Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie výroby a výrobkov

| Ing. Eva Mihalíková

Výrobky sa účtujú na účet č. 123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123, keďže sa jedná o účet zásob je možné s ním účtovať buď spôsobom A (pohyb výrobkov sa účtuje s účtom 121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121) alebo spôsobom B, kde sa tento účet používa pri uzatváraní účtovných kníh. 

Za výrobky je možné považovať: bytové a nebytové priestory, ktoré účtovná jednotka stavia na predaj; elektrickú energiu, plyn, bioplyn, paru a vodu ak sú určené na ďalší predaj a ostatné produkty účtovnej jednotky, ktoré vyrába za účelom predaja. 

Výrobky sa oceňujú vo vlastných nákladoch a je možné využiť jeden z nasledujúcich ocenení:

  • ocenenie skutočnými nákladmi vynaloženými na výrobu
  • vo vnútropodnikových cenách stanovených na základe kalkulácie
  • kombináciou skutočných a vnútropodnikových cien

Medzi skutočné náklady patria priame ale aj nepriame náklady na výrobu.

Priame náklady:

  • priamy materiál: spotreba surovín, pomocných látok a materiálu
  • priame mzdové náklady
  • ostatné náklady (soc. poistenie, príplatky, spotreba el. energie, opravy, atď.)
  • služby dodané dodávateľmi

Nepriame náklady:

  • výrobná  a správna réžia: riadenie a správa podniku (údržba výrobných hál, úroky z poskytnutých pôžičiek na výrobu, atď.)

Inzercia ∇

Príklady účtovania:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Výrobky prevzaté z výroby po ich dokončení:

 

 

a)      úbytok nedokončenej výroby

611Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový) 611

121Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktívny) 121

b)      naskladnenie výrobkov

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Prebytok výrobkov zistený pri inventarizácii

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

Predaj výrobkov – VFA

 

 

a)      cena výrobkov bez DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

b)      DPH

311Účet 311 - Odberatelia (Aktívny) 311

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Vyskladnenie výrobkov

613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Spotreba výrobkov v rámci účtovnej jednotky

613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Výrobky použité na reprezentačné účely

513Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktívny) 513

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Darovanie výrobkov

543Účet 543 - Dary (Nákladový) 543

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Platenie záväzkov výrobkami (nepeňažné plnenie)

 

 

a)      vyskladnenie výrobkov

613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

b)      úhrada záväzkov

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

601Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový) 601

c)       DPH zo záväzkov

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

d)      zúčtovanie záväzku

5xx

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Poskytnutie výrobkov zamestnancom bezodplatne

 

 

a)      vyskladnenie výrobkov

528Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový) 528

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Manko na výrobkoch zistené pri inventarizácii

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Poškodenie, zničenie výrobkov

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Zúčtovanie manka na výrobkoch ako pohľadávku voči:

 

 

a)      zamestnancom

335Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktívny) 335

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

b)      tretím osobám

378Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktívny) 378

648Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový) 648

Krádež výrobkov

549Účet 549 - Manká a škody (Nákladový) 549

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

Precenenie výrobkov

 

 

a)      zvýšenie ceny

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123

613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

b)      zníženie ceny

613Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový) 613

123Účet 123 - Výrobky (Aktívny) 123


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Účtovanie zľavy z ceny zásob Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014, Eva Mihalíková Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.... celý článok


 Účtovanie zásob v praxi Účtovanie zásob v praxi

08. 04. 2014, Eva Mihalíková Príklady účtovania zásob, výhody nevýhody spôsobu A a spôsobu B... celý článok


 Obstarávanie, spotreba a predaj zásob Obstarávanie, spotreba a predaj zásob

21. 01. 2012, Jana Rusnáková 7. Maturitná otázka z účtovníctva - Obstarávanie, spotreba a predaj zásob... celý článokKategórie: Účtovníctvo pre začiatočníkov Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie výroby a výrobkov souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie výrobkov, 10 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Otázky & Diskusia

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-vyroby-a-vyrobkov&idc=224

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.