Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie účte 381 – Náklady budúcich období

| Ing. Eva Mihalíková

Postup účtovania na účte 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 – Náklady budúcich období je vymedzený v postupoch účtovania v PÚ v § 56 takto: „Na účte 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 – Náklady budúcich období sa účtujú výdavky bežného účtovného obdobia, ktoré sa týkajú nákladov v budúcich obdobiach a to konkrétnych účtov v účtovej triede 5, napríklad vopred platené nájomné a predplatné.  Zúčtovanie nákladov budúcich období na príslušný účet  nákladov sa vykoná v účtovnom období, s ktorým časovo rozlíšené náklady vecne súvisia.

Prečo je nutné určité náklady rozúčtovávať cez účet 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 ?

Cez účet 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 – Náklady budúcich období rozúčtovávame náklady, ktoré majú presah do nasledujúceho účtovného obdobia – napríklad poistenie majetku od 01. 08. 2018 do 31.07.2019. Pre dodržanie vecnej správnosti účtovníctva je potrebné v roku 2018 časť prislúchajúcu k budúcemu účtovnému obdobiu zaúčtovať nie na príslušný nákladový účet ale na účet 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 – Náklady budúcich období.

Kto nemusí náklady časovo rozlišovať ?

V mikro účtovných jednotkách nie je potrebné na účte časového rozlíšenia účtovať nevýznamný a stále sa opakujúci účtovný prípad, ktorý sa týka účtovania nákladov medzi dvoma účtovnými obdobiami, pričom nesmie ísť o účtovný prípad, ktorý sa týka dotácií alebo emisných kvót.

Čo sa časovo nerozlišuje?

Časovo sa nerozlišujú napríklad notárske poplatky, súdne poplatky, penále, manká a škody a ostatné náklady podobného charakteru. Tieto náklady sa účtujú v tom účtovnom období, v ktorom došlo k ich vzniku.

Najčastejšie náklady účtované cez účet 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 – Náklady budúcich období

Najčastejšie sa rozúčtovávajú tieto náklady:

 • nájomné platené vopred (v decembri sa platí za január)
 • poistenie majetku
 • poistenie motorových vozidiel (PZP, havarijné poistenie)
 • paušály servisných služieb
 • predplatné
 • nájomné za reklamné plochy platené vopred
 • licencie na používanie softvéru (antivírus, účtovné programy, apod.)

Príklady účtovania na účte 381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381 – Náklady budúcich období

Účtovný prípad platiteľ DPH

Suma

v €

MD

D

Predplatné odborného časopisu na obdobie 15.08.2018 – 15.08.2019

 

 

 

Suma bez DPH

100,00

 

 

DPH 20%

20,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Čiastka pre rok 2018 = 15.8.2018 – 31.12.2018 = 138 dní

100/365 dní * 138 dní = 37,81 €

37,81

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Čiastka pre rok 2019 = 01.01.2019 – 15.08.2019 = 227 dní

100/365 dní * 227 dní = 62,19 €

62,19

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Nájomné platené vopred v mesiaci december 2018 za mesiac január 2019

 

 

 

Suma bez DPH

1000,00

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

DPH 20%

200,00

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Poistné PZP motorového vozidla od 03.07.2018 do 03.07.2019

358,00

 

 

Čiastka pre rok 2018 = 03.07.2018 – 31.12.2018 = 181 dní

358/365 * 181 dní

177,53

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Čiastka pre rok 2019 = 01.01.2019 – 03.07.2019 = 184 dní

358/365 * 184 dní 

180,47

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie nákladov budúcich období v roku 2019

 

 

 

 1. Predplatné odborného časopisu

62,19

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

 1. Nájomné za január

1000,00

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

 1. PZP motorového vozidla

180,47

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

 

Z príkladov pre platiteľa DPH je zrejmé, že časovo rozlišuje sumu nákladov vždy bez DPH, na druhej strane ak časovo rozlišuje účtovná jednotka, ktorá  nie je platiteľom DPH, musí rozlišovať celú sumu vrátane DPH.

Účtovný prípad neplatiteľ DPH

Suma

v €

MD

D

Licencia na antivírusový program od 05.09.2018 – 05.09.2018

69,90

 

 

Suma bez DPH

58,25

 

 

DPH 20%

11,65

 

 

Čiastka pre rok 2018 = 05.09.2018 – 31.12.2018 = 117 dní

69,90/365 * 117

22,41

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Čiastka pre rok 2019 = 01.01.2019 - 05.09.2019 = 248 dní

69,90/365 * 248 dní

47,49

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Poistenie majetku od 13.08.2018 – 13.08.2019

135,00

 

 

Čiastka pre rok 2018 = 13.08.2018 – 31.12.2018 = 140 dní

135/365 * 140 dní

 

58,78

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Čiastka pre rok 2019 = 01.01.2019 - 13.08.2019 = 225 dní

135/365 * 225 dní

 

76,22

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

321Účet 321 - Dodávatelia (Pasívny) 321

Zúčtovanie nákladov v roku 2019

 

 

 

 1. Licencia na antivírusový program

47,49

518Účet 518 - Ostatné služby (Nákladový) 518

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

 1. Poistenie majetku

76,22

568Účet 568 - Ostatné finančné náklady (Nákladový) 568

381Účet 381 - Náklady budúcich období (Aktívny) 381

 


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇Kategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] koncz 05.02.2019, 09:17

  dobrý den v kolonke poistenie majetku od 13.8.2018 do 13.8.2019 135,- Čiastka pre rok 2018 = 13.08.2018 – 31.12.2018 = 140 dní 135/365 * 140 dní = 51,78 suma v tabulke je 58,78 Čiastka pre rok 2019 = 01.01.2019 - 13.08.2019 = 225 dní máte uvedené /má byť 229 dní/ 135/365 * 225 dní je uvedené 76,22 135/365*229 = 84,7 má byť prosím prepočítajte, dakujem

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-ucte-381-Naklady-buducich-obdobi&idc=345

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.