Účtovanie vyradenia motorového vozidla z obchodného majetku

Vyradiť motorové vozidlo z obchodného majetku ako aj z účtovníctva je možné pri:

 • predaji motorového vozidla,
 • likvidácii motorového vozidla v dôsledku opotrebenia,
 • likvidácii motorového vozidla v dôsledku havárie,
 • likvidácii motorového vozidla v dôsledku živelnej pohromy,
 • krádeži motorového vozidla,
 • darovaní,
 • preradení do osobného užívania.

 

Vyradenie motorového vozidla sa pri daňovom priznaní premietne v:

 • knihe dlhodobého majetku = jednoduché účtovníctvo,
 • vo viacerých účtovných knihách = podvojné účtovníctvo,
 • evidencii preukázateľných výdavkov (§ 9 ods. 11 zákona o dani z príjmov)
 • daňovej evidencii (§ 6 ods. 14 zákona o dani z príjmov)

Predaj motorového vozidla

Pri vyradení motorového vozidla v sústave podvojného účtovníctva je nutné najskôr zúčtovať zostatkovú cenu motorového vozidla a následne vyradenie zúčtovať na ťarchu účtu 082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082 – Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a súborom hnuteľných vecí a v prospech účtu 022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022 – Samostatne hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí. Posledným účtovným zápisom v tomto účtovnom prípade je zaúčtovanie príjmu z predaja motorového vozidla.

Inzerce ∇


Účtovný prípad

MD

D

Zúčtovanie zostatkovej ceny motorového vozidla – ID

541 Účet 541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Nákladový - daňový) 541

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

Zúčtovanie oprávok k motorovému vozidlu - ID

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

Vystavená faktúra za predaj motorového vozidla - VFA

311 Účet 311 - Odberatelia (Aktivní) 311

641 Účet 641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku (Výnosový - daňový) 641

 

Likvidácia motorového vozidla v dôsledku opotrebenia

Pri vyradení motorového vozidla v dôsledku opotrebenia sa obvykle jedná o motorové vozidlo, ktoré je už v účtovníctve plne odpísané a preto sa účtuje len o jeho vyradení, ak by takéto vozidlo malo ešte zostatkovú cenu zúčtuje sa rovnako ako v predchádzajúcom prípade, pričom sa jedná o daňový výdavok v plnom rozsahu. Dokladom pre vyradenie automobilu je potvrdenie o vyradení motorového vozidla z evidencie motorových vozidiel.

Účtovný prípad

MD

D

Vyradenie motorového vozidla - ID

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

 

Likvidácia motorového vozidla v dôsledku škody

Vyradenie motorového vozidla v dôsledku škody buď živelnou pohromou alebo neznámym páchateľom. Zúčtovanie zostatkovej ceny v takýchto prípadoch je považované za daňový výdavok v celom rozsahu (§ 19 ods. 3 písm g) zákona o dani z príjmov).

Účtovný prípad

MD

D

Zúčtovanie zostatkovej ceny – ID

549 Účet 549 - Manká a škody (Nákladový - daňový) 549

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

Vyradenie motorového vozidla – ID

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

 V prípade krádeže je motorového vozidla je daňovým výdavkom len škoda do výšky prijatej náhrady od poisťovne. Postup účtovania je rovnaký ako v predchádzajúcom prípade.

 

Vyradenie motorového vozidla pri darovaní

Zúčtovanie zostatkovej ceny motorového vozidla pri darovaní nie je možné považovať za daňový výdavok, jedná sa o pripočítateľnú položku, ktorú je potrebné vysporiadať v rámci daňového priznania.

Účtovný prípad

MD

D

Zúčtovanie zostatkovej ceny – ID

543 Účet 543 - Dary (Nákladový - nedaňový) 543

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

Vyradenie motorového vozidla – ID

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

 

Preradenie motorového vozidla do osobného užívania

Pri preradení motorového vozidla do osobného účtovania sa zostatková cena zúčtuje na účet 491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa. V prípade, že automobil je plne odpísaný v účtovníctve sa účtuje len o jeho vyradení.

Účtovný prípad

MD

D

Zúčtovanie zostatkovej ceny – ID

491 Účet 491 - Vlastné imanie fyzickej osoby - podnikateľa (S premenlivým zostatkom) 491

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

Vyradenie motorového vozidla – ID

082 Účet 082 - Oprávky k samostatným hnuteľným veciam a k súboru hnuteľných vecí (Pasivní) 082

022 Účet 022 - Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí (Aktivní) 022

Postup pri vyradení motorového vozidla z účtovníctva je pomerne jednoduchý, dôležité je správne zúčtovať zostatkovú cenu a v prípade, že sa nejedná o daňový výdavok, tento náklad vysporiadať v daňovom priznaní.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Sumy v daňových priznaniach pre fyzické osoby
10 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Rozlišovanie aktív a pasív
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie dotácií
5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-vyradenia-motoroveho-vozidla-z-obchodneho-majetku&idc=315

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.