Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom

Účet 333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333 – Ostatné záväzky voči zamestnancom.
Účet 335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335 - Pohľadávky voči zamestnancom


Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Pracovná cesta – Cestovný príkaz (bez poskytnutia preddavku)

 

 

a)      záväzok voči zamestnancom

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

b)     úhrada záväzku – VPD, VBÚ

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Poskytnutý preddavok zamestnancovi na pracovnú cestu

 

 

a)      v hotovosti – VPD

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

b)     výberom z bankového účtu – VBÚ

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Poskytnutie telefónnej karty zamestnancovi

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

213 Účet 213 - Ceniny (Aktivní) 213

Vyúčtovanie pracovnej cesty – Cestovný príkaz

 

 

a)      preddavok = vyúčtovanie

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

b)     preddavok < vyúčtovanie

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

c)      doplatok zamestnancovi – VPD, VBÚ

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

d)     preddavok > vyúčtovanie

512 Účet 512 - Cestovné (Nákladový - daňový) 512

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

e)     zamestnanec doplatí rozdiel v hotovosti - PPD

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

Zúčtovanie preddavku poskytnutého zamestnancovi

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

Schodok v pokladnici: chyba zodpovedného pracovníka  - VPD

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

Náhrada škody uplatnená voči zamestnancovi

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Vyrovnanie pohľadávok voči zamestnancom – zrážka zo mzdy

331 Účet 331 - Zamestnanci (Pasivní) 331

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

Príspevok na štúdium

 

 

a)      nárok na príspevok

528 Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový - nedaňový) 528

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

b)     vyplatenie príspevku – VPD, VBÚ

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Príspevok zo sociálneho fondu

 

 

a)      suma príspevku

472 Účet 472 - Záväzky zo sociálneho fondu (Pasivní) 472

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

b)     zrážková daň

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

342 Účet 342 - Ostatné priame dane (S premenlivým zostatkom) 342

c)      vyplatený príspevok – VPD, VBÚ

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Paušál na úhradu nákladov na čistenie pracovných odevov

 

 

a)      nárok na paušál

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

b)     vyplatenie paušálu – VPD, VBÚ

333 Účet 333 - Ostatné záväzky voči zamestnancom (Pasivní) 333

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie záväzkov a pohľadávok voči zamestnancom' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie pohľadávok a záväzkov
12 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie mzdových nákladov a sociálneho zabezpečenia
15 príkladov
Spustiť test
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Štátnicový test z účtovníctva - 1. časť
50 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zavazkov-a-pohladavok-voci-zamestnancom&idc=89

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.