Účtovníctvo od A po Z, 3 diel: Rozdelenie účtovníctva a legislatíva

Rozdelenie účtovníctva

Požiadavky na účtovný systém sa viac či menej líšia v závislosti na rôznorodosti firiem. Najväčšia diferencia požiadavok je medzi vnútornými a vonkajšími subjektmi. Rozdelenie účtovníctva okrem iného vyplýva z jednotlivých potrieb jeho užívateľov, viď. predchádzajúci článok.

Veľmi dôležité je uvedomiť si, že každá zo skupín užívateľov má prístup k inej inštancii výkazov z účtovníctva. Z hľadiska rýchlosti získania informácií sú na to najlepšie manažéri, resp. iní interní užívatelia. Včasnosť získania relevantných informácií je kľúčovým faktorom pre kvalitné rozhodovanie.

Externé subjekty majú prístup k účtovným dátam spravidla až po skončení určitého obdobia. Obchodné spoločnosti majú povinnosť podľa zákona zverejňovať svoju účtovnú závierku (štandardizované dokumenty o hospodárení daného subjektu za určité obdobie). Tlak na rozdielnosť vypovedacích schopností časom spôsobil to, že sa účtovníctvo rozdelilo na 2 relatívne samostatné subsystémy.

Finančné účtovníctvo

O tom bude tento seriál. Zachytáva finančné väzby určitého subjektu ako celku vo vzťahu k jeho okoliu. Slúži najmä externým užívateľom (banky, atď.) často je súčasne koncipované ako daňové účtovníctvo (podľa slovenských noriem sa daň z príjmu právnických osôb vypočítava úpravou zisku pred zdanením z účtovníctva).

Účtovné výkazy sú pri finančnom účtovníctve štandardizované (podľa zákonných noriem), aby okrem iného umožnili komparáciu (porovnanie) medzi jednotlivými subjektmi.


Inzerce ∇

Manažérske účtovníctvo

Jedná sa o systém informácií, ktorého informácie sú určené pre interné potreby. O jeho štruktúre a rozsahu rozhoduje manažment sám. Informácie z manažérskeho účtovníctva majú veľmi dôverný charakter a sú súčasťou know-how spoločnosti. Možný únik dát (či už ku konkurencii či na verejnosť) by mohol mať pre podnik katastrofálne následky.

Z hľadiska regulácie manažérske účtovníctvo na rozdiel od finančného účtovníctva v podstate nie je predmetom žiadnej externej regulácie. Finančné účtovníctvo je cenný zdroj dát, ďalej podrobnejšie analyzovaných v okruhu manažérskeho účtovníctva. Niektoré výstupy z manažérskeho účtovníctva môžu byť následne prevzaté do finančného účtovníctva (najmä v prípade ocenenia niektorých výkonov vo vlastných nákladoch).

S využitím informácií z manažérskeho účtovníctva sa stretávame napríklad pri kalkuláciách, rozpočtovaní, resp. finančnom plánovaní. Výstupy z manažérskeho účtovníctva kopírujú manažérske potreby, výstupy z účtovníctva môžu byť preto veľmi variabilné.

 

Medzi ďalšie relatívne samostatné okruhy účtovníctva patrí: daňové a mzdové účtovníctvo. Avšak pre účely nášho kurzu bohato postačí uvedomenie si vyššie spomínaných rozdielov medzi finančnými a manažérskym účtovníctvom.

Účtovníctvo a legislatíva

Regulácia účtovníctva

Pokúsme sa  predstaviť si, ako by to vyzeralo, keby každá organizácia, spoločnosť či obyčajný podnikateľ – fyzická osoba viedli každý účtovníctvo podľa seba. Nemožnosť komparácie jednotlivých subjektov by viedla najmä k netransparentnosti, ktorá by zároveň silno ohrozila celý tržný systém.  Zahraniční investori by neinvestovali do tak „rizikového prostredia“, predĺžil by sa tak už relatívne zdĺhavý administratívny proces spojený so získaním finančných prostriedkov (napr. pri bankách), nehovoriac o tom, ako by prebiehali kontroly zo strany štátu. Je preto zrejmé, že účtovníctvo musí niekto regulovať.

Relevantná slovenská legislatíva:

Zákon č. 431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431/2002 Z. z. o účtovníctve – „Biblia účtovníkov“ – jedná sa o najdôležitejšiu právnu normu upravujúcu účtovníctvo v SR.

Niektoré subjekty sú svojimi aktivitami natoľko špecifické, že je potrebné ich účtovníctvo v niektorých oblastiach trochu odlíšiť, preto sú týmto skupinám subjektov venované špeciálne vyhlášky, jedná sa o tieto subjekty:

  • podnikatelia,
  • účtovné jednotky, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (neziskové organizácie),
  • banky a iné finančné inštitúcie,
  • poisťovne,
  • zdravotné poisťovne,
  • územné samosprávne celky, príspevkové organizácie, štátne fondy a organizačné zložky štátu

Vyhlášky sa okrem iného zaoberajú rozsahom a spôsobom zostavovania účtovnej závierky, obsahovým vymedzením položiek účtovných výkazov.

V účtovníctve je obrovský priestor pre manipuláciu s dátami. Najčastejšie je tendencia krátiť daňovú povinnosť. Avšak účtovné „podfuky“ sú omnoho ďalej a často sa jedná o miliardové čiastky. Asi jedným z najväčších škandálov, v ktorom hralo rolu účtovníctvo bola americká spoločnosť Enron (viz. dokumentárny film Enron: The smartest guys in the room)

Ďalšími reguláciami sú najmä Slovenské účtovné štandardy – Postupy účtovania v jednoduchom a podvojnom účtovníctve. Ďalšou relevantnou legislatívou, ktorá či už menej alebo viac nejakým spôsobom ovplyvňuje vedenie účtovníctva v SR je:

Dúfam, že som Vás týmto výpisom zákonov nijak nezastrašil. Aspoň to krásne demonštruje komplexnosť a prepojenosť účtovníctva s na prvý pohľad odlišnými problematikami.

Pokiaľ hovoríme o regulácií, nesmieme zabudnúť na interné smernice (interné regulácie účtovníctva). Jedná sa o interný dokument, v ktorom sú spracované a zdokumentované rôzne metódy, postupy vnútri účtovnej jednotky. Odráža to fakt, že metód a postupov je viac a účtovná jednotka musí preukázateľným spôsobom dokázať, ktorý si zvolila. Vnútorná smernica je schválená zodpovednými osobami v danej spoločnosti.

Aj v tomto zmysle sa dá povedať, že každá účtovná jednotka je originálnym subjektom a preto z hľadiska účtovníctva je na ňu potrebne takto nahliadať.

Účtovníctvo je tiež predmetom medzinárodnej harmonizácie prostredníctvom medzinárodných účtovných štandardov.

Na čo sa môžete tešiť v ďalšej kapitole:

V ďalšej kapitole sa pozrieme na základné techniky účtovníctva, zameriame sa tiež na doklady spojené s účtovníctvom, pretože sú to práve doklady, ktoré sú základným stavebným kameňom celého účtovníctva.

Autor: J. Navrátil

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie obstarania majetku
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie neziskových organizácií
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - základy účtovníctva
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovnictvo-od-A-po-Z-3-diel-Rozdelenie-uctovnictva-a-legislativa&idc=99

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.