Účtovanie zľavy z ceny zásob

Na strane odberateľa

Podľa § 22 ods. 6 Opatrenia č. 23054/2002-92 o postupoch účtovania, v prípade, že je odberateľovi poskytnutá zľava, je nutné účtovať ju ako súčasť ocenenia zásob. V praxi môže byť odberateľovi poskytnutá buď naturálna zľava (tovar grátis), alebo percentuálna zľava z ceny zakúpeného tovaru. Účtovanie bude nasledovné:

Účtovné súvzťažnosti – naturálna zľava

MD

D

Prijatá faktúra za kúpu tovaru

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

DPH 20%

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

Poskytnutá naturálna zľava – 1+1 grátis

 

 

-          tovar ocenený reprodukčnou obstarávacou cenou (ID)

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

648 Účet 648 - Ostatní provozní výnosy (Výnosový - daňový) 648

-          predaj grátisového tovaru

504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

Vystavená faktúra za predaj tovaru

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

Úhrada prijatej faktúry (VBÚ)

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

Úhrada vystavenej faktúry (VBÚ)

221 Účet 221 - Bankovní účty (Aktívny) 221

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

Zľava z ceny tovaru poskytnutá na základe dobropisu

 

 

Prijatá faktúra

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

DPH 20%

343 Účet 343 - DPH - Daň z přidané hodnoty (Aktívny i Pasívny) 343

321 Účet 321 - Dodavatelé - závazky z obchodních vztahů (Pasívny) 321

Prijatý dobropis

315 Účet 315 - Ostatní pohledávky (Aktívny) 315

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

Predaj zakúpeného tovaru (výdajka)

504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

Zúčtovanie poskytnutej zľavy (ID)

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

504 Účet 504 - Prodané zboží (Nákladový - daňový) 504

Inzerce ∇

Na strane dodávateľa

Účtovanie poskytnutých zliav na strane dodávateľa rieši § 74 ods. 2 Postupov účtovania, ktorý definuje poskytnutú zľavu z ceny ako súčasť tržieb u dodávateľa, pričom za zľavu z ceny sa nepovažuje poskytnutý tovar zdarma. Účtovanie bude nasledovné:

Účtovné súvzťažnosti – zľava z ceny na základe dobropisu

MD

D

Zaúčtovanie dobropisu v prípade, že odberateľ faktúru ešte neuhradil

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

Druhý spôsob:

- 311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

- 604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

Zaúčtovanie dobropisu po uhradení faktúry odberateľom

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

325 Účet 325 - Ostatní závazky (Pasívny) 325

Poskytnutie naturálnej zľavy

 

 

Vystavenie faktúry

311 Účet 311 - Pohledávky z obchodních vztahů (Aktívny) 311

604 Účet 604 - Tržby za zboží (Výnosový - daňový) 604

Výdaj tovaru poskytnutého vo forme zľavy

548 Účet 548 - Ostatní provozní náklady (Nákladový - daňový) 548

132 Účet 132 - Zboží na skladě a v prodejnách (Aktívny) 132

 

 

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie nákladov
13 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - Daň z pridanej hodnoty
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zlavy-z-ceny-zasob&idc=201

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.