Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie zálohových faktúr

| Ing. Eva Mihalíková

V praxi sa bežne stretávame s určitou formou predfaktúr, ktoré sa vystavujú pred dodaním tovaru či služby a slúžia hlavne ako určitá poistka na zaplatenie tovaru/služby, keďže až po úhrade predfaktúr dôjde k dodaniu tovaru či vykonania služby. Väčšinou začínajúci účtovníci sa často pýtajú ako tieto predfaktúry, zálohové faktúry a ich iné formy zaúčtovať.

Dôležitým faktom je, že takýto dokument nevykazuje všetky povinné údaje, ktoré má mať daňový doklad (nebýva na nich rozpis DPH, dátum zdaniteľného plnenia, dátum dodania, atď.) a z tohto dôvodu sú takéto doklady považované za nedaňové doklady a neúčtuje sa o nich. Účtovná jednotka ich však môže a spravidla aj musí evidovať a účtovať hlavne o ich úhrade.

Podľa zákona o dani z príjmov je nutné faktúru vyhotoviť do 15 dní po prijatí platby pred dodaním tovaru/ služby.

Účtovný príklad

Spoločnosť ABC s.r.o. dohodne obchodnú spoluprácu so spoločnosťou XYZ s.r.o., v rámci obchodnej spolupráce sa jedná o sprostredkovanie predaja tovaru, dohodnutá suma za sprostredkovanie bola stanovená na 24 000 €, pričom spoločnosť ABC požaduje splatenie 50% vo forme zálohe vopred aby mohla uhrádzať výdavky spojené so sprostredkovaním predaja, sprostredkovanie bude uskutočnené do 15 dní od prijatí zálohy.  


Účtovanie u spoločnosti XYZ (odberateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Prijatá zálohová faktúra v sume 12 000 €

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 € - VBÚ

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prijatá faktúra v sume 24 000 €

 

 

a)      Suma bez DPH 20 000 €

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH 4 000 €

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie uhradenej zálohy

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

Uhradenie zvyšnej sumy dodávateľovi - VBÚ

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221


 Účtovanie u spoločnosti ABC (dodávateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Zálohová faktúra v sume 12 000 € vystavená na spoločnosť XYZ

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 €

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

Do 15 dní od úhrady vystavená riadna faktúra v sume 24 000 €

 

 

c)       Suma bez DPH 20 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

d)      DPH 4 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie uhradenej zálohy

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Uhradenie zvyšnej sumy od odberateľa - VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Inzercia ∇

 

2. možnosť: sprostredkovanie sa uskutoční po viac ako 15tich dňoch od vystavenia zálohovej faktúry

Účtovanie u spoločnosti XYZ (odberateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Prijatá zálohová faktúra v sume 12 000 €

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 € - VBÚ

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

Prijatá faktúra v sume 12 000 €

 

 

a)      Suma bez DPH 10 000 €

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH 2 000 €

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie uhradenej zálohy

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

Prijatá faktúra za sprostredkovanie

 

 

a)      Suma bez DPH 20 000 €

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH 4 000 €

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie poskytnutej zálohy

 

 

a)      Suma bez DPH -10 000 €

314Účet 314 - Poskytnuté preddavky (Aktívny) 314

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

b)      DPH -2 000 €

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Úhrada zvyšku faktúry - VBÚ

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

 

Účtovanie u spoločnosti ABC (dodávateľ)

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Vystavená zálohová faktúra v sume 12 000 €

-

-

Uhradená záloha v sume 12 000 € - VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

Vydaná faktúra v sume 12 000 €

 

 

c)       Suma bez DPH 10 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

d)      DPH 2 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie uhradenej zálohy

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

Vydaná faktúra za sprostredkovanie

 

 

c)       Suma bez DPH 20 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

602Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový) 602

d)      DPH 4 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Zúčtovanie poskytnutej zálohy

 

 

c)       Suma bez DPH -10 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

324Účet 324 - Prijaté preddavky (Pasívny) 324

d)      DPH -2 000 €

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Prijatá úhrada zvyšku faktúry - VBÚ

221Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe Faktúra/daňový doklad k prijatej platbe

07. 10. 2019, Eva Mihalíková Kedy vystaviť faktúru k prijatej platbe, účtovanie faktúr k prijatej platbe, vyúčtovacia faktúra... celý článok


 Účtovanie preddavkov Účtovanie preddavkov

24. 11. 2011, Jana Rusnáková V obchodnej praxi je častým javom, že dodávateľ od svojho odberateľa požaduje zaplatenie celej alebo čiastočnej úhrady za dohodnutú dodávku ešte pred jej realizáciou, t.j. pred uskutočnením dodávky... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

  1. [ 1] Anton Kamody 31.03.2016, 15:30

    Je uzavretá Koncesná zmluva na služby v odpadovom hospodárstve podľa Obchodného zákoníka na dobu určitú 20 rokov v ktorej nie je dohodnutá cena za jednotlivé dodávky v mernej jednotke. Verejný obstaravateľ (obec) ktorý nie je platcom poskytuje ( nemôže si odpočítať DPH) Koncesinárovi mesačný preddavok vždy do 5 dňa príslušného kalendárneho mesiaca vo výške 59 000,-€. Koncesionár na tento trvalý mesačný preddavok nevystaví Verejnému obstaravateľovi faktúru s rozpisom poskytnutej služby v mesiaci na mernú jednotku + DPH, ale prijatú zálohovú platbu zučtuje ako 0 v svojom účtovníctve. Je takýto postup správny s hľadiska zákona. Ďakujem vopred za stanovisko.

  1. [ 2] Jana Bratanova 31.01.2019, 19:40

    Antone děkuji za extra informaci, tady jsem vykoumala ještě toto http://www.ipodnikatel.cz/Ucetnictvi-a-danova-evidence/jak-vystavit-zalohovou-fakturu.html

  1. [ 3] Jana Bratanova 31.01.2019, 19:46

    A i toto https://imboss.cz/jak-na-faktury/ - možná se někomu hodí :)

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-zalohovych-faktur&idc=234

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.