Celková suma

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

-

Zaúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

Príjmy budúcich období - účet 385 Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktivní) 385

- výnos v bežnom účtovnom období

- príjem v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nájomné vrátanie iných služieb inkasujúce sa pozadu

 

 

1)      zaúčtovanie nájomného do výnosov bežného roka

385 Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktivní) 385

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

2)      zaúčtovanie príjmov budúcich účtovných období v nasledujúcom účtovnom období

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

385 Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktivní) 385


Kategórie

S tématom 'Účty časového rozlišovania' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie časového rozlíšenia
15 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ucty-casoveho-rozlisovania&idc=121

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.