Účtovanie zaokrúhlenia hotovostných platieb od 1.júla 2022

Zaokrúhľovanie cien tovarov a služieb platených v hotovosti sa mení od 01.07.2022 v nadväznosti na zmenu zákona č. 457/2021, ktorým sa mení zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách. Dôvodom pre zavedenie zaokrúhľovania hotovostných platieb je minimalizácia používania jedno a dvojcentových mincí.

 Spôsob zaokrúhľovania hotovostných platieb ustanovuje § 3 ods. 4 spomínaného zákona nasledovne:

„Cena platená v hotovosti sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov; celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je nižší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nadol a celkový zvyšok nezaokrúhlenej ceny platenej v hotovosti, ktorý je rovný alebo vyšší ako polovica hodnoty 5 eurocentov, sa zaokrúhľuje nahor. Ak je cena platená v hotovosti súčtom cien za viac kusov toho istého tovaru alebo viac kusov rôznych tovarov, zaokrúhľuje sa takto až výsledná cena platená v hotovosti. Cena platená v hotovosti vo výške 1 eurocent alebo 2 eurocenty sa zaokrúhľuje na 5 eurocentov.“

 

Príklady zaokrúhlenia:

  • výsledná cena 1,02 Eur = 1,00 Eur
  • výsledná cena 1,03 Eur = 1,05 Eur
  • výsledná cena 0,01 Eur = 0,05 Eur
  • výsledná cena 100,23 = 100,25 Eur
  • výsledná cena 1250,38 = 1250,40 Eur

Pre účely účtovníctva zaokrúhľovanie ceny nemá vplyv na oceňovanie nakupovaného majetku alebo služieb. Znamená to teda, že zaokrúhľovanie nie je možné účtovať ako súčasť obstarávacej ceny ale musí sa rozúčtovávať zvlášť. Zaokrúhlenie sa účtuje na základe účtovných záznamov, z ktorých je zrejmé zaokrúhlenie platenej sumy. Takýmto účtovným záznamom je napríklad doklad z pokladnice e-kasa alebo príjmový pokladničný doklad na ktorom sa nachádza zaokrúhlenie ceny.

 

Zaokrúhľovanie môže dodávateľ v súlade so zákonom vykonať dvomi spôsobmi a to:

  • na vystavenom účtovnom doklade (faktúre),
  • na vystavenom pokladničnom doklade o úhrade faktúry ak zaokrúhlenie neuviedol vo faktúre.

V prípade čiastkových úhrad v hotovosti za zaokrúhľuje každá uhradená suma na vystavenom pokladničnom doklade o úhrade faktúry.

 

Zaokrúhľovanie v podvojnom účtovníctve

Zaokrúhľovanie v podvojnom účtovníctve sa účtuje:

Príklady účtovania v podvojnom účtovníctve:

Účtovanie u odberateľa

Nákup tovaru v hotovosti – VPD

Suma v EUR

MD

Dal

a)       Základ dane

103,20

131 Účet 131 - Obstaranie tovaru (Aktivní) 131

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

b)      DPH

20,64

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

c)       Zaokrúhlenie

0,01

548 Účet 548 - Ostatné náklady na hospodársku činnosť (Nákladový - daňový) 548

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

 

Účtovanie u dodávateľa

Predaj tovaru v hotovosti – VPD

Suma v EUR

MD

Dal

a)       Základ dane

103,20

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

b)      DPH

20,64

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

c)       Zaokrúhlenie

0,01

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

 

Zaokrúhľovanie v jednoduchom účtovníctve

Zaokrúhľovanie v jednoduchom účtovníctve sa účtuje:

  • na strane odberateľa (nakupujúceho) ako výdavok vynaložený na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov v členení ostatné výdavky
  • na strane dodávateľa (predávajúceho) ako príjem zahrnovaný do základu dane z príjmov v členení ostatné príjmy

 

Príklady účtovania v jednoduchom účtovníctve:

Účtovanie u odberateľa

Nákup tovaru v hotovosti – VPD

Suma v EUR

Peňažný denník

a)       Základ dane

103,20

VOZD – v členení zásoby

b)      DPH

20,64

VNZD – v členení DPH

c)       Zaokrúhlenie

0,01

VOZD – v členení ostatné výdavky

POZN: VOZD = Výdavok ovplyvňujúci základ dane; VNZD – výdavok neovplyvňujúci základ dane

Účtovanie u dodávateľa

Nákup tovaru v hotovosti – VPD

Suma v EUR

Peňažný denník

a)       Základ dane

103,20

POZD – v členení predaj tovaru

b)      DPH

20,64

PNZD – v členení DPH

c)       Zaokrúhlenie

0,01

POZD – v členení ostatné príjmy

POZN: POZD – príjem ovplyvňujúci základ dane, PNZD – príjem neovplyvňujúci základ dane

 

Čo v prípade ak je faktúra vystavená ešte pred 1.júlom 2022 ale úhrada v hotovosti sa zrealizuje až po tomto dátume ?

Takúto faktúru nie je potrebné opravovať, pretože sa zaokrúhlenie hotovostnej platby uvedie na vystavenom pokladničnom doklade o úhrade faktúry, na základe ktorého sa bude táto skutočnosť aj účtovať.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - všeobecné znalosti
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dlhodobého hmotného majetku
4 príklady
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - účtovné doklady
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (1)

#1  Meno este neregistrovane 07.07.2022, 12:23

a mohli by ste uviest aj proklad zauctovania, ked zaokruhlenie bude zaporne?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zaokruhlenia-hotovostnych-platieb-od-1-jula-2022&idc=482

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.