Účtovníctvo neziskových organizácií

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Opatrenie MF č. MF/10294/2009-74 Stiahnuť
Opatrenie MF č. MF/24485/2008-74 Stiahnuť
Opatrenie MF č. MF/25682/2007-74 Stiahnuť
Opatrenie MF č. MF/24033/2011-74 Stiahnuť
Opatrenie MF č. MF/25238/2009-74 Stiahnuť
Opatrenie MF č. MF/24975/2010-74 Stiahnuť
Opatrenie MF č. MF/22612/2012-74 Stiahnuť

Právne predpisy na účtovanie v neziskových organizáciách

Opatrenia MF č.:

-          MF/25682/2007-74

-          MF/24485/2008-74

-          MF/10294/2009-74

-          MF/25238/2009-74

-          MF/24033/2011-74

-          MF/22603/2012-74

-          MF/24975/2010-74 a MF/22612/2012-74 – Jednoduché účtovníctvo

 Jednotlivé opatrenia nájdete na stránkach Ministerstva financií SR.

Vybrané účtovné prípady

Dlhodobý majetok

MD

D

Bezodplatne nadobudnutý

04x,01x,02x

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

Odpisovanie

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

07x,08x

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

649 Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový - daňový) 649

Finančný dar určený na obstaranie DHM

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

Odpisovanie

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

07x,08x

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

66x

Dotácia na DHM

346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

Alebo

348 Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

Prijatie na BU

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

34x

Obstaranie DHM

04x

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Zaradenie do majetku

01x,02x

04x

Odpisovanie

551 Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 551

08x

384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384

691

Inzerce ∇

Zúčtovacie vzťahy

-          Dotácie zo štátneho rozpočtu / z EÚ sa účtujú na účte 346 Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

-          Dotácie z obce/VÚC sa účtujú na účte 348 Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy.

-          Nenávratné dotácie zo štátneho fondu   378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378 – Iné pohľadávky, 379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379 – iné záväzky

-          Dotácie – prevádzková činnosť – účet 691

-          Odpisovaný DHM   384 Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasivní) 384 – Výnosy budúcich období

-          Predpis prijatých príspevkov   315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 – ostatné pohľadávky

-          Predpis poskytnutých príspevkov   325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325 – ostatné záväzky

Účtovanie fondov

 

MD

D

Tvorba fondov podľa osobitného predpisu

556

412 Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) 412

 

556

413 Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasivní) 413 – vysoké školy

Výnos z úrokov

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

644 Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový - daňový) 644

Daň z príjmov

591 Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktivní) 591

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prevod peňazí z fondu

412 Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) 412

325 Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasivní) 325, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Odmena nadácii, ak bola dohodnutá

412 Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) 412

656

Použitie fondu na prevádzkové náklady

412 Účet 412 - Emisné ážio (Pasivní) 412,42x

656

Fondy tvorené zo zisku

MD

D

Na obstaranie DHM

42x

411 Účet 411 - Základné imanie (Pasivní) 411

Prevádzkové náklady

42x

656

Vyrovnanie straty

42x

431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431, 428 Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasivní) 428

Účtovanie nepeňažných darov

MD

D

Poskytnutý nepeňažný dar

546 Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový - nedaňový) 546

01x,02x,1xx

Prijaté zásoby

1xx

646 Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový - daňový) 646

Prijaté služby

5xx

646 Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový - daňový) 646

Príspevky z verejných zbierok

MD

D

Prijaté príspevky

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

667 Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový - daňový) 667

Poskytnuté príspevky

567 Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový - daňový) 567

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

 

Kategórie

S tématom 'Účtovníctvo neziskových organizácií' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie neziskových organizácií
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Otázky a Diskusia k tomuto článku (3)

#1  Zdenka 24.03.2014, 16:49

Musí NO používať pokladňu na výber tržby za drobné služby verejnosti, keď táto služba je jednou z náplne organizácie?

#2  Ing. Eva Mihalíková 25.03.2014, 15:39

áno, ako vykážete ze ste niekomu dala peniaze ? Musíte zdokladovat na čo boli použité.

#3  Zuzanaa 28.03.2014, 17:40

Ako sa v podvojnom účtovníctve NO r. 2013 zaúčtuje skutočnosť: Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku uzatvorená v r.2013, ktorý bude poskytnutý až v roku 2014, ale náklady vznikli aj v roku 2013 a 2014. Je potrebné naúčtovať v r.2013 do výnosov časť, ktorá zodpovedá vzniknutým nákladom? Ďakujem.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovnictvo-neziskovych-organizacii&idc=112

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.