Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť

Uzatvorenie a kontrola účtovných kníh

Účtovné knihy v účtovníctve predstavujú denníky, hlavná kniha a knihy analytických účtov. Zatiaľ čo v denníku sú účtovné prípady zaúčtované z časového hľadiska, v hlavnej knihe a v knihách analytických účtov z vecného hľadiska, tzn. podľa jednotlivých účtov.
Závierkou účtovných kníh sa zhrnú informácie za bežné obdobie do informácií súhrnných, tzn. do podoby obratov a zostatkov na jednotlivých účtov. Obraty a zostatky sa zisťujú v hlavnej knihe a v knihách analytických účtov, v denníkoch sa zisťujú len obraty.
Závierka účtovných kníh zahŕňa:

  • Závierku výsledkových účtov prevodom ich zostatkov na účet Ziskov a strát
  • Závierku súvahových účtov prevodom ich zostatkov na Konečný účet súvahový.
  • Prevodom výsledku hospodárenia (po zdanení) z Účtu ziskov a strát na Konečný účet súvahový.

Schéma uzatvárania účtov

Schema uzatvarania uctov

Pri prevode zostatkov na uzávierkové účty sú všetky súvahové a výsledkové účty vyrovnané. Po prevode disponibilného zisku (straty) z Účtu ziskov a strát na Konečný účet súvahový sú vyrovnané aj uzávierkové účty.

Účtovná závierka je úvodnou fázou, ktorá nadväzuje na zostavenie účtovných výkazov a príloh k výkazom.

 

Inzerce ∇

Úprava účtovného výsledku hospodárenia pred zdanením na daňový základ u právnických osôb


Účtovníctvo musí verne a poctivo zobrazovať hospodársku činnosť účtovnej jednotky a z tohto dôvodu je nutné do nákladov a výnosov zahrnúť všetky náklady a výnosy, ktoré s účtovným obdobím vecne a časovo súvisia bez ohľadu na to, či to daňové predpisy umožňujú alebo nie. Takto zistený výsledok hospodárenia sa nazýva účtovný výsledok hospodárenia (zisk/strata) pred zdanením.

Schema uzatvarania uctov

Aby sa mohla pri účtovnej závierke vypočítať splatná daň z príjmu, musí sa najskôr vypočítať daňový základ, ktorý je predmetom zdanenia. Účtovný výsledok hospodárenia pred zdanením sa musí upraviť o niektoré položky nákladov a výnosov, ktoré sú nad limit daňových predpisov, tzn. zákon o dani z príjmov ich neuznáva ako daňové výdavky/príjmy.

Náklady nad limit daňový predpisov môžu zahŕňať nasledovné účty:

Splatná daň z príjmu sa vypočíta z daňového základu a zaúčtuje sa do nákladov bežného účtovného obdobia.

Po zaúčtovaní splatnej dane z príjmov do náklady dostaneme čistý zisk, ktorý sa prevádza z Účtu ziskov a strát ( 710 Účet 710 - Účet ziskov a strát (Aktivní) 710) na Konečný účet súvahový ( 702 Účet 702 - Konečný účet súvahový (Aktivní) 702). Na začiatku ďalšieho účtovného obdobia sa prevádza zisk (strata) z minulého účtovného obdobia prostredníctvom účtu Začiatočný účet súvahový ( 701 Účet 701 - Začiatočný účet súvahový (Aktivní) 701) na účet Výsledok hospodárenia v schvaľovaní ( 431 Účet 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní (S premenlivým zostatkom) 431).

Kategórie

S tématom 'Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve za rok 2013 2.časť' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovná závierka
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (8)

#1  suvahatrial 23.03.2014, 08:54

Dobrý deň chcel by som sa opýtať či za rok 2013 sa pripočítateľné položky zvyšujúce základ dane alebo znižujúce nejako zmenili ? A kde nájdem čo je kladný rozdiel medzi odpismi to znamená že zostatková hodnota DM je 0. A záporná je potom čo ? Prosím o odpoveď potrebujem to k maturite. Za odpoveď ďakujem.

#2  suvahatrial 23.03.2014, 08:59

Rád by som Vás poprosil nejaký príklad na ktorom by sa tieto javy z praxe aby som to lepšie chápal lebo čítať zákon č. 595/2003 a § 17 - 29 je pre mňa ako budúceho účtovníka chaotické tak prosím a poradenie p. Evka Kyselová.

#3  suvahatrial 23.03.2014, 09:02

A dodám a kde sú uvedené tie limity na cestovné však sa to počíta fixne ? Čiže aby som tomu rozumel limit nákladov na reprezentáciu nezahrňovanú do základu dane je limit účtu 513 do 16,60€?

#4  Ing. Eva Mihalíková 23.03.2014, 15:34

Dobrý deň, zostatková hodnota DM je 0 znamená že je odpísaný v celej výške v akej bol nadobudnutý. Pripočítateľné položky sa nemenili mení sa vždy len ich limit. Pri účte 513 je to 16,60 v roku 2013, tento rok je to 17eur. A nie je to limit účtu ale limit jednej položky napríklad na fakture, kupujete reprezentačné predmety ktoré su nad túto hranicu davate ich ako nedanový náklad pod hranicou daňový. Príklad: HV: 1000 €, na účet 513 ako nedanové výdavky 250 €, na účte 545 zostatok 130 €. Daňový základ pre vyčíslenie dane z príjmu: 1380 €. Kladný rozdiel medzi odpismi znamená že ešte je čo odpisovať, záporný nastať nemôže, pretože posledný odpis je v zostatkovej sume.

#5  Dávid 26.03.2014, 08:32

Tak by som si želal p. Evka keby som mal prax a zapracovanie do účtovníctva u Vás ste mi to super vysvetlila. Škoda že ma nik nechce i keď si spravím všehokurz asi som stále nič a nič podľa niekoho neviem sú veci kde mam medzery ale verím tomu že raz sa usmeje slnko i keď v Nitre ani v Poprade som nikoho nenašiel. Každí ma výhrady že ma plno a o absolventa na dohodu nemá záujem.

#6  Ing. Eva Mihalíková 27.03.2014, 11:22

Verte mi, že ja viem aké to je, keďže to nie je až tak dávno čo som sa s týmto istým problémom stretávala aj ja.. Treba na sebe makať a presvedčiť budúceho zamestnávateľa, že Vy ste presne to čo on potrebuje :)

#7  KatrinaB 22.06.2016, 11:25

Dobrý deň. FO účtujúca v podvojnom účtovníctve - DP za rok 2015 typ B, prílohy Súvaha, VZaS, Poznámky. Chcem Vás poprosiť o pomoc so zaúčtovaním splatnej dane do nákladov v bežnom období . V tomto prípade sa v ako splatná daň zaúčtuje suma dane na zaplatenie , ktorá vyjde FO na konci DP, teda po uplatnení odpočítateľnej položky a daňového bonusu na deti? Vopred ďakujem.

#8  Ing. Eva Mihalíková 24.06.2016, 14:10

Dobrý deň, áno do nákladov si môžte dať len takú daň ako naozaj zaplatíte, teda po odpočítaní všetkých odpočítateľných položiek.

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovna-zavierka-v-podvojnom-uctovnictve-za-rok-2013-2-cast&idc=159

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.