Videokurz Kurzy účtovnictva

Účtovanie spotreby pohonných látok v roku 2017

Využívanie osobného či nákladného automobilu v rámci podnikateľskej činnosti úzko súvisí aj s účtovaním spotreby pohonných látok. Pred začiatkom účtovania pohonných látok je nutné vybrať si spôsob akým sa budú pohonné látky účtovať a daný postup dať odsúhlasiť konateľovi spoločnosti, či podnikateľovi – fyzickej osobe.

  •  Fyzická osoba – automobil nezahrnutý v obchodnom majetku

Účtovať spotrebu pohonných látok v prípade fyzickej osoby, ktorá nemá automobil zahrnutý v obchodnom majetku je možné len ak sa jedná o fyzickú osobu, ktorá dosahuje príjmy z podnikania podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona o dani z príjmov.Podmienkou na uplatnenie výdavkov je, aby bolo použité vlastné motorové vozidlo podnikateľa, tzn. nemôže sa jednať o prenajaté či požičané motorové vozidlo. Následne môže takáto fyzická osoba uplatniť výdavky na PHL dvoma spôsobmi:

a)      do výšky náhrady za spotrebované PHL podľa cien platných v čase nákupu (bloček o nákupe PHL) a výdavky do výšky základnej náhrady za 1 km jazdy, tj. 0,183€/km (podmienkou je, že motorové vozidlo nebolo v obchodnom majetku ani v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach)

b)      paušálne výdavky do výšky 50% z celkového preukázaného nákupu pohonných látok a primeraného počtu kilometrov

Príklad 1: Podnikateľ Jozef uskutočnil pracovnú cestu z Bratislavy do Trenčína, na túto pracovnú cestu využil automobil svojho brata Adama. Ako bude postupovať s uplatnením spotreby PHL do daňových výdavkov?

Pán Jozef si môže do daňových výdavkov zahrnúť len doklad preukazujúci nákup a spotrebu PHL podľa počtu najazdených km, nemôže si však uplatniť na daný automobil základnú náhradu na 1km jazdy. Zhrnutie: Pán Jozef musí vedieť preukázať počet najazdených kilometrov evidenciou jázd, cenu PHL bločkom o nákupe a spotrebu PHL technickým preukazom vozidla. Následne po skončení zdaňovacieho obdobia musí ešte pán Jozef vypočítať a zaplatiť daň z motorových vozidiel v príslušnej sazdbe podľa počtu mesiacov, počas ktorých automobil využíval.

Príklad 2:  Podnikateľka Jana využíva chce na pracovné cesty vlastné motorové vozidlo, ktoré nemá zahrnuté v obchodnom majetku, rozhodla sa, že nebude viesť knihu jázd a chce si uplatniť ročný paušál vo výške 50% z celkového nákupu PHL. Ako má postupovať?

V prípade, že sa podnikateľ rozhodne využiť účtovanie spotreby PHL vo výške paušálu 50%, nemusí viesť knihu jázd, tj. nemusí rozpisovať všetky svoje jazdy. Musí si však na začiatku ako aj na konci účtovného obdobia zaznamenať počet najazdených kilometrov na tachometri. V prípade účtovania v jednoduchom účtovníctve musí z každého bločku zaúčtovať vždy 50% ako výdavok neovplyvňujúci základ dane. Po skončení zdaňovacieho obdobia musí pani Jana podobne ako pán Jozef vypočítať a zaplatiť daň z motorových vozidiel v príslušnej sazdbe podľa počtu mesiacov, počas ktorých automobil využívala.

  • Právnická/fyzická osoba - automobil zahrnutý v obchodnom majetku

V súlade so zákonom o dani z príjmov je možné v prípade, že je motorové vozidlo zahrnuté do obchodného majetku, do daňových výdavkov zaúčtovať výdavky na spotrebované pohonné látky takto:

a)      podľa cien platných v čase nákupu, prepočítaných podľa spotreby v technickom preukaze (povinnosť viesť knihu jázd)

b)      na základe dokladov o nákupe PHL najviac do výšky vykázanej z prístrojov satelitného systému sledovania prevádzky vozidiel (evidenciu jázd vykonáva satelitný systém)

c)       vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80% z celkového nákupu PHL za dané účtovné obdobie podľa primeraného počtu najazdených kilometrov(bez evidencie jázd).

Príklad 1: Spoločnosť ABC s.r.o. sa rozhodla účtovať preukázateľné výdavky na spotrebu a nákup PHL. Akým spôsobom má viesť knihu jázd?

Kniha jázd by mala obsahovať tieto údaje:

  • Označenie vozidla a vodiča
  • Dátum a čas začiatku pracovnej cesty s uvedením miesta a hodiny príchodu
  • Cieľ pracovnej cesty
  • Účel pracovnej cesty
  • Počet najazdených km (rozdiel stavu tachometra pred začiatkom a po ukončení pracovnej cesty)

V prípade, že bude spoločnosť viesť knihu jázd, môže si do daňových výdavkov uplatniť 100% z výdavkov na PHL.

 

Príklad 2: Spoločnosť XYZ s.r.o. uplatňuje výdavky na PHL vo forme paušálu 80%. Akým spôsobom má účtovať o DPH z výdavkov na PHL.

Ak je spoločnosť platiteľ DPH a rozhodne sa účtovať spotrebu PHL vo forme paušálnych výdavkov do výšky 80%, musí DPH z daných účtovných dokladov uplatnovať len z tej časti, ktorú účtuje do daňových výdavkov, tzn. len tú časť, ktorá pripadá na 80% z celkovej sumy.

Inzerce ∇


Účtovné prípady

Suma

MD

D

Doklad o nákupe PHL v hotovosti (VPD) – uplatnenie paušálu 80% do daňových výdavkov

 

 

 

a)      suma bez DPH

50,00 €

 

 

b)      DPH 20%

10,00 €

 

 

80% zo sumy bez DPH do daňových výdavkov

40,00 €

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501001

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

20% zo sumy bez DPH do nedaňových výdavkov

10,00 €

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501099

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

80% z DPH na ktorý je uplatnený odpočet

  8,00 €

343 Účet 343 - Daň z pridanej hodnoty (S premenlivým zostatkom) 343001

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

20% z DPH na ktorý nie je uplatnený odpočet

  2,00 €

501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501099

211 Účet 211 - Pokladnica (Aktivní) 211

POZN: 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501001 = účet spotreby PHL; 501 Účet 501 - Spotreba materiálu (Nákladový - daňový) 501099 = účet nedaňových nákladov

 

Právnická alebo fyzická osoba, ktorá má motorové vozidlo zahrnuté v obchodnom majetku sa môže rozhodnúť aj o inom uplatnení paušálu, napríklad 70% do daňových výdavkov a 30% do nedaňových výdavkov, 80% je maximálna zákonom povolená hranica. Ak sa účtovná jednotka rozhodne uplatňovať paušálne výdavky na PHL musí týmto spôsobom postupovať v rámci celého účtovného obdobia.

Kategórie

S tématom 'Účtovanie spotreby pohonných látok v roku 2017' súvisí nasledujúci účtovný test

K  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test. Účtovanie spotreby pohonných látok
Nový 5 príkladov
Po registrácii  Tento test stojí 1 kredit. Po dokončení registrácie si budete môcť vyskúšať 3 platené testy zadarmo, ďalšie sú spoplatnené symbolickou 0.2 EUR za test.

Prečítajte si tiež

Otázky a Diskusia k tomuto článku (2)

#1  MichaelaS 02.03.2018, 13:44

Dobrý den, chcela by som sa spytat, ci si mozem uplatnovat blocky za PHL a paušálne náhrady ( 0,183€/km ) aj v prípade, ak je automobil podľa technického preukazu označený ako “nákladné vozidlo”? Za odpoved dakujem

#2  janka029 19.02.2020, 10:10

Dobrý deň, sme predajcovia nových motorových vozidiel. Moja otázka vediem knihu jázd aj pri predvádzacích vozidlách, aby som si mohla uplatniť náklad na PHM?

Pridať komentár

Pre upozornenie na odpoveď Váš email nebude zverejnený, iba naň dostanete správu o novej odpovedi v tejto diskusii.

Možno sa neskôr z emailového upozornenia odhlásiť

Ochrana proti spamu. Napište prosím číslo šestcet čtyřicet tři:

logo

Ako-uctovat.sk

ig Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us
logo

Ako-uctovat.sk

tt Follow us

Stránka vytlačená z url adresy: https://www.ako-uctovat.sk/clanok.php?t=Uctovanie-spotreby-pohonnych-latok-v-roku-2017&idc=306

QR code

Majiteľ stránok poskytuje informácie na tomto webe v dobrej viere v ich pravdivosť a aktuálnosť, bohužiaľ však nemôže vylúčiť chyby alebo nepresnosti, ktoré sa na stránkach môžu objaviť. Autor stránok nenesie žiadnu zodpovednosť za vaše činy a rozhodnutia ktoré vykonáte na základe informácií získaných z tejto stránky.