Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie založenia s.r.o.

| Ing. Eva Mihalíková

Súvisiace dokumenty ku stiahnutiu

Príjmový pokladničný doklad Stiahnuť tu

Podľa obchodného zákonníka (Zákon č. 513/1991 Zb.) sa spoločnosť s ručením obmedzeným zakladá spoločenskou zmluvou podpísanou všetkými zakladateľmi a vzniká dňom zapísania do Obchodného registra. Pravosť podpisov zakladateľov musí byť úradne overená.

Fyzická osoba môže byť spoločníkom najviac v troch spoločnostiach. Spoločnosť s ručením obmedzeným môže mať najviac 50 spoločníkov a je povinná viesť podvojné účtovníctvo

 • Hodnota základného imania:                           5 000 €
 • Minimálny vklad jedného spoločníka:              750 €

1. Splatenie základného imania vkladom do pokladne alebo vkladom na bankový účet spoločnosti.

Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

Upísané základné imanie

353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353

411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Splatené základné imanie (PPD, VBÚ)

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353

2. Splatenie základného imania peňažným i nepeňažitým vkladom


Účtovné súvzťažnosti:

MD

D

Upísané základné imanie

353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353

411Účet 411 - Základné imanie (Pasívny) 411

Splatená časť vkladov (min. 30%) ZI v peniazoch na prechodný účet spravovaný správcom vkladu (účtuje sa ako pohľadávka voči správcovi vkladu)

378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353

Splácanie upísaného vkladu zakladateľmi vo forme nepeňažného vkladu napr. budovou

378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

353Účet 353 - Pohľadávky za upísané vlastné imanie (Aktívny) 353

Príjem peňažných prostriedkov od správcu vkladu na bankový účet po zápise v OR

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

Prijatie nepeňažného vkladu od správcu vkladu (napr. budova)

021Účet 021 - Stavby (Aktívny) 021

378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

Vyúčtovanie zriaďovacích výdavkov voči zakladateľovi, ktorý uhrádzal všetky výdavky súvisiace so založením s.r.o.

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

Úhrada zriaďovacích výdavkov zakladateľovi (z pokladnice, z bankového účtu – VPD, VBÚ)

379Účet 379 - Iné záväzky (Pasívny) 379

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211, 221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Inzercia ∇

Čo všetko patrí medzi zriaďovacie výdavky:

 • úradné poplatky súvisiace so založením spoločnosti – správne poplatky, faktúry za advokáta, komerčného právnika alebo notára, overenie podpisov a iné.
 • výdavky na pracovné cesty súvisiace so založením nového podniku – cestovné lístky, letenky, ubytovanie a iné výdavky.
 • odmeny za práce a služby súvisiace so založením firmy (napr. odmena za sprostredkovanie) a iné výdavky súvisiace s budúcou činnosťou firmy.

Všetky zriaďovacie výdavky je potrebné spočítať a zaúčtovať jednou sumou do výdavkov ( 518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518) s dátumom začatia podnikania (zápis v OR). Zriaďovacie výdavky sú daňovo uznané výdavky aj napriek tomu, že ich zakladateľ spoločnosti vynaložil pred začatím podnikania.

 

použité skratky:
VPD – výdavkový pokladničný doklad
VBÚ – výpis z bankového účtu
OR – Obchodný register
ZI – základné imanie


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Ready made s.r.o.: Dobrá príležitosť, ako môžete začať podnikať Ready made s.r.o.: Dobrá príležitosť, ako môžete začať podnikať

13. 01. 2019, Sponzorovaný článok Thomas Wolfe raz povedal, že vrchol úspechu dosiahnete v momente, keď sa prestanete zaujímať o peniaze, popularitu a komplimenty. ... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie založenia s.r.o. souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie založenia s.r.o., 9 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] Jarka072 11.03.2014, 11:36

  Dobrý deň, chcem poprosiť o radu ako zaúčtovať kúpu spoločnosti - redy made- kde bol splatený vklad 5000€, inak bola spoločnosť čistá (bez záväzkov a pohladávok). Faktúra za poplatok spoločnosti ktorá predala ready made vo výške 499€ sa v kúpenej spoločnosti neúčtuje? Ďakujem

 1. [ 2] Peto365 07.09.2016, 12:40

  Dobrý deň, ak však ku dňu vzniku spoločnosti prehlási správca vkladu, že vklady boli splatené vo výške 100%, možno rovno otváracou súvahou účtovať 211/411 a tak vynechať zápisy 353/411 nie ?

 1. [ 3] Ing. Eva Mihalíková 16.09.2016, 11:03

  Dobrý deň, nie, ide o to, že predpis vkladu účtujete na základe zakladatelskej listiny - ID, a splatený vklad učtuje na základe vypisu z účtu, prípadne iného dokladu dokazujúceho splatený vklad. Musi sa najskôr zaúčtovať povinnosť splatiť vklad a nasledne splatenie

 1. [ 4] Peto365 16.09.2016, 12:00

  S tým nemôžem súhlasiť, ak má spoločnosť ku dňu vzniku doklad z banky, že na účte je zostatok 5 000,- € a teda ZI bolo 100% splatené (poprípade iná suma ZI v zmysle spoloč.zmluvy), nemá dôvod účtovať 353/411 a následne 221/353. Ku dňu vzniku už na účte peniaze boli takže by to nebolo účtované podľa pravdivého obrazu. Správca vkladu prehlasuje, že bolo splatených 100% vkladov takže opäť nie je dôvod účtovať 365

 1. [ 5] Ing. Eva Mihalíková 20.09.2016, 09:21

  Toto je otázka skôr na audítora, či by bol takýto postup správny, ako som už písala o predpise povinnosti splatit vklady sa účtuje skôr ako sú splatene, teda len na základe návrhu zakladateľskej zmluvy, ak sú už na účte v tom čase peniaze, otázkou je ako môže mať firma na účte peniaze ked ešte nevznikla ?

 1. [ 6] Peto365 06.01.2017, 21:01

  Pekné od vás že tu maže komentáre. To že p.Mihalíková poskytuje nepravdivé informácie vám nevadí...ale to že to dá niekto na pravú mieru vám vadí.....

 1. [ 7] Ing. Eva Mihalíková 20.01.2017, 10:34

  Pán Peter neviem prečo ma hneď osočujete, neviem o žiadnom zmazanom komentári. Normálne som sa Vás pytala na Váš názor, nikto nemôže vedieť všetko a ja sa rozhodne nepovažujem za osobu čo vie všetko a snaží sa ostatných o tom presvedčiť.. Pekný deň Vám prajem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zalozenia-s-r-o-&idc=79

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.