Účtovanie výroby a výrobkov

Výrobky sa účtujú na účet č. 123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123, keďže sa jedná o účet zásob je možné s ním účtovať buď spôsobom A (pohyb výrobkov sa účtuje s účtom 121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121) alebo spôsobom B, kde sa tento účet používa pri uzatváraní účtovných kníh. 

Za výrobky je možné považovať: bytové a nebytové priestory, ktoré účtovná jednotka stavia na predaj; elektrickú energiu, plyn, bioplyn, paru a vodu ak sú určené na ďalší predaj a ostatné produkty účtovnej jednotky, ktoré vyrába za účelom predaja. 

Výrobky sa oceňujú vo vlastných nákladoch a je možné využiť jeden z nasledujúcich ocenení:

  • ocenenie skutočnými nákladmi vynaloženými na výrobu
  • vo vnútropodnikových cenách stanovených na základe kalkulácie
  • kombináciou skutočných a vnútropodnikových cien

Medzi skutočné náklady patria priame ale aj nepriame náklady na výrobu.

Priame náklady:

  • priamy materiál: spotreba surovín, pomocných látok a materiálu
  • priame mzdové náklady
  • ostatné náklady (soc. poistenie, príplatky, spotreba el. energie, opravy, atď.)
  • služby dodané dodávateľmi

Nepriame náklady:

  • výrobná  a správna réžia: riadenie a správa podniku (údržba výrobných hál, úroky z poskytnutých pôžičiek na výrobu, atď.)

Inzerce ∇

Príklady účtovania:

Účtovné súvzťažnosti

MD

D

Výrobky prevzaté z výroby po ich dokončení:

 

 

a)      úbytok nedokončenej výroby

611 Účet 611 - Zmena stavu nedokončenej výroby (Výnosový - daňový) 611

121 Účet 121 - Nedokončená výroba (Aktivní) 121

b)      naskladnenie výrobkov

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613

Prebytok výrobkov zistený pri inventarizácii

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613

Predaj výrobkov – VFA

 

 

a)      cena výrobkov bez DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

601 Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový - daňový) 601

b)      DPH

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

Vyskladnenie výrobkov

613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Spotreba výrobkov v rámci účtovnej jednotky

613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Výrobky použité na reprezentačné účely

513 Účet 513 - Náklady na reprezentáciu (Aktivní) 513

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Darovanie výrobkov

543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Platenie záväzkov výrobkami (nepeňažné plnenie)

 

 

a)      vyskladnenie výrobkov

613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

b)      úhrada záväzkov

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

601 Účet 601 - Tržby za vlastné výrobky (Výnosový - daňový) 601

c)       DPH zo záväzkov

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

d)      zúčtovanie záväzku

5xx

321 Účet 321 - Dodávatelia (Pasivní) 321

Poskytnutie výrobkov zamestnancom bezodplatne

 

 

a)      vyskladnenie výrobkov

528 Účet 528 - Ostatné sociálne náklady (Nákladový - nedaňový) 528

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Manko na výrobkoch zistené pri inventarizácii

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Poškodenie, zničenie výrobkov

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Zúčtovanie manka na výrobkoch ako pohľadávku voči:

 

 

a)      zamestnancom

335 Účet 335 - Pohľadávky voči zamestnancom (Aktivní) 335

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

b)      tretím osobám

378 Účet 378 - Iné pohľadávky (Aktivní) 378

648 Účet 648 - Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti (Výnosový - daňový) 648

Krádež výrobkov

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Precenenie výrobkov

 

 

a)      zvýšenie ceny

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613

b)      zníženie ceny

613 Účet 613 - Zmena stavu výrobkov (Výnosový - daňový) 613

123 Účet 123 - Výrobky (Aktivní) 123

Kategórie

S tématom 'Účtovanie výroby a výrobkov' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie výrobkov
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Účtovanie zľavy z ceny zásob

24. 11. 2014

Účtovanie zľavy z cien nakúpených/predaných zásob. Účtovanie na strane odberateľa a na strane dodávateľa. Návod ako na to.

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-vyroby-a-vyrobkov&idc=224

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.