Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom

| Ing. Eva Mihalíková

Účet 333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom.
Účet 335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335 - Pohľadávky voči zamestnancom


Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Pracovná cesta – Cestovný príkaz (bez poskytnutia preddavku)

 

 

a)      záväzok voči zamestnancom

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

b)     úhrada záväzku – VPD, VBÚ

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Poskytnutý preddavok zamestnancovi na pracovnú cestu

 

 

a)      v hotovosti – VPD

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

b)     výberom z bankového účtu – VBÚ

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Poskytnutie telefónnej karty zamestnancovi

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

213Účet 213 - Ceniny (Aktívny) 213

Vyúčtovanie pracovnej cesty – Cestovný príkaz

 

 

a)      preddavok = vyúčtovanie

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

b)     preddavok < vyúčtovanie

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

c)      doplatok zamestnancovi – VPD, VBÚ

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

d)     preddavok > vyúčtovanie

512Účet 512 - Cestovné (Nákladový) 512

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

e)     zamestnanec doplatí rozdiel v hotovosti - PPD

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Zúčtovanie preddavku poskytnutého zamestnancovi

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Schodok v pokladnici: chyba zodpovedného pracovníka  - VPD

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

Náhrada škody uplatnená voči zamestnancovi

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Vyrovnanie pohľadávok voči zamestnancom – zrážka zo mzdy

331Účet 331 - Zamestnanci (Pasívny) 331

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

Príspevok na štúdium

 

 

a)      nárok na príspevok

528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

b)     vyplatenie príspevku – VPD, VBÚ

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Príspevok zo sociálneho fondu

 

 

a)      suma príspevku

472Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasívny) 472

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

b)     zrážková daň

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

342Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

c)      vyplatený príspevok – VPD, VBÚ

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Paušál na úhradu nákladov na čistenie pracovných odevov

 

 

a)      nárok na paušál

548Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový) 548

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

b)     vyplatenie paušálu – VPD, VBÚ

333Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasívny) 333

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie nákladov na cestovné Účtovanie nákladov na cestovné

16. 09. 2018, Eva Mihalíková Účtovanie nákladov na účte 512, príklady z praxe.... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi Mzdy

Rýchly prehľad článkov z kategórie Mzdy

S témou Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom souvisí následujúcí účtovný testy

Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia, 15 příkladů spustiť test »
Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť, 50 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.
Účtovanie pohľadávok a záväzkov, 12 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zavazkov-a-pohladavok-voci-zamestnancom&idc=89

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.