Účtovanie založenia s.r.o.

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu v Exceli alebo v PDF

Príjmový pokladničný doklad Stiahnuť

Podľa obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.) sa spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi a vzniká dňom zapísania do Obchodného registra. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

Fyzická osoba môže byť spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať najviac 50 spoločníkov a je povinná viesť podvojné účtovníctvo

  • Hodnota základného imania:                           5 000 €
  • Minimálny vklad jedného spoločníka:              750 €

1. Splatenie základného imania vkladom do pokladne alebo vkladom na bankový účet spoločnosti.

Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

Upísané základné imanie

353 Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktivní) 353

411 Účet 411 - Základné imanie (Pasivní) 411

Splatené základné imanie (PPD, VBÚ)

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

353 Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktivní) 353

2. Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom


Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

Upísané základné imanie

353 Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktivní) 353

411 Účet 411 - Základné imanie (Pasivní) 411

Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu (účtuje sa ako pohľadávka voči správcovi vkladu)

378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378

353 Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktivní) 353

Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou

378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378

353 Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktivní) 353

Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378

Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova)

021 Účet 021 - Stavby (Aktivní) 021

378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378

Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením s.r.o.

518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD, VBÚ)

379 Účet 379 - Iné záväzky (Pasivní) 379

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211, 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Inzerce ∇

Čo všetko patrí medzi zriaďovacie výdavky:

  • úradné poplatky súvisiace so založením spoločnosti – správne poplatky, faktúry za advokáta, komerčného právnika alebo notára, overenie podpisov a iné.
  • výdavky na pracovné cesty súvisiace so založením nového podniku – cestovné lístky, letenky, ubytovanie a iné výdavky.
  • odmeny za práce a služby súvisiace so založením firmy (napr. odmena za sprostredkovanie) a iné výdavky súvisiace s budúcou činnosťou firmy.

Všetky zriaďovacie výdavky je potrebné spočítať a zaúčtovať jednou sumou do výdavkov ( 518 Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový - daňový) 518) s dátumom začatia podnikania (zápis v OR). Zriaďovacie výdavky sú daňovo uznané výdavky aj napriek tomu, že ich zakladateľ spoločnosti vynaložil pred začatím podnikania.

 

použité skratky:
VPD – výdavkový pokladničný doklad
VBÚ – výpis z bankového účtu
OR – Obchodný register
ZI – základné imanie

Kategórie

S tématom 'Účtovanie založenia s.r.o.' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie založenia s.r.o.
9 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (7)

#1  Jarka072 11.03.2014, 11:36

Dobrý deň, chcem poprosiť o radu ako zaúčtovať kúpu spoločnosti - redy made- kde bol splatený vklad 5000€, inak bola spoločnosť čistá (bez záväzkov a pohladávok). Faktúra za poplatok spoločnosti ktorá predala ready made vo výške 499€ sa v kúpenej spoločnosti neúčtuje? Ďakujem

#2  Peto365 07.09.2016, 12:40

Dobrý deň, ak však ku dňu vzniku spoločnosti prehlási správca vkladu, že vklady boli splatené vo výške 100%, možno rovno otváracou súvahou účtovať 211/411 a tak vynechať zápisy 353/411 nie ?

#3  Ing. Eva Mihalíková 16.09.2016, 11:03

Dobrý deň, nie, ide o to, že predpis vkladu účtujete na základe zakladatelskej listiny - ID, a splatený vklad učtuje na základe vypisu z účtu, prípadne iného dokladu dokazujúceho splatený vklad. Musi sa najskôr zaúčtovať povinnosť splatiť vklad a nasledne splatenie

#4  Peto365 16.09.2016, 12:00

S tým nemôžem súhlasiť, ak má spoločnosť ku dňu vzniku doklad z banky, že na účte je zostatok 5 000,- € a teda ZI bolo 100% splatené (poprípade iná suma ZI v zmysle spoloč.zmluvy), nemá dôvod účtovať 353/411 a následne 221/353. Ku dňu vzniku už na účte peniaze boli takže by to nebolo účtované podľa pravdivého obrazu. Správca vkladu prehlasuje, že bolo splatených 100% vkladov takže opäť nie je dôvod účtovať 365

#5  Ing. Eva Mihalíková 20.09.2016, 09:21

Toto je otázka skôr na audítora, či by bol takýto postup správny, ako som už písala o predpise povinnosti splatit vklady sa účtuje skôr ako sú splatene, teda len na základe návrhu zakladateľskej zmluvy, ak sú už na účte v tom čase peniaze, otázkou je ako môže mať firma na účte peniaze ked ešte nevznikla ?

#6  Peto365 06.01.2017, 21:01

Pekné od vás že tu maže komentáre. To že p.Mihalíková poskytuje nepravdivé informácie vám nevadí...ale to že to dá niekto na pravú mieru vám vadí.....

#7  Ing. Eva Mihalíková 20.01.2017, 10:34

Pán Peter neviem prečo ma hneď osočujete, neviem o žiadnom zmazanom komentári. Normálne som sa Vás pytala na Váš názor, nikto nemôže vedieť všetko a ja sa rozhodne nepovažujem za osobu čo vie všetko a snaží sa ostatných o tom presvedčiť.. Pekný deň Vám prajem

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zalozenia-s-r-o-&idc=79

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.