Registrovať sa
Hlavný sponzor webu ∇ VIAC INFO

Účtovanie spotreby pohonných látok v roku 2017

| Ing. Eva Mihalíková

Využívanie osobného či nákladného automobilu v rámci podnikateľskej činnosti úzko súvisí aj s účtovaním spotreby pohonných látok. Pred začiatkom účtovania pohonných látok je nutné vybrať si spôsob akým sa budú pohonné látky účtovať a daný postup dať odsúhlasiť konateľovi spoločnosti, či podnikateľovi – fyzickej osobe.

 •  Fyzická osoba – automobil nezahrnutý v obchodnom majetku

Účtovať spotrebu pohonných látok v prípade fyzickej osoby, ktorá nemá automobil zahrnutý v obchodnom majetku je možné len ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá dosahuje príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.Podmienkou na uplatnenie výdavkov je, aby bolo použité vlastné motorové vozidlo podnikateľa, tzn. nemôže sa jednať o prenajaté či požičané motorové vozidlo. Následne môže takáto fyzická osoba uplatniť výdavky na PHL dvoma spôsobmi:

a)      do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase nákupu (bloček o nákupe PHL) a výdavky do výšky základnej náhrady za 1 km jazdy, tj. 0,183€/km (podmienkou je, že motorové vozidlo nebolo v obchodnom majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach)

b)      paušálne výdavky do výšky 50% z celkového preukázaného nákupu pohonných látok a primeraného počtu kilometrov

Príklad 1: Podnikateľ Jozef uskutočnil pracovnú cestu z Bratislavy do Trenčína, na túto pracovnú cestu využil automobil svojho brata Adama. Ako bude postupovať s uplatnením spotreby PHL do daňových výdavkov?

Pán Jozef si môže do daňových výdavkov zahrnúť len doklad preukazujúci nákup a spotrebu PHL podľa počtu najazdených km, nemôže si však uplatniť na daný automobil základnú náhradu na 1km jazdy. Zhrnutie: Pán Jozef musí vedieť preukázať počet najazdených kilometrov evidenciou jázd, cenu PHL bločkom o nákupe a spotrebu PHL technickým preukazom vozidla. Následne po skončení zdaňovacieho obdobia musí ešte pán Jozef vypočítať a zaplatiť daň z motorových vozidiel v príslušnej sazdbe podľa počtu mesiacov, počas ktorých automobil využíval.

Príklad 2:  Podnikateľka Jana využíva chce na pracovné cesty vlastné motorové vozidlo, ktoré nemá zahrnuté v obchodnom majetku, rozhodla sa, že nebude viesť knihu jázd a chce si uplatniť ročný paušál vo výške 50% z celkového nákupu PHL. Ako má postupovať?

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne využiť účtovanie spotreby PHL vo výške paušálu 50%, nemusí viesť knihu jázd, tj. nemusí rozpisovať všetky svoje jazdy. Musí si však na začiatku ako aj na konci účtovného obdobia zaznamenať počet najazdených kilometrov na tachometri. V prípade účtovania v jednoduchom účtovníctve musí z každého bločku zaúčtovať vždy 50% ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Po skončení zdaňovacieho obdobia musí pani Jana podobne ako pán Jozef vypočítať a zaplatiť daň z motorových vozidiel v príslušnej sazdbe podľa počtu mesiacov, počas ktorých automobil využívala.

 • Právnická/fyzická osoba - automobil zahrnutý v obchodnom majetku

V súlade so zákonom o dani z príjmov je možné v prípade, že je motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, do daňových výdavkov zaúčtovať výdavky na spotrebované pohonné látky takto:

a)      podľa cien platných v čase nákupu, prepočítaných podľa spotreby v technickom preukaze (povinnosť viesť knihu jázd)

b)      na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (evidenciu jázd vykonáva satelitný systém)

c)       vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového nákupu PHL za dané účtovné obdobie podľa primeraného počtu najazdených kilometrov(bez evidencie jázd).

Príklad 1: Spoločnosť ABC s.r.o. sa rozhodla účtovať preukázateľné výdavky na spotrebu a nákup PHL. Akým spôsobom má viesť knihu jázd?

Kniha jázd by mala obsahovať tieto údaje:

 • Označenie vozidla a vodiča
 • Dátum a čas začiatku pracovnej cesty s uvedením miesta a hodiny príchodu
 • Cieľ pracovnej cesty
 • Účel pracovnej cesty
 • Počet najazdených km (rozdiel stavu tachometra pred začiatkom a po ukončení pracovnej cesty)

V prípade, že bude spoločnosť viesť knihu jázd, môže si do daňových výdavkov uplatniť 100% z výdavkov na PHL.

 

Príklad 2: Spoločnosť XYZ s.r.o. uplatňuje výdavky na PHL vo forme paušálu 80%. Akým spôsobom má účtovať o DPH z výdavkov na PHL.

Ak je spoločnosť platiteľ DPH a rozhodne sa účtovať spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80%, musí DPH z daných účtovných dokladov uplatnovať len z tej časti, ktorú účtuje do daňových výdavkov, tzn. len tú časť, ktorá pripadá na 80% z celkovej sumy.

Inzercia ∇


Účtovné prípady

Suma

MD

D

Doklad o nákupe PHL v hotovosti (VPD) – uplatnenie paušálu 80% do daňových výdavkov

 

 

 

a)      suma bez DPH

50,00 €

 

 

b)      DPH 20%

10,00 €

 

 

80% zo sumy bez DPH do daňových výdavkov

40,00 €

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501001

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

20% zo sumy bez DPH do nedaňových výdavkov

10,00 €

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501099

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

80% z DPH na ktorý je uplatnený odpočet

  8,00 €

343Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

20% z DPH na ktorý nie je uplatnený odpočet

  2,00 €

501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501099

211Účet 211 - Pokladnica (Aktívny) 211

POZN: 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501001 = účet spotreby PHL; 501Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový) 501099 = účet nedaňových nákladov

 

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku sa môže rozhodnúť aj o inom uplatnení paušálu, napríklad 70% do daňových výdavkov a 30% do nedaňových výdavkov, 80% je maximálna zákonom povolená hranica. Ak sa účtovná jednotka rozhodne uplatňovať paušálne výdavky na PHL musí týmto spôsobom postupovať v rámci celého účtovného obdobia.


Autor: Ing. Eva Mihalíková

Inzercia ∇


Mohlo by vás zaujímať aj

 Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní Daňové výdavky od A po Z, 2.diel: Automobil v podnikaní

12. 11. 2012, Eva Mihalíková Daňové výdavky súvisiace s využívaním automobilu na pracovné cesty... celý článokKategórie: Účtovanie v praxi

Rýchly prehľad článkov z kategórie Účtovanie v praxi

S témou Účtovanie spotreby pohonných látok v roku 2017 souvisí následujúcí účtovný test

Účtovanie spotreby pohonných látok, 5 příkladů Po registrácii »Pre vyplnenie tohto účtovného testu je nutné sa registrovať. Potom si môžete test zadarmo vyplniť.

Dotazy & Diskuze k tomuto článku

 1. [ 1] MichaelaS 02.03.2018, 13:44

  Dobrý den, chcela by som sa spytat, ci si mozem uplatnovat blocky za PHL a paušálne náhrady ( 0,183€/km ) aj v prípade, ak je automobil podľa technického preukazu označený ako “nákladné vozidlo”? Za odpoved dakujem

 1. [ 2] janka029 19.02.2020, 10:10

  Dobrý deň, sme predajcovia nových motorových vozidiel. Moja otázka vediem knihu jázd aj pri predvádzacích vozidlách, aby som si mohla uplatniť náklad na PHM?

Vložiť komentár:

Ochrana proti spamu. Napíšte prosím číslo štrnásť:
Chceli by ste publikovať článok na tomto serveri? Viac informácií

Stránka vytlačená z url adresy: //www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-spotreby-pohonnych-latok-v-roku-2017&idc=306

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránky nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré urobíte na základe informácií získaných z týchto stránok.