Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovníctvo neziskových organizácií

| Ing. Eva Mihalíková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Opatrenie MF č. MF/10294/2009-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/24485/2008-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/25682/2007-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/24033/2011-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/25238/2009-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/24975/2010-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Opatrenie MF č. MF/22612/2012-74 Ku stiahnutiu po prihláseníPre stáhnutie tohto dokumentu je nutné sa
registrovať. Potom si môžete dokument stáhnuť.

Právne predpisy na účtovanie v neziskových organizáciách

Opatrenia MF č.:

-          MF/25682/2007-74

-          MF/24485/2008-74

-          MF/10294/2009-74

-          MF/25238/2009-74

-          MF/24033/2011-74

-          MF/22603/2012-74

-          MF/24975/2010-74 a MF/22612/2012-74 – Jednoduché účtovníctvo

 Jednotlivé opatrenia nájdete na stránkach Ministerstva financií SR.

Vybrané účtovné prípady

Dlhodobý majetok

MD

D

Bezodplatne nadobudnutý

04x,01x,02x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Odpisovanie

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

07x,08x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

649Účet 649 - Iné ostatné výnosy (Výnosový) 649

Finančný dar určený na obstaranie DHM

315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Odpisovanie

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

07x,08x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

66x

Dotácia na DHM

346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Alebo

348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

Prijatie na BU

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

34x

Obstaranie DHM

04x

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zaradenie do majetku

01x,02x

04x

Odpisovanie

551Účet 551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový) 551

08x

384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384

691

Inzercia ∇

Zúčtovacie vzťahy

-          Dotácie zo štátneho rozpočtu / z EÚ sa účtujú na účte 346Účet 346 - Dotácie zo štátneho rozpočtu (S premenlivým zostatkom) 346 – Dotácie a ostatné zúčtovanie so štátnym rozpočtom.

-          Dotácie z obce/VÚC sa účtujú na účte 348Účet 348 - Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy (S premenlivým zostatkom) 348 – Dotácie a zúčtovanie s rozpočtami územnej samosprávy.

-          Nenávratné dotácie zo štátneho fondu   378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378 – Iné pohľadávky, 379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379 – iné záväzky

-          Dotácie – prevádzková činnosť – účet 691

-          Odpisovaný DHM   384Účet 384 - Výnosy budúcich období (Pasívny) 384 – Výnosy budúcich období

-          Predpis prijatých príspevkov   315Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktívny) 315 – ostatné pohľadávky

-          Predpis poskytnutých príspevkov   325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325 – ostatné záväzky

Účtovanie fondov

 

MD

D

Tvorba fondov podľa osobitného predpisu

556

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

 

556

413Účet 413 - Ostatné kapitálové fondy (Pasívny) 413 – vysoké školy

Výnos z úrokov

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

644Účet 644 - Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania (Výnosový) 644

Daň z príjmov

591Účet 591 - Splatná daň z príjmov (Aktívny) 591

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prevod peňazí z fondu

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

325Účet 325 - Ostatné záväzky (Pasívny) 325, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Odmena nadácii, ak bola dohodnutá

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412

656

Použitie fondu na prevádzkové náklady

412Účet 412 - Emisné ážio (Pasívny) 412,42x

656

Fondy tvorené zo zisku

MD

D

Na obstaranie DHM

42x

411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Prevádzkové náklady

42x

656

Vyrovnanie straty

42x

431Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431, 428Účet 428 - Nerozdelený zisk minulých rokov (Pasívny) 428

Účtovanie nepeňažných darov

MD

D

Poskytnutý nepeňažný dar

546Účet 546 - Odpis pohľadávky (Nákladový) 546

01x,02x,1xx

Prijaté zásoby

1xx

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Prijaté služby

5xx

646Účet 646 - Výnosy z odpísaných pohľadávok (Výnosový) 646

Príspevky z verejných zbierok

MD

D

Prijaté príspevky

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

667Účet 667 - Výnosy z derivátových operácií (Výnosový) 667

Poskytnuté príspevky

567Účet 567 - Náklady na derivátové operácie (Nákladový) 567

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221, 211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovníctvo neziskových organizácií souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie neziskových organizácií, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Zdenka 24.03.2014, 16:49

    Musí NO používať pokladňu na výber tržby za drobné služby verejnosti, keď táto služba je jednou z náplne organizácie?

  1. [ 2] Ing. Eva Mihalíková 25.03.2014, 15:39

    áno, ako vykážete ze ste niekomu dala peniaze ? Musíte zdokladovat na čo boli použité.

  1. [ 3] Zuzanaa 28.03.2014, 17:40

    Ako sa v podvojnom účtovníctve NO r. 2013 zaúčtuje skutočnosť: Zmluva o poskytnutí nenávratného fin.príspevku uzatvorená v r.2013, ktorý bude poskytnutý až v roku 2014, ale náklady vznikli aj v roku 2013 a 2014. Je potrebné naúčtovať v r.2013 do výnosov časť, ktorá zodpovedá vzniknutým nákladom? Ďakujem.

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovnictvo-neziskovych-organizacii&idc=112

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.