Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účty časového rozlišovania

| Ing. Eva Mihalíková

Jedným zo základných postupov účtovania je zaúčtovanie nákladov a výnosov do obdobia, s ktorým časovo a vecne súvisia. Na zabezpečenie časovej a vecnej súvislosti účtovných prípadov, ktoré sú platene dopredu slúžia účty z účtovnej skupiny 38 - Časové rozlíšenie nákladov a výnosov.

Viac z teórie účtovania časového rozlišovania nákladov a výnosov sa dočítate v článku Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva.

Náklady budúcich období - účet 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

- výdavok v bežnom účtovnom období

- náklad v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Predplatné odborných časopisov na nasledujúce účtovné obdobie

 

 

1)      zaplatený preddavok

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

2)      PFA – vyúčtovanie

 

 

a)      suma predplatného

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

c)       zúčtovanie preddavku

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

Nájomné platené vopred

 

 

1)      Suma bez DPH

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

-

2)      DPH

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

-

3)      celková suma

-

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Zúčtovanie nákladov budúcich období do nákladov bežného účtovného obdobia

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

 

Inzercia ∇

Komplexné náklady budúcich období - účet 382Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktívny) 382

- náklady budúceho účtovného obdobia, ktoré sa sledujú vo vzťahu k danému účelu

 

Účtovné súvzťažnosti

Suma

MD

D

Rok 2012 – zaplatená reklama za prenájom vysielacieho času v rozhlase, reklama sa odvysiela v 01/2013.

 

 

 

  1. Úhrada za prenájom vysielacieho času

5000 €

382Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktívny) 382

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Rok 2013

 

 

 

  1. Zúčtovanie časovo rozlíšeného nákladu

5000 €

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

382Účet 382 - Komplexné náklady budúcich období (Aktívny) 382

Výdavky budúcich období - účet 383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383

 - náklad v bežnom účtovnom období

- výdavok v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nájomné vrátane iných služieb platené pozadu

 

 

1)      zaúčtovanie v bežnom roku

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383

2)      zaúčtovanie v nasledujúcom roku

383Účet 383 - Výdavky budúcich období (Pasívny) 383

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Výnosy budúcich období - účet 384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

- príjem v bežnom účtovnom období

- výnos v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Prijaté predplatné odborného časopisu

 

 

1)      prijatý preddavok

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

2)      VFA zúčtovanie s odberateľom

 

 

a)      suma predplatného

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

b)      DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c)       zúčtovanie preddavku

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Zaúčtovanie výnosov budúcich období do bežného účtovného obdobia

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

Nájomné prijaté vopred

 

 

1)      výška nájomného bez DPH

-

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

2)      DPH

-

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

3)      Celková suma

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

-

Zaúčtovanie výnosov budúcich období do výnosov bežného účtovného obdobia

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

Príjmy budúcich období - účet 385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385

- výnos v bežnom účtovnom období

- príjem v nasledujúcom účtovnom období

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nájomné vrátanie iných služieb inkasujúce sa pozadu

 

 

1)      zaúčtovanie nájomného do výnosov bežného roka

385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

2)      zaúčtovanie príjmov budúcich účtovných období v nasledujúcom účtovnom období

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

385Účet 385 - Príjmy budúcich období (Aktívny) 385Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva

11. 03. 2012, Jana Rusnáková 15. Maturitná otázka z účtovníctva - Prístup k ponímaniu časového rozlíšenia podľa právnej úpravy účtovníctva. Účtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účty časového rozlišovania souvisí následujúcí účtovný testy

Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie časového rozlíšenia, 15 příkladů spustiť test »

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Ucty-casoveho-rozlisovania&idc=121

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.