Účtovanie tržieb z e-kasy cez platobný terminál

Účtovanie tržieb cez elektronickú registračnú pokladnicu uhrádzaných cez platobný terminál  v podvojnom účtovníctve upravuje § 49 ods. 5) Postupov účtovania v podvojnom účtovníctve takto: „Na ťarchu účtu 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 – Ostatné pohľadávky sa účtuje príjem prostredníctvom elektronickej registračnej pokladnice ktorý vzniká úhradou platobnou kartou, a to do času pripísania sumy na bankový účet. Pri pripísaní tejto sumy na bankový účet sa účtuje na ťarchu účtu 221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221 – Bankové účty so súvzťažným zápisom v prospech účtu 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 – Ostatné pohľadávky.“

V praxi to znamená, že dennú tržbu, ktorá bola uhradená z časti v hotovosti a z časti cez platobný terminál je nutné rozúčtovať cez účet 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 – Ostatné pohľadávky. Účtovanie tržieb hradených cez platobný terminál musí mať každá účtovná jednotka upravené internou smernicou.

Príklad účtovania tržieb cez platobný terminál v podvojnom účtovníctve:

Účtovné súvzťažnosti

Dátum

Suma v EUR

MD

Dal

Tržba za predaný tovar (ID)

a)      Základ dane

b)      20% DPH

c)       Celková suma

11.10.2022

 

 

 

150,00

 

604 Účet 604 - Tržby za tovar (Výnosový - daňový) 604

30,00

 

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

180,00

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

 

Tržba v hotovosti (PPD)

11.10.2022

60,00

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Tržba cez terminál (VBÚ)

12.10.2022

120,00

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Tržba za poskytnuté služby (ID)

a)      Základ dane

b)      20% DPH

c)       Celková sma

12.10.2022

 

 

 

500,00

 

602 Účet 602 - Tržby z predaja služieb (Výnosový - daňový) 602

100,00

 

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343

600,00

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

 

Tržba v hotovosti (PPD)

12.10.2022

100,00

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

Tržba cez terminál (VBÚ)

13.10.2022

500,00

221 Účet 221 - Bankové účty (S premenlivým zostatkom) 221

315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315

 

V rámci inventarizácie účtov musí na konci účtovného obdobia účet 315 Účet 315 - Ostatné pohľadávky (Aktivní) 315 vykazovať zostatok zodpovedajúci tržbe, ktorá bola uhradená cez terminál a nebola ku koncu účtovného obdobia pripísaná na bankový účet.

 

Účtovanie tržieb cez elektronickú registračnú pokladnicu uhrádzaných cez platobný terminál  v jednoduchom účtovníctve upravuje § 12 ods. 4) Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve nasledovne: „Pri inkase platobnou kartou sa v peňažnom denníku dodávateľa účtuje priebežná položka na strane príjmu v sume prijatej tržby a v členení podľa § 4 ods. 6 písm. d) ako príjem ovplyvňujúci základ dane. Na základe výpisu z banky sa účtuje v deň zúčtovania inkasa príjem na účte v banke, a priebežná položka na strane výdavku.“

V súlade s daným ustanovením je preto nutné v jednoduchom účtovníctve dennú tržbu, ktorá bola z časti uhradená cez terminál účtovať cez priebežné položky. Spôsob účtovania tržieb hradených cez platobný terminál musí mať účtovná jednotka upravená internou smernicou.

 

Príklad účtovania tržieb cez platobný terminál v jednoduchom účtovníctve:

 

Účtovné súvzťažnosti

Dátum

Suma v EUR

Peňažný denník

Tržba za predaný tovar (ID)

d)      Základ dane

e)      20% DPH

f)       Celková suma

11.10.2022

 

 

150,00

Predaj tovaru

  • príjem ovplyvňujúci základ dane

30,00

DPH

180,00

  • priebežná položka príjem

Tržba v hotovosti (PPD)

11.10.2022

60,00

Príjem do pokladne

  • priebežná položka výdaj

Tržba cez terminál (VBÚ)

12.10.2022

120,00

Príjem na bankový účet

  • priebežná položka výdaj

Tržba za poskytnuté služby (ID)

d)      Základ dane

e)      20% DPH

f)       Celková sma

12.10.2022

 

 

500,00

Predaj výrobkov a služieb

  • príjem ovplyvňujúci základ dane

100,00

DPH

600,00

  • priebežná položka príjem

Tržba v hotovosti (PPD)

12.10.2022

100,00

Príjem do pokladne

  • priebežná položka výdaj

Tržba cez terminál (VBÚ)

13.10.2022

500,00

Príjem na bankový účet

  • priebežná položka výdaj

 

Na konci účtovného obdobia musí konečný zostatok na priebežný položkách zodpovedať tržbe, ktorá bola uhradená cez terminál a nebola ku koncu účtovného obdobia pripísaná na bankový účet. Vzhľadom k tomu, že sa cez priebežné položky účtujú aj prevody hotovosti medzi pokladňou a bankovým účtom je vhodné si na platby cez terminál vytvoriť samostatný účet priebežných položiek.

Kategórie

Vyskúšajte svoje znalosti v účtovných testoch

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie zahraničnej meny
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Oprava chýb v účtovníctve
8 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.
K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Vedomostný test - veličiny v mzdovom účtovníctve v roku 2014
7 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku

Zatiaľ žiadny komentár, buďte prvý

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-trzieb-z-e-kasy-cez-platobny-terminal&idc=487

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.