Účtovanie zásob v praxi

Každá účtovná jednotka si môže zvoliť akým spôsobom bude účtovať zásoby, či spôsobom A, alebo B. Zvolený spôsob účtovania je nutné premietnuť vo všetkých skladoch, ktoré podliehajú účtovnej jednotke. Zvolený spôsob účtovania priamo ovplyvňuje schopnosť vyčísliť objem peňažných prostriedkov, ktoré sú „uložené“ v zásobách a ktoré sa stanú v budúcnosti výnosmi účtovnej jednotky. Pri účtovaní zásob je dôležité rozoznať čo je rozdiel medzi materiálom a čo za tovarom.

 

Čo sa považuje za materiál?

 • Suroviny, ktoré pri výrobnom procese prechádzajú úplne alebo sčasti do výrobku a tvoria jeho podstatu,
 • Pomocné látky, ktoré prechádzajú do výrobku ale netvoria jeho podstatu,
 • Prevádzkové látky – čistiace prostriedky, atď.,
 • Náhradné dielce,
 • Obaly.

 

Čo sa považuje za tovar? 

 • tovar predstavujú predmety zakúpené za účelom ich predaja bez zmeny podoby.

Inzerce ∇

Spôsob A

Účtovanie obstarania materiálu/tovaru, prevod na sklad, vyskladnenie, predaj tovaru.

Výhody:

 • prehľadnejšia evidencia skladových zásob
 • okamžité vyčíslenie finančných prostriedkov uložených v zásobách v ktoromkoľvek účtovnom období

Nevýhody:

 • zložitejšie účtovanie

Príklady účtovania spôsobom A

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Obstaranie materiálu – PFA

 

 

a)      cena bez DPH

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Prevzatie materiálu na sklad – príjemka

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

111 Účet 111 - Obstaranie materiálu (Aktivní) 111

Spotreba materiálu – výdajka

 

 

a)      spotreba v rámci účtovnej jednotky

50x

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

b)      predaj materiálu ďalej

542 Účet 542 - Predaný materiál (Nákladový - daňový) 542

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

Inventarizačné rozdiely – ID

 

 

a)      účtovný stav > skutočný stav (manko)

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

b)      skutočný stav > účtovný stav (prebytok)

112 Účet 112 - Materiál na sklade (Aktivní) 112

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Obstaranie tovaru – PFA

 

 

a)      cena bez DPH

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Príjem tovaru na sklad

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

Predaj tovaru odberateľom

 

 

a)      vyskladnenie

504 Účet 504 - Predaný tovar (Nákladový - daňový) 504

132 Účet 132 - Tovar na sklade a v predajniach (Aktivní) 132

b)      vystavená faktúra – cena bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

c)       vystavená faktúra – DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Spôsob B

Nákup materiálu sa účtuje rovno do spotreby, skladové zásoby sa vedú na základe evidencie príjemky/výdajky.

Výhody:

 • jednoduchšie účtovanie

Nevýhody

 • neprehľadnosť
 • zložitejšie vyčíslenie peňažných prostriedkoch uložených v zásobách

Príklady účtovania spôsobom B

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Nákup materiálu/tovaru - PFA

 

 

a)      cena bez DPH

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

b)      DPH

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Prevzatie materiálu na sklad

 

 

-          pri spôsobe B sa nepoužíva

 

 

Inventarizačné rozdiely

 

 

a)      účtovný stav > skutočný stav (manko)

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

b)      skutočný stav > účtovný stav (prebytok)

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Predaj tovaru odberateľom

 

 

a)      cena bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

 

Viac teórie o účtovaní a rozdelení zásob nájdete v článku Obstaranie, spotreba a predaj zásob.

 

Kategórie

S tématom 'Účtovanie zásob v praxi' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovanie materiálu
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom A
10 príkladov
Spustiť test
F  Tento test je Free, môžete si ho zadarmo vyplniť koľkokrát chcete aj bez registrácie. Účtovanie zásob spôsobom B
10 príkladov
Spustiť test

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  Kasklik 06.05.2019, 22:08

Ďakujem za pomoc

#2  Veronikaaaa 11.07.2020, 17:23

Ďakujem pekne

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zasob-v-praxi&idc=161

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.